PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Evaluation Research - JSM480
Anglický název: Evaluation Research
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Jiří Remr, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jiří Remr, Ph.D.
Třída: Courses for incoming students
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jiří Remr, Ph.D. (15.09.2023)
This course is specifically designed to equip students with the fundamental principles of evaluation. Immerse yourself in a transformative learning experience that unravels the nature and meaning of evaluation, its methodologies and practical applications.

Throughout the course, you will gain in-depth knowledge of various evaluation methods, explore typical evaluation topics, and delve into the nuances of evaluation processes. Special emphasis is placed on key evaluation-specific topics such as stakeholder engagement, the logic model, theory of change, and meta-evaluation.

By the end of this journey, you'll not only understand the core principles, but be able to apply them to real-world scenarios. Whether you're an aspiring evaluator, a researcher, or a policymaker, this course promises to take your understanding of evaluation to a whole new level.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Jiří Remr, Ph.D. (18.09.2022)

Required readings:

Morra Imas, L. G., Rist, R. C. (2009). The Road to Results : Designing and Conducting Effective Development Evaluations. Washington, World Bank

Alkin, M. C. (2011). Evaluation essentials: From A to Z. New York, NY: The. Guilford Press

 

Additional readings:

Berk, R.A., Rossi, P.H., 1999. Thinking About Program Evaluation 2. London, Sage Publishing

Owen, J.M., 2006. Program Evaluation. Forms and Approaches. New York, The Guilford Press

Rossi, P.H., Lipsey, M.W., Freeman, H.E., 2004. Evaluation. A Systematic Approach. London, Sage Publications

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Jiří Remr, Ph.D. (15.09.2023)

Main topics:

Lecture 01: Course overview; introduction to evaluation

Lecture 02: Key principles of evaluative thinking

Lecture 03: Types of evaluation

Lecture 04: Logic models; criteria used in evaluation

Lecture 05: Evaluation questions

Lecture 06: Dealing with stakeholders in evaluations

Lecture 07: Mid-tem test (November 9, 2023)

Lecture 08: Evaluation of results

Lecture 09: Evaluation specific methods

Lecture 10: Evaluation approaches

Lecture 11: Ethics of evaluation and evaluation standards

Lecture 12: Final test (December 21, 2023)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK