PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Řízená čtení soudobých sociologických textů I - JSM454
Anglický název: Directed Readings of Contemporary Sociological Texts I
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Mgr. Jan Balon, Ph.D.
Mgr. Jan Maršálek, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jan Maršálek, Ph.D. (16.09.2013)
KURZ SE VYPISUJE V LETNÍM SEMESTRU.

V kurzu se letos budeme zabývat sociologií vědy, jejími historickými východisky a jejím vývojem až po současnost. Jakkoli se budeme opírat převážně o anglofonní literaturu, budeme věnovat pozornost i českým autorům, kteří se sociologií vědy zabývají nebo se jí nechávají inspirovat.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jan Maršálek, Ph.D. (19.09.2012)

Aktivní účast na seminářích je nutnou podmínkou k absolvování kurzu.
Příprava na seminář: studium zadaných textů, příprava ústního shrnutí každého z textů.
Ústní prezentace jednoho ze zadaných textů.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Maršálek, Ph.D. (16.09.2013)

KURZ SE VYPISUJE V LETNÍM SEMESTRU!

 

 

Několik textů, kterými se budeme zabývat (přesný výběr bude dohodnut a doplněn v prvním semináři):

 

Max WEBER, "Science as a Vocation." In: B. Barber and W. Hirsch, The Sociology of Science. The Free Press of Glencoe. New York 1962, pp. 569-589.

Robert K. MERTON, "The Normative Structure of Science." In: The Sociology of Science. Theoretical and Empirical Investigations. The University of Chicago Press, Chicago and London 1973, pp. 267-278.

Robert K. MERTON, "Science and the Social Order." In: The Sociology of Science. Theoretical and Empirical Investigations. The University of Chicago Press, Chicago and London 1973, pp. 254-266.

H. M. COLLINS, "Son of Seven Sexes: The Social Destruction of a Physical Phenomenon." Social Studies of Science, Vol. 11, No. 1, Special Issue: 'Knowledge and Controversy: Studies of Modern Natural Science' (Feb., 1981), pp. 33-62.

Pierre BOURDIEU, "The specificity of the scientific field and the social conditions of the progress of reason." Social Science Information, December 1975 14: 19-47.

Bruno LATOUR, "On the Difficulty of Being an ANT: An Interlude in the formo f a Dialog." In: Reassembling the Social. An Introduction to Actor-Network-Theory. Oxford University Press 2005, pp. 141-156.

Bruno LATOUR, Nikdy sme neboli moderní. Bratislava: Kalligram 2003, kap. "Kríza", s. 11-25.

Bruno LATOUR, Science in Action. How to follow scientists and engineers through society. Kap. 2: Laboratories. Část A, pp. 63-79.

David BLOOR, "Anti-Latour." Stud. Hist. Phil. Sci., Vol. 30, No. 1, 1999, pp. 81-112.

Ron WESTRUM, "Social Intelligence about Anomalies: The Case of UFOs." Social Studies of Science, Vol. 7, No. 3 (Aug., 1977), pp. 271-302.

Karin D. KNORR-CETINA, "The Couch, the Cathedral, and the Laboratory: On the Relationship between Experiment and Laboratory in Science." In: A. Pickering (ed.), Science as Practice and Culture. Univ. of Chicago Press 1992, pp. 113-138.

 

 

 

Tereza STOCKELOVÁ, Akademické poznávání, vykazování a podnikání. Etnografie měnící se české vědy. SLON, Praha 2009.

Robert K. MERTON, "The Methew Effect in Science." In: The Sociology of Science. Theoretical and Empirical Investigations. The University of Chicago Press, Chicago and London 1973, pp.439-459.

 

David BLOOR, Knowledge and Social Imagery. Routledge and Kegan Paul, London 1976.

Karin D. KNORR-CETINA, "The Scientist as a Practical Reasoner: Introduction to a Constructivist and Contextual Theory of Knowledge." In: The Manufacture of Knowledge. An Essay on the Constructivist and Contextual Nature of Science. Pergamon Press, 1981, 1-32.

Pierre BOURDIEU, Science of Science and Reflexivity. Polity Press, Cambridge 2004.

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK