PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2009/2010
  
Evaluační výzkum - JSM480
Anglický název: Evaluation research
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2009 do 2009
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jiří Remr, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jiří Remr, Ph.D. (17.10.2011)
Cílem kursu je seznámit studenty s hlavními tématy v oboru evaluací a zejména pak evaluací intervenčních programů.
Studenti se seznámí s jednotlivými metodami a technikami, které jsou v oblasti evaluačního výzkumu používány; dozvědí se
také, jaké jsou silné a slabé stránky jednotlivých typů uspořádání evaluačních výzkumů.
Cíl předmětu - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Jiří Remr, Ph.D. (08.01.2020)

Aim of the course is to provide students with key principles of evaluation. The course will help students to understand the nature and rationale of evaluations, its methodology and utilization. Students will gain substantial knowledge on methods of evaluations, on topics that are usually evaluated and other issues concerning the evaluations. Special attention is paid to evaluation-specific topics like e.g. stakeholders involvement, logic model, theory of change and meta-evaluation.

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Jiří Remr, Ph.D. (19.11.2012)

Students are required to complete three Mini-papers. First of them is focused on methodological issues of evaluation, second should be on interaction between evaluation and intervention programming (applications) and the third mini-paper should review one evaluation approach of student choice.

A) Methodological:  Critical appraisal of evaluation methods described in the selected evaluation report

B) Applications:  Brief description of selected intervention program; designing evaluation inquiry

C) Theoretical:  Review of one of evaluation approaches

Literatura - angličtina
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (06.12.2019)

Obligatory reading:
Rossi, P.H., Lipsey, M.W., Freeman, H.E., 2004. Evaluation. A Systematic Approach. London, Sage Publications

Recommended reading:
Berk, R.A., Rossi, P.H., 1999. Thinking About Program Evaluation 2. London, Sage Publishing
Clark, A., 1999. Evaluation Research. London, Sage Publications
Fitzpatrick, J.L., Morris, M. (eds.), 1999. Current and Emerging Ethical Challenges in Evaluation. San Francisco, Jossey-Bass Publishers
Guba, E.G., Lincoln, Y.S., 1989. Fourth Generation Evaluation. London, Sage Publishing
Owen, J.M., 2006. Program Evaluation. Forms and Approaches. New York, The Guilford Press
Scriven, M., 1991. Evaluation Thesaurus. London, Sage Publishing

Metody výuky - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Jiří Remr, Ph.D. (29.12.2016)
Teaching methods are:
 
1. Lectures; discussions
 
2. Final paper
 
Course does not have any pre-requisites; even though knowledge about social science research methods is useful. This course is relatively easy to follow (there are no computations; no memorizing of dozens of terms/definitions; no abstract theories).
Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Jiří Remr, Ph.D. (17.10.2011)
Atestace:
Předmět je možné ukončit jedním ze tří způsobů:

1. Napsat seminární práci na zadané téma, nebo

2. provést meta-evaluaci některé z dříve provedených evaluací, nebo

3. připravit návrh evaluační studie na zadané téma.

Přednášející vám pomůže s volbou tématu a vyhledáním příslušných podkladů.

Přehled témat přenášek/seminářů:
1. Úvod do problematiky evaluací; vztah evaluací k příbuzným činnostem (základní výzkum, audit, monitoring atd.)

2. Předmět evaluací; evaluace intervenčních programů; definice a typy intervenčních programů

3. Typy evaluačních studií. Formativní × sumativní evaluace; interní × externí evaluace

4. Analýza potřeb, evaluace procesu, evaluace výsledku/dopadu

5. Soudobé evaluační přístupy

6. Etická specifika evaluačního výzkumu. Evaluační standardy (užitečnost, proveditelnost, vhodnost, přesnost)

7. Meta-evaluace. Definice meta-evaluace a nástin možností jejího provedení; metodologické a etické otázky provedení meta-evaluace

Povinná literatura:
Berk R.A., Rossi P.H., 1999. Thinking About Program Evaluation 2. London, SAGE Publishing

Clark A., 1999. Evaluation Research. London, SAGE Publications

Fitzpatrick J.L., Morris M. (eds.), 1999. Current and Emerging Ethical Challenges in Evaluation. San Francisco, Jossey-Bass Publishers

Guba E.G., Lincoln Y.S., 1989. Fourth Generation Evaluation. London, SAGE Publishing

Owen J.M., 2006. Program Evaluation. Forms and Approaches. New York, The Guilford Press

Rossi P.H., Lipsey M.W., Freeman H.E., 2004. Evaluation. A Systematic Approach. London, SAGE Publications

Scriven M., 1991. Evaluation Thesaurus. London, SAGE Publishing

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK