PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Electoral, Market, Media and Social Research: Paul Lazarsfeld's Methodology - JSM312
Anglický název: Electoral, Market, Media and Social Research: Paul Lazarsfeld's Methodology
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2014 do 2019
Semestr: zimní
Body: 9
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 30 / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc.
Vyučující: prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc.
Sylabus - angličtina
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (03.12.2019)


Contents:
1. Paul Lazarsfeld's life and work - fundamental role of his research methodology
2. First market, media and unemployment studies in Vienna.
3. Media research: statistical data, rating studies, secondary analysis and audience research.
4. Communications research: advertisement study, and propaganda research.
5. Typological procedures, concept of property space, operations of reduction, substruction and transformation.
6. Survey research: elaboration formula and the principles of Paul Lazarsfeld's methodology
of multivariate analysis.
7. Electoral research: index of political predisposition; panel analysis; typology of voters
and mechanisms of the election campaign.
8. The study of the decision-making processes in market and electoral behaviour.
9. Combination of analytical and qualitative methodology - Lazarsfeld's a Stanton's "program analyzer" and
R.K.Metron's "focused interview" as predecessor of the "focus groups" methodology.
10. Opinion leadership measurement: P.Lazarsfeld, R.K.Merton, E.Noelle-Neumann and G.Weimann.
11. The influentials, personal influence and impersonal influence: (R.K.Merton, P.F.Lazarsfeld, Elihu Katz, Elisabeth
Noelle-Neumann and Diana Mutz).


 
Univerzita Karlova | Informační systém UK