PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Public Policy - JSM518
Anglický název: Public Policy
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: 80 / neomezen (80)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., M.Sc.
Vyučující: Mirna Jusić, M.A., Ph.D.
Ing. Radek Kovács
prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., M.Sc.
Mgr. Simona Smrčková
Třída: Courses not for incoming students
Neslučitelnost : JSM699
Je záměnnost pro: JS2M08
Anotace -
Poslední úprava: prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., M.Sc. (16.09.2023)
Základní kurs seznamující studenty se způsoby, jimiž veřejná politika identifikuje sociální problémy a navrhuje cesty jejich řešení. Činí tak vymezením základních pojmů, teorií a analytických přístupů této vědní disciplíny v kontextu vývoje soudobých společností. Vede studenty k samostatnému studiu, ke kritickému myšlení a k systematické práci s odbornou literaturou, k aktivní účasti na výuce v přednáškách i seminářích a k psaní odborných textů.
Upozornění:
Jednotlivá témata kursu jsou nabízena v angličtině. Češtinu je možno užívat v českém semináři a v písemných projevech odevzdávaných v průběhu semestru a u závěrečné písemné zkoušky. Studenti mají k dispozici obě jazykové mutace učebnice k tomuto kursu, jejichž autorem je jeho garant Martin Potůček:
2016. Veřejná politika. Praha: C. H. Beck.
2017. Public Policy. Praha: Karolinum.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., M.Sc. (16.09.2023)

Basic Sources in English

Potůček, M. et al. 2017. Public Policy. A comprehensive introduction. Prague, Karolinum Press. This is the key textbook for this course. It is available free of charge for students of Charles University on the ChU eResources Portal, EBook Academic Collection (EBSCO).

Fischer, F. Policy Expertise and the Argumentative Turn. 2013. Revue Francaise de Science Politique. 63(3-4) 579-601. https://www.cairn-int.info/article-E_RFSP_633_0579--policy-expertise-and-the-argumentative.htm

Goodin, R. E., M. Rein, M. Moran. The Oxford Handbook of Public Policy. Oxford, 2008. Oxford University Press. https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199548453.001.0001/oxfordhb-9780199548453-e-001

Howlet, M., Ramesh, M., Perl, A. 2009. 3rd edition. Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems. Oxford: Oxford University Press.

Peters, Guy B.: 2015. Advanced Introduction to Public Policy. Northampton: Edward Elgar Publishing.

Potůček, M., LeLoup, L., Jenei, G. and Váradi, L. 2003. Public Policy in Central and Eastern Europe: Theories, Methods, Practices. Bratislava: NISPAcee.

Routledge Handbook of Public Policy. 2013. London and New York: Routledge.

Smith, K.B., Larimar, CH.W. 2017. The Public Policy Theory Primer. Boulder: Westview Press.

 

Základní literatura v češtině

Potůček, M. a kol. 2016. Veřejná politika. Praha: C. H. BECK. Jde o základní učebnici pro tento kurs dostupnou pouze v knižním vydání českém jazyce. Obsahově odpovídá její anglické verzi.

Potůček, M. a kol. 2005 (2. vyd. 2010). Veřejná politika. Praha: Sociologické nakladatelství.

Veselý, A., Nekola. M. (eds.) 2008. Analýza a tvorba veřejných politik: Přístupy, metody a praxe. Praha: Sociologické nakladatelství.

 

Notes on reading

o   Further reading will be provided during individual lecture presentations.

o   Students are expected to follow the media that cover policy problems on an ongoing basis.

 

Journals

Public Policy

Journal of Public Policy: http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=PUP

Journal of European Public Policy: http://www.tandfonline.com/toc/rjpp20/current

Journal of European Social Policy: http://esp.sagepub.com/

Central European Journal of Public Policy (CEJPP): https://sciendo.com/journal/CEJPP

Policy and Society: https://academic.oup.com/policyandsociety

Public Policy and Administration: http://ppa.sagepub.com/

Global Policy: https://www.globalpolicyjournal.com/

 

Policy Analysis

European Policy Analysis: http://www.ipsonet.org/publications/open-access/epa

Evaluation: http://evi.sagepub.com/

Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice: http://www.tandfonline.com/toc/fcpa20/current
Journal of Policy Analysis and Management: http://www.appam.org/publications/jpam/

Review of Policy Research: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15411338

 

Governance, Public Administration

Gouvernement et action publique:

http://www.cairn-int.info/about_this_journal.php?ID_REVUE=E_GAP

Governance: http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1468-0491
International Review of Administrative Sciences: http://ras.sagepub.com/

Lex localis - Journal of local self-government:  http://journal.lex-localis.press

NISPAcee Journal of Public Administration and Policy: http://www.nispa.org/journal.php

Public Administration: http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1467-9299

Public Management Review: http://www.tandfonline.com/loi/rpxm20

 

Political Science

Critical Policy Studies: https://www.tandfonline.com/journals/rcps20

Policy and Politics

http://www.ingentaconnect.com/content/tpp/pap;jsessionid=68u3luqoo56n6.victoria

Policy Sciences: http://link.springer.com/journal/11077

Policy Studies Journal: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15410072

Politiques et Management Public: http://pmp.revuesonline.com/accueil.jsp

 

Internet sources

European Union: http://www.europa.eu/

European Union Policy Agendas Project: http://www.policyagendas.eu/

International Conference on Public Policy: http://www.icpublicpolicy.org/

Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe

(NISPAcee): http://www.nispa.org/

Organization for Economic Collaboration and Development: http://www.oecd.org/

Policy Design Lab: http://policy-design.org/

Public Policy Exchange, UK: http://www.publicpolicyexchange.co.uk/

The Comparative Agendas Project: http://www.comparativeagendas.net/

The Institute for Public Policy Research, UK: http://www.ippr.org/

The World Bank: http://www.worldbank.org/

 

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., M.Sc. (16.09.2023)

Conditions for passing

Students shall be admitted to the written examination for the course (in English, Czech, or Slovak) if they have been sufficiently graded for their performance in lectures and seminars.

Table 1: Points can be earned in the following ways:

Item

Min

Max

Seminars

Group presentation

.

Group peer review

.

.

..

.

.

Seminars total

15

30

Lectures

Critical Reflection on lectures #1-#3 topics: 7

15

Open Space Presentation (optional)

0

5

Written Examination

25

50

Total

50

100

 The final grading shall be based on the following formula (provided the student earns at least the minimum number of points for each particular item – consult Table 1 above): 

Final point score

Grade

90 or more

A

Excellent (výtečně)

80–89

B

Very Good (velmi dobře)

70–79

C

Good (dobře)

60–69

D

Satisfactorily (uspokojivě)

50–59

E

Sufficiently (dostatečně)

49 or less

F

Fail (nedostatečně)

 

For students who shall repeat the course in the following academic year

Students who did not pass the course are allowed to repeat only the course parts in which they did not achieve enough points. 

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., M.Sc. (16.09.2023)

Course Syllabus

Draft version, to be updated.

 

Course Title: PUBLIC POLICY.

Course number: JSM518

Semester: Winter 2023/2024

This course was evaluated by students as the Golden Course in the academic years 2017/2018 and 2022/2023.

All instructions will be delivered in the Faculty of Social Sciences building, U Kříže 8, Prague 5 - Jinonice.

The volume of instruction: 2/1

Number of credits: 9

 

Course leader:

Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc. MSc., potucek@fsv.cuni.cz

Assistant course leader, English seminar facilitator:

Mgr. Mirna Jusić, Ph.D., mirna.jusic@fsv.cuni.cz

Czech seminar facilitator:

Ing. Radek Kovács, radek.kovacs@fsv.cuni.cz

 

Registration prerequisite:

This course is offered exclusively to students of the Master’s programs of Veřejná a sociální politika (VERASP),  Public and Social Policy (PASP), and students of the 2nd and 3rd year of the International Economic and Political Studies (IEPS) program.

Note: Students in the first year of the International Economic and Political Studies program (the specialization International Politics) should enroll in the compulsory course JSM588 Theory of Public Policy.

Goals of instruction:

The course provides a comprehensive introduction to public policy as a scientific discipline as published in the key textbook Public Policy, which is available online free of charge on the Charles University eResources Portal. (Nejnovější česká učebnice Veřejná politika, vydání 2016, je k dispozici pouze v knižní podobě.) It defines its key terms and theories in a broader context of the development of contemporary societies, and the way it can identify social and policy problems and devise solutions thereof. Students will be engaged in critical thinking and studying, systematic work with scholarly literature, and active participation in lectures and seminars.

 

Rooms and time:

Lectures: Jinonice room C122, Mondays, 3:30 - 6:20 p.m.

Czech seminars: Prezenční výuka proběhne v místnosti C220, pondělí 17:00 – 18:20, 18:30 – 19:50

English seminars: In-person teaching will take place in room C221, Mondays from 15:30 – 16:50. Hybrid teaching for PASP students temporarily without access to a Czech visa will be provisionally mediated via the MSTeams platform …

 

Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=7795.

To apply, use your username and password for the Central Authentication Service of Charles University.

 

Consultations: https://konzultace.fsv.cuni.cz

 

The timeline of lectures and seminars. Mondays.

Day

Content

2 Oct

Lecture #1

Introduction to the course, lectures, and seminars.

A1 Public interests and public policy.

 A2 Values in Public Policy. Historical Institutionalism.

Na konci přednášky bude českým studentům nabídnuto okénko otázek a odpovědí v češtině.

9 Oct

Seminar #1

Introduction to the discipline and seminar. Discussion of choice of topics, recommended structure of presentations, and basic rules of crediting sources.

16 Oct

Lecture #2

A3 Governance. Corporatist Intermediation. Policy networks.

A4 Actors and Institutions. Actor-Centered Institutionalism.

How to compile the Open Space Presentation.

23 Oct

Seminar #2

Presentations on the general topic “Actors and Institutions”.

Potůček, M. et al. 2017. Public Policy. Prague, Karolinum Press, chapters A3, A4.

Schuyler House, R., Araral Jr., E. The institutional analysis and development framework. In: Araral Jr, E., Fritzen, S., Howlett, M., M Ramesh, Wu, X. (eds.) Routledge Handbook of Public Policy. New York: Routledge, 2013. Pp. 115–124.

30 Oct

Lecture #3

A5 Public policy instruments. Discursive Institutionalism. Advocacy Coalition Framework.

A6 Public Policy Process. The Stage of Problem Delimitation and Problem Recognition. Agenda Setting.

To present and discuss approved students´ Open Space Presentations.

How to write the Critical Reflection on November 13th.

 

6 Nov

Seminar #3:

Presentations on the general topic “From social problems to policy problems.”

Potůček, M. et al. 2017. Public Policy. Prague, Karolinum Press, Chapter A6.

Hisschemöller, R., Hoppe, R. 2001. Coping with Intractable Controversies: The case for problem structuring in policy design and analysis. In Hisschemöller, R., Hoppe, R., Dunn, W. N., Ravetz, J. Policy Studies Review Annual. Pp. 47–72.

Howlett, M., Ramesh, M., Perl, A. 2009. 3rd edition. “Agenda-setting,” in Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems. Oxford: Oxford University Press. pp. 93-109.

13 Nov

15:30 – 16:50 Handwritten assignment: Critical reflection on the topics of the first three lectures. Answers in Czech, Slovak, or English.

17:00 – 18:20 Lecture #4

A7 Policy Formulation and Decisionmaking. Veto Players. Multiple Streams Framework.

A8 Policy Implementation. Theories of Bureaucracy. Principal-Agent Model.

20 Nov

Seminar #4

Presentations on the general topic “Public Policy Design”.

Potůček, M. et al. 2017. Public Policy. Prague, Karolinum Press, chapters A5, A7.

Howlett, M., Ramesh, M., Perl, A. 2009. 3rd edition. “Policy Formulation: Policy Instruments and Policy Design,” in Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems. Oxford: Oxford University Press. pp. 110-138.

 

27 Nov

Lecture #5

A9 Policy Evaluation. Rational (Public) Choice Theory.

A10 How to Understand Public Policy

To present and discuss approved students´ Open Space Presentations.

 

4 Dec

Seminar #5

Presentations on the general topic “Values and Ideologies in public policy as a practice” 

Potůček, M. et al. 2017. Public Policy. Prague, Karolinum Press, chapter A2.

Goodin, R. E., M. Rein, M. Moran. “The Public and Its Policies,” in The Oxford Handbook of Public Policy. Oxford, 2008. Oxford University Press. https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199548453.001.0001/oxfordhb-9780199548453-e-001

Fischer, F. Policy Expertise and the Argumentative Turn. 2013. Revue Francaise de Science Politique. 63(3-4) 579-601. https://www.cairn-int.info/article-E_RFSP_633_0579--policy-expertise-and-the-argumentative.htm

11 Dec

Lecture #6

Final recapitulation, getting ready for the handwritten examination.

Approved students´ Open Space Presentations.

V závěru bude českým studentům nabídnuto okénko otázek a odpovědí v češtině.

 

Indicative overview of student activities.

Activity

Hours

Lectures: preparation and active participation

30

Elaboration and submission of Critical Reflection

30

Elaboration and submission of Open Space Presentation (option)

30

Seminars: preparation and active participation

80

Continuous preparation for and participation in the final examination

100

Total

270

 

Conditions for passing

Students shall be admitted to the written examination for the course (in English, Czech, or Slovak) if they have been sufficiently graded for their performance in lectures and seminars.

Table 1: Points can be earned in the following ways:

Item

Min

Max

Seminars

Group presentation

.

.

Group peer review

.

.

..

.

.

Seminars total

15

30

Lectures

Critical Reflection on lectures #1-#3 topics

7

15

Open Space Presentation (optional)

0

5

Written Examination

25

50

Total

50

100

 

The results of the final handwritten examination will be the final proof of students´ continuous study and engagement in lectures and seminars. It will be presented in the format of several thematic issues to be answered in the classroom, without access to the Internet and any electronic device. Duration three hours.

 

Anti-plagiarism and citing rules

 

Students submit their assignments to Moodle. All assignments are scanned by Turnitin column, an anti-plagiarism software that will detect instances of plagiarism and will inform instructors whether or not a student has plagiarized parts of their assignment.

 

Plagiarism refers to cases where students are not properly citing sources in an assignment, but copying other authors' work, ideas, materials, or data, and passing them off as their own. This also pertains to copying parts of earlier work without properly acknowledging it. 

 

Charles University treats instances of plagiarism very seriously. Any form of plagiarism is unacceptable and will be dealt with using official procedures. Therefore, students are advised to take special precautions and make sure that they cite all the sources they are using in their assignments properly. 

 

Sources shall be consistently credited in line with the latest version of the ISO 690 standard or another internationally accepted referencing standard (e.g. APA, MLA, Chicago/Turabian, Harvard). For more information, please see the following guide on bibliographic citation of our faculty

https://fsv.cuni.cz/en/academics/forms-and-regulations/study-regulations/bibliographic-citation-guide

More on LECTURES

Students will be encouraged to participate in discourses about various relevant topics.

 

The evaluation of students´ handwritten assignments on November 13th:

The nature of the answer

Charakteristika odpovědi

Points

Body

Note

The topic was very well understood.

The theoretical framework and empirical evidence were applied properly. Relevant reference to at least four scientific sources in addition to the course’s textbook.

Value-added: inventions, unusual but relevant perspective, an appropriate case that fits to illustrate the given problematics.

---

Výborné porozumění problematice.

Správné uplatnění teoretického rámce a empirické evidence. Relevantní reference minimálně na čtyři další odborné prameny kromě učebnice.

Přidané hodnoty: Ocenění hodná invence, nevšední, ale relevantní pohled, nabídka případu vhodně ilustrujícího danou problematiku.

13-15

Above

minimal require-

ments

for final

evaluation

The topic was taken right away.

The theoretical framework and empirical evidence were applied properly. Relevant reference to at least three scientific sources in addition to the course textbook.

Value-added: a relevant broader perspective, an appropriate case that might illustrate the given problematics.

---

Dobré porozumění problematice.

Uspokojivé uplatnění teoretického rámce a empirické evidence. Relevantní reference minimálně na tři další odborné prameny kromě učebnice.

Přidané hodnoty: relevantní širší pohled, nabídka případu, který může ilustrovat danou problematiku.

10-12

Above

minimal require-

ments

for final

evaluation

Reflection corresponds with the topic, but it is more or less descriptive and does not provide a satisfactory explanation of a given topic.

Relevant reference to at least two scientific sources in addition to the course’s textbook.

---

Reflexe souvisí s problematikou, ale je spíše popisná a nepodává její uspokojivé vysvětlení.

Relevantní reference minimálně na dva další odborné prameny kromě učebnice.

7-9

Above

minimal require-

ments

for final

evaluation

The reflection only very loosely corresponds with the topic, and its explanatory power is minimal.

Relevant reference to a scientific source in addition to the course textbook.

---

Reflexe souvisí s problematikou jen velmi volně a její vypovídací síla je minimální.

Relevantní reference na jeden další odborný pramen kromě učebnice.

4-6

Below minimal require-

ments

for final

evaluation

Reflection does not correspond with the topic.

Failed reasoning, with logical failure or uncritical application of ideological cliché.

The ‘common sense’ answer without the attempt to scientific analysis and reference to the literature outside of the course´s textbook.

Response delivered after the deadline, shorter, or longer than required.

---

Otázce nebylo porozuměno, odpověď se s ní míjí.

Argumentace závadná – s logickými chybami nebo nekriticky přejímající ideologická klišé.

Odpověď zůstává v rovině „common sense“, bez uplatnění odborného pohledu a reference na literaturu.

Odpověď byla dodána po termínu, případně kratší nebo delší než požadováno.

0-3

Below minimal require-

ments

for final

evaluation

 

Students can also consider submitting an Open Space Presentation (OSP) until December 6th at 23:59. If approved by the course leader, students can get up to 5 additional points. They will be published in Moodle and might be, if time allows, invited to present in lectures #3,  #5, and #6.

 

Guidelines for Preparing and Presenting Open Space Presentation

 

Note: Consider having a look at chapters B2, B3, and B4 of the Public Policy textbook (kapitoly B3, B4 a B5 učebnice Veřejná politika) for inspiration on how to apply public policy theories.

 

1.      Choose an interesting topic suitable for public policy analysis, preferably associated with the theme of your written assignment (seminar paper).

2.      Collect sufficient information to be able to explain the structure and relevant context of a corresponding public policy problem.

3.      Decide about the appropriate theory/ies suitable for policy analysis.

4.      Apply selected theory/ies to your case and critically assess its/their strengths and weaknesses.

5.      Compile a concise PowerPoint presentation (up to 12 slides, excluding resources) and upload it to Moodle for approval. You will be informed about the result in 7 days.

6.      If approved, present it in person during one of lectures #4 to #6 in about 15 minutes, followed by a discussion.

Evaluation Criteria for Open Space Presentation
Clarity of presentation, the precision of argument, the ability to answer questions and defend the facts presented

·         General overview of the subject matter

·         Good orientation in the basic literature

·         Leadership skills in the discourse (courtesy, respect, humor).

 

More on SEMINARS

 

Seminars are an integral part of the course. Participation in seminars is compulsory. Their major goal is to complement lectures by giving more in-depth knowledge in the student's area of interest. Moreover, the seminars:

·         Encourage practical interaction in small groups to elaborate on materials presented in lectures and on specific topics of practical experience and apply theoretical knowledge,

·         Improve students’ analytical skills and skills in writing scientific texts,

·         Develop their presentation and argumentation skills.

 

To ensure maximum interaction among students, the entire class will be divided into 2 main classes, one English- and one Czech-speaking. During the lecture on October 2, 2023, every student is expected to choose their respective class (English or Czech-speaking) and the time of their preference (3:30–4:50 p.m. English seminars, 5–6:20 p.m. English and Czech seminars, 6:30-7:50 p.m. Czech seminar). Once registered, students can change neither their group nor their time of preference due to additional subdivisions and tasks assigned over time. Students who wish to register for an additional seminar can do so with the approval of their seminar coordinators.

 

Each seminar group will be divided into four teams (A, B, C, D). This helps students actively engage in their group assignments. During the first seminar session, teams will be formed, and the email contact of each team coordinator will be given to seminar facilitators. 

 

Except for the introductory session and first seminar session, the rest respect the following structure:

·         One team will always prepare a presentation on the topic (see below) and upload the PowerPoint presentation on the Wednesday before the seminar week using Moodle. When preparing the presentation, please consult the assigned readings for that week.

·         Based on the concepts from the assigned readings, the second team will conduct a peer review with the authors of the presentation. The peer review means that each student who is part of the group conducting it needs to pose at least two questions to the presenting group. This team needs to submit their peer reviews on Wednesday right after the seminar day (Monday). These should be in the form of a reflection on the course of the presentation and its evaluation and the subsequent peer review. Peer reviews should not exceed 6,000 characters (including spaces).

·         Length of presentation: 25 minutes, length of peer review: 20 minutes and the remaining time is always devoted to concluding remarks, discussion of seminar papers, and organizational and technical matters.

·         The distribution of activities of the four teams is as follows:

 

Date

PowerPoint Presentation

Peer Review

2 Oct

Introduction of the course, formation of seminar groups

9 Oct

Introduction to the discipline. Discussion of choice of topics, recommended structure of presentations, and basic rules of crediting sources.

23 Oct

A

D

6 Nov

B

C

20 Nov

C

B

4 Dec

D

A

 

OVERVIEW OF GRADING

 

The final grading shall be based on the following formula (provided the student earns at least the minimum number of points for each particular item – consult Table 1 above):

 

Final point score

Grade

90 or more

A

Excellent (výtečně)

80–89

B

Very Good (velmi dobře)

70–79

C

Good (dobře)

60–69

D

Satisfactorily (uspokojivě)

50–59

E

Sufficiently (dostatečně)

49 or less

F

Fail (nedostatečně)

 

For students who shall repeat the course in the following academic year

Students who did not pass the course are allowed to repeat only the course parts in which they did not achieve enough points.

Basic Sources in English

Potůček, M. et al. 2017. Public Policy. A comprehensive introduction. Prague, Karolinum Press. This is the key textbook for this course. It is available free of charge for students of Charles University on the ChU eResources Portal, EBook Academic Collection (EBSCO).

Fischer, F. Policy Expertise and the Argumentative Turn. 2013. Revue Francaise de Science Politique. 63(3-4) 579-601. https://www.cairn-int.info/article-E_RFSP_633_0579--policy-expertise-and-the-argumentative.htm

Goodin, R. E., M. Rein, M. Moran. The Oxford Handbook of Public Policy. Oxford, 2008. Oxford University Press. https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199548453.001.0001/oxfordhb-9780199548453-e-001

Howlet, M., Ramesh, M., Perl, A. 2009. 3rd edition. Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems. Oxford: Oxford University Press.

Peters, Guy B.: 2015. Advanced Introduction to Public Policy. Northampton: Edward Elgar Publishing.

Potůček, M., LeLoup, L., Jenei, G. and Váradi, L. 2003. Public Policy in Central and Eastern Europe: Theories, Methods, Practices. Bratislava: NISPAcee.

Routledge Handbook of Public Policy. 2013. London and New York: Routledge.

Smith, K.B., Larimar, CH.W. 2017. The Public Policy Theory Primer. Boulder: Westview Press.

 

Základní literatura v češtině

Potůček, M. a kol. 2016. Veřejná politika. Praha: C. H. BECK. Jde o základní učebnici pro tento kurs dostupnou pouze v knižním vydání českém jazyce. Obsahově odpovídá její anglické verzi.

Potůček, M. a kol. 2005 (2. vyd. 2010). Veřejná politika. Praha: Sociologické nakladatelství.

Veselý, A., Nekola. M. (eds.) 2008. Analýza a tvorba veřejných politik: Přístupy, metody a praxe. Praha: Sociologické nakladatelství.

 

Notes on reading

o   Further reading will be provided during individual lecture presentations.

o   Students are expected to follow the media that cover policy problems on an ongoing basis.

 

Journals

Public Policy

Journal of Public Policy: http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=PUP

Journal of European Public Policy: http://www.tandfonline.com/toc/rjpp20/current

Journal of European Social Policy: http://esp.sagepub.com/

Central European Journal of Public Policy (CEJPP): https://sciendo.com/journal/CEJPP

Policy and Society: https://academic.oup.com/policyandsociety

Public Policy and Administration: http://ppa.sagepub.com/

Global Policy: https://www.globalpolicyjournal.com/

 

Policy Analysis

European Policy Analysis: http://www.ipsonet.org/publications/open-access/epa

Evaluation: http://evi.sagepub.com/

Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice: http://www.tandfonline.com/toc/fcpa20/current
Journal of Policy Analysis and Management: http://www.appam.org/publications/jpam/

Review of Policy Research: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15411338

 

Governance, Public Administration

Gouvernement et action publique:

http://www.cairn-int.info/about_this_journal.php?ID_REVUE=E_GAP

Governance: http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1468-0491
International Review of Administrative Sciences: http://ras.sagepub.com/

Lex localis - Journal of local self-government:  http://journal.lex-localis.press

NISPAcee Journal of Public Administration and Policy: http://www.nispa.org/journal.php

Public Administration: http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1467-9299

Public Management Review: http://www.tandfonline.com/loi/rpxm20

 

Political Science

Critical Policy Studies: https://www.tandfonline.com/journals/rcps20

Policy and Politics

http://www.ingentaconnect.com/content/tpp/pap;jsessionid=68u3luqoo56n6.victoria

Policy Sciences: http://link.springer.com/journal/11077

Policy Studies Journal: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15410072

Politiques et Management Public: http://pmp.revuesonline.com/accueil.jsp

 

Internet sources

European Union: http://www.europa.eu/

European Union Policy Agendas Project: http://www.policyagendas.eu/

International Conference on Public Policy: http://www.icpublicpolicy.org/

Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe

(NISPAcee): http://www.nispa.org/

Organization for Economic Collaboration and Development: http://www.oecd.org/

Policy Design Lab: http://policy-design.org/

Public Policy Exchange, UK: http://www.publicpolicyexchange.co.uk/

The Comparative Agendas Project: http://www.comparativeagendas.net/

The Institute for Public Policy Research, UK: http://www.ippr.org/

The World Bank: http://www.worldbank.org/

 

 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK