PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2014/2015
   Přihlásit přes CAS
Metody analýzy a tvorby politik I. - JSM526
Anglický název: Methods of Analysis and Policy Making I
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2014 do 2014
Semestr: letní
Body: 8
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:4/8 KZ [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 12 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neomezen (45)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň: specializační
Další informace: http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=3503
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Eva Hejzlarová, Ph.D.
prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.
Mgr. Anna Zelinková
Soubory Komentář
stáhnout MATP_I_2017_sylabus_170227_Fin.pdf Sylabus
Anotace -
Poslední úprava: prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. (16.02.2017)

Kurz uvádí studenty do teorie, metodologie a praxe policy analysis. Důraz je kladen na praktickou stránku policy analysis.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. (09.04.2008)

Student by měl být na konci kurzu schopen:

  • Znát vývoj a současný stav policy analysis jako praktického socálněvědního oboru.
  • Porozumět procesu analýzy a tvorby veřejné politiky a jeho jednotlivým fázím.
  • Formulovat a přesvědčivě vyargumentovat vlastní stanovisko k normativním, hodnotovým a institucionálním aspektům policy analysis.
  • Srozumitelně formulovat veřejně politický problém tak, aby mohl být účinně analyzován a řešen.

Literatura -
Poslední úprava: prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. (09.04.2008)

Bardach, Eugene. 2000. A Practical Guide for Policy Analysis. New York, NY: Chatham House Publishers.

Beblavý, M. (Ed.) 2002. Manuál pre tvorbu verejnej politiky. Dostupné na: http://www.governance.sk/ecosoc/Man%20Cast%20A.pdf

Dunn, William N. 2003. Public Policy Analysis: An Introduction, 3rd ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Grochowski, Miroslaw, Ben-Gera Michal. 2002. Manual for Advisor: How to Be a Better Policy Advisor? Bratislava: NISPAcee. http://www.nispa.sk/_portal/publication_details.php?p_id=43&style=eb

Lazareviciute, Ieva. 2003. Manual for Trainers: How to Be a Better Policy Advisor? Bratislava: NISPAcee. http://www.nispa.sk/_portal/publication_details.php?p_id=71&style=eb

MMR. 2005. Evaluace socioekonomického rozvoje. Metodická příručka. Dostupné na: http://www.strukturalni-fondy.cz/upload/1122894248-mmr-evaluace-socioekonomickeho-rozvoje.pdf

MPSV. 2004. Příručka Iniciativy Společenství EQUAL pro Rozvojová partnerství. Dostupné na: http://www.equalcr.cz/files/clanky/197/CS-EQUAL_Guide.pdf

Patton, C.V., Sawicki, D.S. 1993. Basic Methods of Policy Analysis and Planning, 2nd ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Potůček, M. (Ed.). 2005. Veřejná politika. Praha: SLON.

Potůček, M. (Ed.). 2006. Manuál prognostických metod. Praha: SLON.

Sutcliffe, S. and Court, J. 2006. A Toolkit for Progressive Policymakers in Developing Countries. London: Overseas Development Institute. Dostupné na: http://www.odi.org.uk/RAPID/Publications/Documents/EBP_toolkit_web.pdf

Veselý, A. 2005. Vymezení problému ve veřejné politice. Metody a metodologie strukturace, definice, modelování a formulace problému. Praha: CESES FSV UK. Dostupné na: http://ceses.cuni.cz/CESES-20-version1-sesit05_05_vesely.pdf

Veselý, A., Nekola, M. (Ed.) 2007. Analýza a tvorba veřejných politik. Přístupy, metody a praxe. Praha: SLON. Kapitoly 1-8.

Weimer, D.L., Vining, A.R. 2005. Policy Analysis: Concepts and Practice, 4th ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.

Metody výuky -
Poslední úprava: prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. (09.04.2008)

Kurz zahrnuje přednášky, skupinovou a individuální práci v hodinách u mimo ně, skupinové diskuse a prezentace.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. (16.02.2017)

Podrobný a aktualizovaný SYLABUS v pdf je dostupný jako zvláštní soubor a je také v moodle.

1. Základy analýzy a tvorby veřejných politik
- Analýza politiky a různé dimenze politiky (polity, politics, policy);
- Veřejná politika a policy analysis;
- Vědění a politika, politické poradenství;
- Co je policy analysis (definice, základní idea, policy analysis jako proces a jako výsledný produkt);
- Typy policy analysis (ex post versus ex ante policy analysis, rychlá versus výzkumná policy analysis);
- Typy výstupů policy analysis (politika, strategie, koncepce ?);
- Aktéři v policy analysis (analytik politiky a jeho role, klient, cílová skupina, think-tanks)
- Znaky dobré policy analysis;
- Základní kroky v analýze a tvorbě politiky;
- Etika a etické konflikty v policy analysis.
Základní literatura:
Veselý, Arnošt, Nekola, Martin (Ed.). 2007. Analýza a tvorba veřejných politik: přístupy, metody a praxe. Praha: SLON. Kapitoly 1-5.

2. Argumentace, metodologie a zdroje dat ve veřejné politice a policy analysis
- Metodologie, metody a heuristiky;
- Klasifikace dat v analýze veřejné politiky;
- ?Argumentační síla? různých zdrojů dat (od longitudinálního výzkumu po anketu a rozhovory);
- Metody sběru existujících informací ? sekundární zdroje dat;
- Vlastní sběr informací a primární zdroje dat
Základní literatura:
Veselý, Arnošt, Nekola, Martin (Ed.). 2007. Analýza a tvorba veřejných politik: přístupy, metody a praxe. Praha: SLON. Kapitoly 6-7.

3. Strukturace veřejně politického problému
- Důležitost vymezení problému v policy analysis;
- Pojem ?problém? a ?veřejně politický problém?;
- Teoretické přístupy k vymezení problému obecně a v policy analysis specificky;
- Povaha veřejně politických problémů;
- Typy problémů;
- Proces strukturace problému;
- Přehled metod pro vymezení problému;
- Analýza aktérů;
- Strom problémů.
Základní literatura:
Veselý, Arnošt, Nekola, Martin (Ed.). 2007. Analýza a tvorba veřejných politik: přístupy, metody a praxe. Praha: SLON. Kapitola 8.


 
Univerzita Karlova | Informační systém UK