PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Civil Society in Europe - JSM437
Anglický název: Civil Society in Europe
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2015 do 2018
Semestr: letní
Body: 8
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 30 / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: FRIC (07.04.2008)
Following the fall of Communism in 1989 the civil sectors in CEE countries were re-established after the several decades of communist totality. The most obvious evidence of that is the rapid growth in the number of civil society organizations (CSOs) during the last decade of 20 century. In spite of this impressive growth, the size and society position of civil sectors in CEE countries remains relatively limited. The re-birth and consolidation of the position of civil sector in the postcommunist countries in Central Europe would not have been possible without substantial assistance from the official authorities, or the state. This course will emphasise the attitudes of the governmental political representations to strengthening the role of civil sector in society and to consolidation attempts of CSOs inside the sector changed in confrontation with regular problems of governing during the last fifteen years. In discussing giving and volunteering in CEE countries, it is important to view it against the background of its history with communism in order to gain a better understanding of where this phenomenon are today. Therefore the course focuses its attention also on the special kind of ideologized philanthropy the so called "proletarian altruism" organized by communist regimes. The lecture also offers the review of the main parameters of the phenomena in the CEE countries: size of giving and volunteering on individual and corporate level, dynamics of giving and volunteering in the region, giving and volunteering motivation structure, giving strategies of private corporations, population attitudes to giving and volunteering
Cíl předmětu -
Poslední úprava: FRIC (07.04.2008)

Hlavním cílem kurzu je poskytnout studentům kritický vhled do role občanské společnosti a občanského sektoru v procese transformace a modernizace ve Střední Evropě během posledních 18 let. Kurz dává odpovědi na otázky jaké jsou příčiny proliferace občanských organizací po r. 1989 a proč je proces konsolidace občanského sektoru v zemích Střední Evropy tak obtížný. Jaký význam má Západní pomoc při této konsolidaci. Jaké jsou efecty Path Dependence na vnitřní strukturu občanského sektoru a jeho konsolidaci? Jaké jsou anomálie občanského sektoru v zemích Střední Evropy ve srovnání s jeho Západními protějšky? Jaké jsou hlavní úspěchy a problémy konsolidace občanského sektoru v zemích Střední Evropy? Jaké jsou hlavní otázky formování občanského sektoru jako skutečného aktéra společenského dění? Jaké jsou hlavní teoretické přístupy ke zkoumání občanského sektoru v oblasti sociologie, ekonomie, politologie a veřejné politiky? (Theory of the (Market / State) Failure, Theory of Confidence, Welfare State Theory, The Resource Mobilization Theory, The Theory of Political Opportunity Structure, The Collective Identity Theory?)

Literatura -
Poslední úprava: FRIC (07.04.2008)

Literatura:

1. Organizovná občanská společnost a teorie vzniku občanských organizací

Anheier H. and Ben-Ner A. eds. (2003)

The study of the Nonprofit Enterprise: Theories and Approaches. New York: Luwer Academic/Plenu Publishers.

Cohen J.L. and Arato A. (1999)

Civil Society and Political Theory. Cambridge: The MIT Press.

Hansman, H. (1987)

Economic Theories of Nonprofit Organizations. In: Powell, W.W.: The Nonprofit Sector: A Research Handbook. New Haven: Yale University Press.

Klandermans, B. (1989)

Introduction: Social Movement Organizations and the Study of Social Movements. International Social Movement Research, Vol. 2.

Kranshinsky M. (1986)

Transaction Costs and a Theory of the Nonprofit Organization. In: Rose-Ackerman S.: The Economics of Nonprofit Institutions. Oxford and New York: Oxford University Press.

McAdam D. (1982)

Political Process and the Development of Black Insurgency 1930 - 1970. Chicago, Chicago University Press.

McCarty, J.D. ? Zald, M. N. (1973)

The Trends of Social Movements in America. Moristown (N.J.) General Learning Press.

Melucci, A. (1984)

An end to social movements? Introductory paper to the session on ?new movements and change in organizational forms. Social Sience Information SAGE, London, Beverly Hills, New Delhi) Vol. 25, No. 4/5.

Melucci, A. (1988)

Getting Involved: Identity and Mobilization in Social Movements. International Social Movement Research, Vol. 1.

