PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Diploma Seminar I - JSM545
Anglický název: Diploma Seminar I
Český název: Diplomový seminář
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 8
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Patří ke studentské práci typu: diplomová práce
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc.
doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D.
prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK