PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2014/2015
   Přihlásit přes CAS
Metody analýzy a tvorby politik II. - JSM527
Anglický název: Methods of Analysis and Policy Making II
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2014 do 2014
Semestr: zimní
Body: 8
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/8 KZ [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 12 [hodiny]
Počet míst: 45 / neurčen (45)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň: specializační
Další informace: http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=3807
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.
Mgr. Eva Hejzlarová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Eva Hejzlarová, Ph.D.
prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.
Soubory Komentář
stáhnout Sylabus_MATP2_171017.pdf Sylabus 2017/18
Anotace -
Poslední úprava: prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. (09.04.2008)

Kurz navazuje na kurz Metody analýzy a tvorby politiky I. Tento semestr je věnován především metodám tvorby veřejné politiky a psaní závěrečné individuální nebo týmové práce.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. (09.04.2008)

Student by měl být na konci kurzu schopen:

 • Pojmenovat základní metody aplikovatelné při tvorbě politiky.
 • Uspořádat a klasifikovat dílčí metody, popsat jejich návaznost a objasnit jejich roli v procesu analýzy a tvorby politiky. Přiřadit je ke konkrétním situacím, ve kterých mohou být využity.
 • Podrobně vysvětlit přednosti a slabiny metod, které aplikuje v rámci kurzu a vhodně je použít.
 • Zhodnotit ekonomické, sociální a politické důsledky různých alternativ řešení veřejně politického problému.
 • Syntetizovat obsahy z velmi odlišných informačních zdrojů.
 • Systematicky vyhledávat a zpracovávat kvantitativní i kvalitativní informace a vést si o nich strukturovanou evidenci.
 • Jasně a srozumitelně prezentovat závěry a doporučení s použitím techniky (PowerPoint)

Literatura -
Poslední úprava: prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. (09.04.2008)

Bardach, Eugene. 2000. A Practical Guide for Policy Analysis. New York, NY: Chatham House Publishers.

Dunn, William N. 2003. Public Policy Analysis: An Introduction, 3rd ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Patton, C.V., Sawicki, D.S. 1993. Basic Methods of Policy Analysis and Planning, 2nd ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Potůček, Martin a kol. 2006. Manuál prognostických metod. Praha: SLON.

Veselý, Arnošt, Drhová, Zuzana, Nachtmannová, Marta. 2005. Veřejná politika a proces její tvorby. Co je ?policy? a jak vzniká. Praha: CESES FSV UK. Studie CESES; 8/2005. Dostupné on-line: http://www.ceses.cuni.cz/downloads/studie/sesit05-08_vesely.pdf

Veselý, A., Nekola, M. (Ed.) 2007. Analýza a tvorba veřejných politik. Principy, metody a praxe. Praha: SLON.

Weimer, D.L., Vining, A.R. 2005. Policy Analysis: Concepts and Practice, 4th ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.

Metody výuky -
Poslední úprava: prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. (09.04.2008)

Kurz zahrnuje přednášky, skupinovou a individuální práci v hodinách i mimo ně, skupinové diskuse a prezentace.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. (09.04.2008)

 • Úvod do tvorby politiky
 • Policy analysis a tvorba politiky
 • Tvorba cílů a evaluačních kritérií
 • Identifikace variant řešení
 • Prognóza (předpovídání) výstupů a důsledků určité politiky
 • Rozhodování, zhodnocení alternativních politik a tvorba doporučení
 • Monitoring a evaluace implementovaných politik
 • Tvořivost v policy analysis

Podrobný sylabus bude dostupný na webové stránce kurzu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK