PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Public Policy - JSM518
Anglický název: Public Policy
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2017 do 2017
Semestr: zimní
Body: 9
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 80 / neurčen (80)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www.martinpotucek.cz/index.php?option=com_content&view=category&id=60%3Apublic-policy&Itemid=94&layout=blog&lang=cs
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., M.Sc.
Vyučující: Rokia Aidahis Aberra, M.A.
prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., M.Sc.
Mgr. Silvie Pýchová
Mgr. Martina Štěpánková Štýbrová
Mgr. Kamila Vlčková
Neslučitelnost : JSM699
Anotace -
Poslední úprava: prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., M.Sc. (09.09.2018)
The course aims to introduce students to the study of public policy as a discipline, within a broader context of the development of contemporary societies; to exemplify public policy’s practical application and the ways public policy as a scientific discipline attempts to apprehend social problems and devise solutions thereof; to do so by defining the key terms, theories and approaches of public policy; and to engage students in critical thinking and studying, systematic work with scholarly literature, actively participating in lectures and seminars, and writing scholarly texts.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., M.Sc. (09.09.2018)

Basic sources in English

Potůček, M. et al. 2017. Public Policy. Prague, Karolinum Press. (In print. Available at Jinonice Library for in-house study.)

Howlett, M., Ramesh, M.: 2009. Studying Public Policy. Policy Cycles and Policy Subsystems. Oxford: Oxford University Press.

Peters, Guy B.: 2015. Advanced Introduction to Public Policy. Northampton: Edwaard Elgar Publishing.

Potůček, M., LeLoup, L., Jenei, G. and Váradi, L. 2003. Public Policy in Central and Eastern Europe: Theories, Methods, Practices. Bratislava: NISPAcee.

Routledge Handbook of Public Policy. 2013. London and New York: Routledge.

 

Základní literatura v češtině

Potůček, M. a kol. 2016. Veřejná politika. Praha: C. H. BECK.

Potůček, M. a kol. 2005 (2. vyd. 2010). Veřejná politika. Praha: Sociologické nakladatelství.

Veselý, A., Nekola. M. (eds.) 2008. Analýza a tvorba veřejných politik: Přístupy, metody a praxe. Praha: Sociologické nakladatelství.

Notes on reading

·         Further reading will be submitted during individual lecture presentations.

·         Students are expected to follow the media covering policy problems (e.g., pension reform) on an ongoing basis.

 

Journals

Public Policy

Central European Journal of Public Policy (CEJPP): http://cejpp.eu/

Journal of European Public Policy: http://www.tandfonline.com/toc/rjpp20/current

Journal of European Social Policy: http://esp.sagepub.com/

Journal of Public Policy: http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=PUP

Policy and Society: http://www.journals.elsevier.com/policy-and-society

Public Policy and Administration: http://ppa.sagepub.com/

Policy Analysis

European Policy Analysis: http://www.ipsonet.org/publications/open-access/epa

Evaluation: http://evi.sagepub.com/

Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice: http://www.tandfonline.com/toc/fcpa20/current
Journal of Policy Analysis and Management: http://www.appam.org/publications/jpam/

Review of Policy Research: http://www.ipsonet.org/publications/journals/review-of-policy-research/

Governance, Public Administration

Gouvernement et action publique: http://www.cairn-int.info/about_this_journal.php?ID_REVUE=E_GAP

Governance: http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1468-0491
International Review of Administrative Sciences: http://ras.sagepub.com/

Lex localis - Journal of local self-government:  http://journal.lex-localis.press

NISPAcee Journal of Public Administration and Policy: http://www.nispa.org/journal.php

Public Administration: http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1467-9299

Public Management Review: http://www.tandfonline.com/loi/rpxm20

Political Science

Critical Policy Studies: http://www.tandf.co.uk/journals/rcps

Policy and Politics: http://www.ingentaconnect.com/content/tpp/pap;jsessionid=68u3luqoo56n6.victoria

Policy Sciences: http://link.springer.com/journal/11077

Policy Studies Journal: http://www.ipsonet.org/publications/journals/policy-studies-journal

Politiques et Management Public: http://pmp.revuesonline.com/accueil.jsp

 

Internet sources

Almanac of Policy Issues: http://www.policyalmanac.org/directory/General-Organizations.shtml

European Union: http://www.europa.eu/

European Union Policy Agendas Project: http://www.policyagendas.eu/

International Conference on Public Policy: http://www.icpublicpolicy.org/

Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe (NISPAcee): http://www.nispa.sk/

Organization for Economic Collaboration and Development: http://www.oecd.org/

Policy Design Lab: http://policy-design.org/

Public Policy Exchange, UK: http://www.publicpolicyexchange.co.uk/

The Comparative Agendas Project: http://www.comparativeagendas.net/

The Institute for Public Policy Research, UK: http://www.ippr.org/

The World Bank: http://www.worldbank.org/

 

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., M.Sc. (09.09.2018)

PUBLIC POLICY

 

Course number: JSM518, Fall Semester 2017/18

Volume of instruction: 2/1

Number of credits: 9

Time and place: Mondays, 2-4:50 p.m., rooms 2080 (lectures), 2080, 2083, 3019 (seminars)

 

Lectures:

 

Course leader: Prof. Martin Potůček, PhD. http://www.martinpotucek.cz

Course and lectures website: http://www.martinpotucek.cz (slot Courses/Public Policy)

Consultations to be booked electronically at http://terms.fsv.cuni.cz

 

Seminars:

 

Seminar class A’s language of instruction is English.

Head of seminar class A (Room J 3019): Mgr. Martina Štýbrová, martina.stybrova@seznam.cz.

Note: Rokia Aidahis Aberra, raidahis@gmail.com, and Mgr. Silvie Pýchová, silvie.pychova@gmail.com will help Martina with her duties.

 

Seminar class C’s language of instruction is Czech.

Head of seminar class C (Room J 2083): Mgr. Kamila Vlčková, kam.vlckova@gmail.com (seminars, paper mentor)

 

Assistants:

Rokia Aidahis Aberra, raidahis@gmail.com (paper mentor)

Mgr. Věra-Karin Brázová, v.k.brazova@gmail.com (paper mentor)

PhDr. Ivan Duškov, ivan.duskov@gmail.com (seminar facilitator, paper mentor)

Steven Gawthorpe, M.PP., steven.gawthorpe@gmail.com(seminar facilitator, paper mentor)

PhDr. Michaela Hiekischová, hiekischova@seznam.cz (paper mentor)

Mgr. Jitka Hošťálková, jitka.hostalkova@mpsv.cz (paper mentor)

Mgr. Mirna Jusic, mirna.jusic@analitika.ba (paper mentor)

Mgr. Jan Klusáček, klusacek.honza@gmail.com (paper mentor)

Mgr. Richard Kokeš, Richard.Kokes@seznam.cz (paper mentor)

Mgr. Petra Nováčková, novackova.pet@gmail.com (paper mentor)

Mgr. Silvie Pýchová, silvie.pychova@gmail.com (paper mentor)

Mgr. et Mgr. Lucie Rybová, rybova.lucie1@gmail.com (paper mentor)

PhDr. Ing. Petr Stehlík, petrus.stehlik@gmail.com (paper mentor)

Mgr. Martina Štýbrová, martina.stybrova@seznam.cz(paper mentor)

Mgr. Lucie Trlifajová, lucie.trlifajova@gmail.com (paper mentor)

Mgr. Eva Tušková, evique.k@gmail.com (seminar facilitator, paper mentor)

Mgr. Petra Witzová, witzova@gmail.com (paper mentor)

 

For more information, consult the Seminar Syllabus and seminar readings.

Follow the instructions of Heads of seminar classes.

Goals of instruction:

The course aims to introduce students to the study of public policy as a discipline, within a broader context of the development of contemporary societies; to exemplify public policy’s practical application and the ways public policy as a scientific discipline attempts to apprehend social problems and devise solutions thereof (with special attention paid to pension reforms); to do so by defining the key terms, theories and approaches of public policy; and to engage students in critical thinking and studying, systematic work with scholarly literature, writing scholarly texts and actively participating in seminars.

Registration prerequisites:

This course is offered exclusively to:

·         students of the Masters programmes of Veřejná a sociální politika (full-time students only), Public and Social Policy, and International Economic and Political Studies.

·         students of the doctoral programmes of Veřejná a sociální politika and Public and Social Policy.

 

Note: The twin course JSM699, Theory of Public Policy (4 credits, lectures only), is available for students of other full-time Masters or doctoral study programmes at Charles University, and for international visiting students (e.g., Erasmus students) enrolled in Masters and doctoral programmes at their home universities.

Conditions for passing:

Students shall be admitted to the written examination for this course (in English, Czech or Slovak) if they have been sufficiently graded for their performance in lectures and seminars, and if they have elaborated and submitted a final written assignment (in English, Czech or Slovak) on an agreed topic. The topic shall be based on a consultation with paper mentors.

Table 1: Points can be earned in the following ways:

Item

Min

Max

Student’s performance in lectures

10

20

Student’s performance in seminar

10

20

Final written assignment

12

25

Written examination

18

35

Total

50

100

Student’s performance in lectures will be evaluated as follows:

Students should answer two question associated with the topics of lectures. Questions will be available two weeks in advance for lectures #2 to #6 at the end of the previous lecture (and on the course website). The submission deadline for answers to questions is the day of the respective lecture (e.g., October 16 will be the deadline term for answering questions to lecture #2, published in October 2). Printed answers can be submitted directly to the course leader in the day of the lecture in question, or e-mailed to  Heads of seminar classes A (Mgr. Martina Štýbrová, martina.stybrova@seznam.cz) or C (Mgr. Kamila Vlčková, kam.vlckova@gmail.com). Each answer (up to 2,000 characters, spaces included) will be evaluated by 0 to 2 points.

 

Table 2: Final grading shall be based on the following key (provided the student earns at least the minimum number of points for each particular item – consult Table 1):

 

Final point score

Grade

91 or more

A

Excellent (výtečně)

81–90

B

Very Good (velmi dobře)

71–80

C

Good (dobře)

61–70

D

Satisfactorily (uspokojivě)

51–60

E

Sufficiently (dostatečně)

50 or less

F

Fail (nedostatečně)

N. B.:

-          Sources shall be credited in line with the latest version of the ISO 690 standard. No form of plagiarism is tolerated at the Charles University. Any instances of plagiarism shall be discussed by the Disciplinary Board and, eventually, the Dean.

-          The final written assignment shall be submitted to mentor in a sufficient quality and approved by him/her (via e-mail or hand written) as a condition of enrolment for written examination.

 

For students who repeat the course:

Students who didn’t pass the course must repeat the part in which they didn’t achieve enough points. Those who will write seminar paper again must submit final written assignment proposal (even if it will be the same as last year) within the deadline as other students.

 

Course schedule:

Lectures 2:00–4:50 p.m., seminars 2:00-3:20p.m. or 3:30–4:50 p.m.

Day

Rooms

Content

2 Oct

2080

Introductory session: organization and the content of the course, lectures and seminars.

Students’ presentation: Therapy for offenders as a way to prevent domestic violence against women in the Czech Republic (Martina Štýbrová)

Students will be able to follow the course instruction concerning selected case studies by studying the following chapters in textbooks and answering two questions by October 16:

B5 (English textbook)/B6 (česká učebnice) Pensions Basics

B1 (English textbook)/B1+B2 (česká učebnice) Historical Overview of Pension Systems in the World and in the Czech Republic

Students will form seminar groups.

9/Oct

2080

2083

3019

Seminar #1

Introduction to the discipline. Agreement on presentation topics. Topics of final written assignments (discussion of choice of topics, recommended structure of papers, and basic rules of crediting sources).

16 Oct

2080

 

Lecture #2

Case study A: The Role of Politicians and Experts in the Preparation of the Czech Pension Reform  B2 (English textbook)/B3 (česká učebnice)

A1 Public interests and public policy.

A2 Values in Public Policy. Historical Institutionalism.

A3 Governance. Corporatist Intermediation. Policy Networks.

23 Oct

2080

Lecture #3

Case study B: Czech Pension Reform: How to Reconcile Equivalence with Fiscal Discipline Chapter B3 (English textbook)/ Chapter B4 (česká učebnice)

A4 Actors and Institutions. Actor-Centred Institutionalism.

A5 Public policy instruments. Discursive institutionalism. Advocacy Coalition Framework.

30 Oct

2080

2083

3019

Seminar #2

Presentations on general topic “Market, State and Civic Sector as Regulators”. Deadline for submitting final written assignment proposal. Specifying the agreement on presentation topics. Discussion of final written assignment proposals.

6 Nov

2080

2083

3019

Seminar #3

Presentations on general topic “Actors and Institutions”.

 

13 Nov

2080

Lecture #4

Case study C: Rivalry of Advocacy Coalitions in the Czech Pension Reform Chapter B4 (English textbook)/ Chapter B5 (česká učebnice)

A6 Public Policy Process. The Stage of Problem Delimitation and Problem Recognition. Agenda Setting.

A7 Policy Formulation and Decisionmaking. Veto Players. Multiple Streams Framework.

20 Nov

2080

2083

3019

Seminar #4

Presentations on general topic “Delimiting the Policy Problem”.

27 Nov

2080

 

Lecture #5

Students’ presentation:  open space

A8 Policy Implementation. Theories of Bureaucracy. Principal-Agent Model.

A9 Policy Evaluation. Rational (Public) Choice Theory.

4 Dec

2080

2083

3019

Seminar #5

Presentations on general topic “Public Policies”. Discussion on the elaboration of the final written assignments. Their comprehensive drafts will have to be submitted to paper mentors on December 11 at latest.

11 Dec

2080

 

Lecture #6

Students’ presentation:  open space

A10 How to Understand Public Policy

Final recapitulation, getting ready for the examination.

18 Dec

2080

2083

3019

Seminar #6

Discussion of submitted comprehensive drafts of the final written assignments. All paper mentors should be present.

 

Basic sources in English

Potůček, M. et al. 2017. Public Policy. Prague, Karolinum Press. (In print. Available at Jinonice Library for in-house study.)

Howlett, M., Ramesh, M.: 2009. Studying Public Policy. Policy Cycles and Policy Subsystems. Oxford: Oxford University Press.

Peters, Guy B.: 2015. Advanced Introduction to Public Policy. Northampton: Edwaard Elgar Publishing.

Potůček, M., LeLoup, L., Jenei, G. and Váradi, L. 2003. Public Policy in Central and Eastern Europe: Theories, Methods, Practices. Bratislava: NISPAcee.

Routledge Handbook of Public Policy. 2013. London and New York: Routledge.

 

Základní literatura v češtině

Potůček, M. a kol. 2016. Veřejná politika. Praha: C. H. BECK.

Potůček, M. a kol. 2005 (2. vyd. 2010). Veřejná politika. Praha: Sociologické nakladatelství.

Veselý, A., Nekola. M. (eds.) 2008. Analýza a tvorba veřejných politik: Přístupy, metody a praxe. Praha: Sociologické nakladatelství.

Notes on reading

·         Further reading will be submitted during individual lecture presentations.

·         Students are expected to follow the media covering policy problems (e.g., pension reform) on an ongoing basis.

 

Journals

Public Policy

Central European Journal of Public Policy (CEJPP): http://cejpp.eu/

Journal of European Public Policy: http://www.tandfonline.com/toc/rjpp20/current

Journal of European Social Policy: http://esp.sagepub.com/

Journal of Public Policy: http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=PUP

Policy and Society: http://www.journals.elsevier.com/policy-and-society

Public Policy and Administration: http://ppa.sagepub.com/

Policy Analysis

European Policy Analysis: http://www.ipsonet.org/publications/open-access/epa

Evaluation: http://evi.sagepub.com/

Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice: http://www.tandfonline.com/toc/fcpa20/current
Journal of Policy Analysis and Management: http://www.appam.org/publications/jpam/

Review of Policy Research: http://www.ipsonet.org/publications/journals/review-of-policy-research/

Governance, Public Administration

Gouvernement et action publique: http://www.cairn-int.info/about_this_journal.php?ID_REVUE=E_GAP

Governance: http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1468-0491
International Review of Administrative Sciences: http://ras.sagepub.com/

Lex localis - Journal of local self-government:  http://journal.lex-localis.press

NISPAcee Journal of Public Administration and Policy: http://www.nispa.org/journal.php

Public Administration: http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1467-9299

Public Management Review: http://www.tandfonline.com/loi/rpxm20

Political Science

Critical Policy Studies: http://www.tandf.co.uk/journals/rcps

Policy and Politics: http://www.ingentaconnect.com/content/tpp/pap;jsessionid=68u3luqoo56n6.victoria

Policy Sciences: http://link.springer.com/journal/11077

Policy Studies Journal: http://www.ipsonet.org/publications/journals/policy-studies-journal

Politiques et Management Public: http://pmp.revuesonline.com/accueil.jsp

 

Internet sources

Almanac of Policy Issues: http://www.policyalmanac.org/directory/General-Organizations.shtml

European Union: http://www.europa.eu/

European Union Policy Agendas Project: http://www.policyagendas.eu/

International Conference on Public Policy: http://www.icpublicpolicy.org/

Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe (NISPAcee): http://www.nispa.sk/

Organization for Economic Collaboration and Development: http://www.oecd.org/

Policy Design Lab: http://policy-design.org/

Public Policy Exchange, UK: http://www.publicpolicyexchange.co.uk/

The Comparative Agendas Project: http://www.comparativeagendas.net/

The Institute for Public Policy Research, UK: http://www.ippr.org/

The World Bank: http://www.worldbank.org/

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK