PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2009/2010
  
Sociální teorie a moderní filosofie - JSM451
Anglický název: Social Theory and Modern Philosophy
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2009 do 2009
Semestr: letní
Body: 7
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: letní s.:ústní
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D.
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout 2A Locke-Druhe_pojednani_o_vlade.pdf Locke, Druhé pojednání o vládě (k přečtení kap. I-V, VII-IX, s. 139-163, 175-201) Mgr. Jan Maršálek, Ph.D.
stáhnout 2B Toennies_Formation of Concepts.pdf Tonnies, vybrané pasáže, k přečtení s. 41-72. Mgr. Jan Maršálek, Ph.D.
stáhnout 2C Toennies-chybejici strana.pdf Tonnies, chybějící strana Mgr. Jan Maršálek, Ph.D.
stáhnout 2D Hacking_Historical_Ontology.pdf Hacking, Historical Ontology, úvodní kapitola s. 1-26. Mgr. Jan Maršálek, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jan Maršálek, Ph.D. (10.02.2013)
Evolucionismus v sociologii a společenských vědách. Redukce, či obohacení?

Cílem kurzu je nabídnout komplexní úvod do problematiky vztahu evoluční teorie a sociálních věd. Pokusíme se vysvětlit samotný pojem evolucionismu a při četbě vybraných textů ukázat, jakého se dostalo evolucionismu výrazu v sociologii. Tuto obecnou problematiku rozpracujeme na několika úrovních. Budeme se zabývat samotným pojmem evoluce, jak se s ním setkáváme v současné filosofii, zajímat nás ale bude i jako teoretický koncept teorie (i sociologické) a metodologie vědy. Věnovat se samozřejmě budeme klasickému darwinismu a jeho pozdějším reformulacím. Značnou část kurzu konečně věnujeme evolucionistickým sociálním teoriím.
Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Jan Maršálek, Ph.D. (14.02.2015)

Kurz je koncipován jako seminář s prostorem pro výklad vyučujícího. Studenti se na každé setkání předem připravují, předpokládá se jejich aktivní účast.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jan Maršálek, Ph.D. (14.02.2015)

(i) Průběžná četba na hodiny (představuje 40 % studijních povinností)

(ii) 60 % studijních povinností lze splnit jednou ze dvou cest:

a) prezentace textu v hodině (požadavky na prezentace budou specifikovány na první hodině - 30 %) + ústní zkouška ze tří studentem vybraných textů (30 %)
b) zkouška formou diskuse nad texty zadanými k četbě (60 %)

Studium je v tomto kurzu považováno za úspěšně absolvované při splnění alespoň 80 % studijních povinností.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Maršálek, Ph.D. (22.03.2015)

Sylabus - termíny setkání jsou domlouvány vždy na semináři

 

1. Výstavba problematiky: archeologie historizované sociologie.

(účast na úvodním semináři je vyžadována)

 

2. Hobbes a Rousseau

 

3. Voltaire: Filosofie dějin

 

4. Emile Durkheim: Elementární formy náboženského života

 

5. Claude Lévi-Strauss: Strukturální analýza v jazykovědě a antropologii

 

6. Claude Lévi-Strauss: Elementární struktury příbuzenství

 

7. Talcott Parsons: Analýza jednání

 

8. Ferdinand Tönnies: Společenství a společnost

 

9. Bruno Latour: Do Scientific Objects Have a History? Pasteur and Whitehead in a Bath of Lactic Acid

 

10. Norbert Elias: Civilizační proces

 

11. Michel Foucault: Dějiny šílenství

 

12. Ian Hacking: Rewriting the Soul

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK