Social Policy - JSM519
Anglický název: Social Policy
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: 0 / neurčen (0)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Ing. Olga Angelovská, Ph.D.
Vyučující: Mirna Jusić, M.A., Ph.D.
Třída: Courses for incoming students
Neslučitelnost : JSM727
Záměnnost : JSM727
Je neslučitelnost pro: JSM727
Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D. (19.02.2020)
Kurz Social Policy probíhá formou seminářů, v rámci kterých studenti diskutují koncept "welfare state", seznamují se se základními typologiemi welfare state a současným problémy, kterým různé welfare state čelí. Tématem seminářů budou dále sociální rizika jako nezaměstnanost, důchody, rodinná politika, dlouhodobá péče, a způsoby řešení těchto rizik, příp. sociálních problémů v jednotlivých typech welfare state.
Cíl předmětu - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D. (20.02.2019)

This course is designed to help students acquire knowledge about most challenging problems facing the European welfare states nowadays. After completion of this course, students should be able to:

-          Know theoretical concept of welfare state (its history, functions, threats).

-          Know how welfare states in Europe cope with the most recent challenges of the dynamics of (post)industrial society.

-          Understand what are the most important social problems and the policy implications in the present European states.

-          Understand the alternative options in social policy, analyze the links between the social, economic and political context, policy solutions, and impacts of the policies accepted.

-          Know pros and cons social policy reform in the Czech Republic in the process of social policy transformation in the region of Central and Eastern Europe.

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D. (18.02.2020)

F.G.Castles, S. Leibfried, J. Lewis, H. Obinger, Ch. Pierson: The Oxford Handbook of the Welfare State. Oxford University Press, 2010, part II, VII, VIII

 

 

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Ing. Olga Angelovská, Ph.D. (15.02.2021)

All students are obliged to:

  • participate at least in 10 (out of 12) online seminars,

  • fulfil 10 tasks in Moodle dealing with a seminar topic (handouts, questions etc.),

  • present one topics within the seminars (presentation in teams)

  • hand in essay.

The attendance of the seminars (10) is compulsory.

 

Tasks – A student is supposed to be prepared for a seminar topic covered by recommended scientific article/articles and answer questions or fulfill the task available in Moodle.  Such tasks will be evaluated with up to 4 points.  They have to be uploaded to Moodle at least one day before seminar, until 3 pm. 

Presentation - Teams of two or three students will present selected topics during the seminars. 

Essay -  The essay should cover one of the fields of social policy from a WS perspective. The length of the essay is approx. 24 000 to 30 000 characters (with spaces without references).

 

FINAL EVALUATION:

 

Construction of students’ performance evaluation

Activity

Points (up to)

Tasks (10)

40

Presentation

20

Essay

40

Total

100

 

Points (total)

Result

 

91-100

A

Excellent (výborně)

81-90

B

71-80

C

Very good (velmi dobře)

61-70

D

51-60

E

Good (dobře)

Less than 50

F

Fail (neprospěl)

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Ing. Olga Angelovská, Ph.D. (03.02.2021)

Course leader and lecturer:

Mgr. Ing. Olga Angelovska, olga.angelovska@fsv.cuni.cz

Lectures:

Joni Santeri Askola, MA, 87680683@fsv.cuni.cz

Mgr. Mirna Jusić, mirna.jusic@seznam.cz 

 

Organization of the course:

17.2. Introductory Session (OA)

24.2. Seminar 1 Welfare state typologies (JA)

3.3. Seminar 2 New welfare state typologies Welfare state development in CEE (OA)

10.3. Seminar 3 Welfare state development in the late 80s and 90s (JA)

17.3. Seminar 4 New, active WS. “Enabling state” (JA)

24.3. Seminar 5 WS and value change (JA)

31.3. Seminar 6 WS and pension issues (OA)

7.4. Seminar 7 WS and family issues (MJ)

14.4. Seminar 8 WS and long-term care (OA)

21.4. Seminar 9 WS and unemployment (MJ)

28.4. Seminar 10 WS and the European Union (MJ)

5.5. Seminar 11 WS and redistribution: income differences and inequalities (OA)./Future of the WS

12.5. Rektorský den/ Rector´s day 

 
Vstupní požadavky - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Ing. Olga Angelovská, Ph.D. (03.02.2021)

Conditions of enrollment:

The course is compulsory for students for Czech and English Master’s degree programs of Public and Social Policy. The course is also open to other MA students of other programs of Faculty of Social Sciencies.