Quadagno J. (1996)

Theories of the Welfare State. Annual Review of Sociology, Vol. 13, 1987.

Salamon, L.M. and Anheier, H. (1996)

Social Origins of Civil Society: Explaning the Nonprofit Sector Cross-Nationally. JHU Comparative Nonprofit Sector Project, Working Paper No. 22.

Tilly Ch. (1978)

From Mobilization to Revolution. Reading (Mass.):Addison-Wesley Publishing Company.

2. Historické základy občanského sektoru v zemích Střední Evropy

Frič P., Deverová L., Pajas P. and Šilhánová H. (1998)

Defining the Nonprofit Sector: The Czech Republic. The Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project, Institute for Policy Studies, JHU, Baltimore, Working Paper No. 27.

Leś E., Nalecz S. and Wygnański J. (2000)

Defining the Nonprofit Sector: Poland. In: Working Papers of the Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project. Baltimore: The Johns Hopkins University Center for Civil Society Studies.

Svitková K. (2004)

The Evolution of the Third Sector in Slovakia. Praha: CERGE-EI, Discussion Paper No. 2004-1

3. KConsolidace občanského sektoru v zemích Střední Evropy

Celychowski J. (2004)

Civil Society in Eastern Europe: Growth without Engagement. In: Glasius M., Lewis D. and Seckinelgin eds. Exploring Civil Society: Political and Cultural Contexts. New York: Routledge.

Cox T. and Vass L. (1995)

Civil Society and Interest representation in Hungarian Political Development. In: Hungary: the Politics of Transition. Budapest.

Frič Pavol (2004)

The Third Sector in Central and Eastern Europe. In: European Foundations and Grant-Making NGOs. London and New York: Europa Publications, Tailor and Francis Group, 10-15s.

Kuti E. (1999)

Different Eastern European countries at different crossroads. In: VOLUNTAS, Vol. 10, No. 1.

Leś E. (1994)

The Voluntary Sector in Post-Communist East Central Europe. Washington DC, CIVICUS

Potůček M. (2000)

The Uneasy Birth of Czech Civil Society. Voluntas, Vol. 11, No. 2, pp. 107-121.

Regulska J. (2000)

NGOs and Their Vulnerabilities During the Time of Transition: The Case of Poland. In: VOLUNTAS, Vol. 10, No. 1., pp. 61-71.

Siegel D. and Yancey J. (1992)

The Rebuirth of Civil Society: The Development of Nonprofit Sector in East Central Europe and the role of Western Assistance. New York: The Rockefellr Brothers Fund.

4. Politický vývoj po r.1989, a jeho dopad na občanský sektor

Anheier, H. - Seibel, W. (Eds.) (1990)

The Third Sector: Comparative Studies of Nonprofit Organizations. Berlin - New York: De Gruyter

Fagin, A. (1997)

?Transition to Democracy in the Czech Republic: The Concept of Civil Society.? The Practice of Civil Society. pp 573-580. Middlesex University.

Jenkins R.M. (1995)

Politics and the Development of the Hungarian Non-profit Sector. Voluntas 6, 2: 183-201.

Kopecký P. and Mudde C. eds. (2003)

Uncivil Society?: ontentious Politics in Post-Communist Europe. London: Routledge.

5. Veřejná politika a občanský sektor v zemích Střední Evropy

Frič Pavol and Martin Bútora (2003)

The role of Non Profit Sector in Public Policy. In: Potůček Martin, Leloup Lance T., Jenei György, Váradi László, Public policy in Central and Eastern Europe: Theories, Methods, Practices. Bratislava: NISPACEE.

Frič P. (2005)

The third sector and the policy process in the Czech Republic. LSE, Centre for Civil Society: Third Sector European Policy Working Papers, No. 6, June 2005.

Potůček M. (2003)

Policy Coordination: Government, Markets, and the Civic Sector. In: Potůček Martin, Leloup Lance T., Jenei György, Váradi László, Public policy in Central and Eastern Europe: Theories, Methods, Practices. Bratislava: NISPACEE.

6. Vztah státu a občanského sektoru

Miháliková S. (1996)

Understanding Slovak Political Culture. In: Plasser F. and Pribersky A. (eds) Political Culture in East Central Europe. Avebury, Aldershot.

Jordan P. (1997)

Non-governmental organizations and the Public Administration: Cooperation or Separation? Known- Unknown Sector Roczniak, 1: 79-84. Warsaw.

Salamon, Lester M.?Anheier, Helmut K. (1994)

The Emerging Sector. The Nonprofit Sector in Coparative perspective ? An Overview. Baltimore, The Johns Hopkins University.

Salamon L. M. et. Al., (1999)

So What? The Impact of the Nonprofit Sector in Comparative Perspective. Paper prepared for presentation at the 28 the Annual Conference of the Association for Research on Nonprofit organizations and voluntary Action (ARNOVA), Arlington, VA, November 4-6.

7. Postoje veřejnosti k občanským organizacím

NGOs in Poland - 2002 research results, Klon/Jawor Association 2002

8. Občanská angažovanost v zemích Střední Evropy po r.1989

8. Občanská angažovanost v zemích Střední Evropy po r.1989

Howard M.M. (2003)

The Weakness of Civil Society in Post-Communist Europe

9. Dárcovství v zemích Střední Evropy

EUROBAROMETER (2002)

Candidate Countries Eurobarometer 2001, March 2002. (http://europa.eu.int/comm/public_opinion)

10. Dobrovolnictví v zemích Střední Evropy

Demeš P. (2001)

The Third Sector and Volunteerism. In: Slovakia 2001: Mesežnikov G., Kollár M. Nicholson T.: A Global Report on the State of Society. Institute for Public Affairs, Bratislava.

Salamon L. M. and Sokolowski W. (2001):

Volunteering in Cross-National Perspective: Evidence from 24 Countries. Working Papers of The Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project, Institute for Policy Studies. Baltimore

11. Politika EU vůči občanské společnosti a její aktuální vývoj v zemích Střední Evropy

Daly S. (2004)

The Third Sector and the European Union: What role for foundation? In: European Foundations and Grant-Making NGOs. London and New York: Europa Publications, Tailor and Francis Group, 16-21s.

Harvey B. (2004)

The illusion of inclusion: Access by NGOs to the structural funds in the new mwmber states of eastern and central Europe. Report for the European Citizens Action Service. Brussels: ECAS.

12. Občanské organizace a regionální/lokální vývoj

Osborne S.P. and Kaposvari A. (1998)

Nongovernmental Oganizations, Local Governments and the Development of Social Services: Managing socal needs in Post-Communist Hungary. Discussion Palerm 4, Local Govrnment and Public Sector Reform Initiative, Budapešť.

Kovách I. and Majerová Vera eds. (2006)

Civil Society and Demography in Rural Central Europe (the Czech, Hungarian and Polish Case). Working Papers 6/2006/4. http://www.corason.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=37

Regulska J. (1998)

Building Local Democracy: the role of western assistance in Poland. Vluntas, 9, 1: 39-57.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D. (11.09.2014)

Kurz pokrývá následující seznam dvanácti témat:

1. Organizovná občanská společnost a teorie vzniku občanských organizací
2. Historické základy občanského sektoru v zemích Střední Evropy
3. Konsolidace občanského sektoru v zemích Střední Evropy
4. Politický vývoj po r.1989, a jeho dopad na občanský sektor
5. Veřejná politika a občanský sektor v zemích Střední Evropy
6. Vztah státu a občanského sektoru
7. Postoje veřejnosti k občanským organizacím
8. Občanská angažovanost v zemích Střední Evropy po r.1989
9. Dárcovství v zemích Střední Evropy
10. Dobrovolnictví v zemích Střední Evropy
11. Politika EU vůči občanské společnosti a její aktuální vývoj v zemích Střední Evropy
12. Občanské organizace a regionální/lokální vývoj


Cíle: Na konci kurzu budou studenti:

1. znát a chápat teoretický background zkoumání organizované občanské společnosti
2. mít přehled o základních procesech politického vývoje v zemích Střdní Evropy a jeho vlivu na konsolidaci
občanské společnosti v tomto regionu
3. chápat důsledky efektů Path Dependence na vnitřní strukturu a procesy konsolidace občanské společnosti
4. vědět jakanalyzovat a komparovat základní parametry vývoje občanské společnosti.


Metody výuky: počet hoin:

Přednášky 20
psaní esejů 6

Odhad:

80% zkouška; 20% psaní esejů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK