PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2009/2010
  
Statistika pro magistry (v angličtině) - JSM152
Anglický název: Statistics for masters
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2008 do 2009
Semestr: zimní
Body: 7
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D.
Prerekvizity : JSM031
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. (20.02.2011)
Kurz je zaměřený zejména na výklad a procvičení metod pro práci s kategoriálními proměnnými (loglineární modely, korespondenční analýza). Dále je pozornost věnována lineárním regresním a víceúrovňovým modelům. K ukončení kurzu je nezbytné odevzdat 3 domácí úkoly prokazující samostatnou analytickou práci s vlastními daty. Zkouška je ve formě prezentace vybrané statistické techniky (teorie a aplikace).
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Soukup, Ph.D. (09.04.2008)

Cílem je naučit se pracovat s pokročilými technikami analýzy kategoriálních dat.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. (20.02.2011)

Tarling, R. 2009. Statistical modeling for social researchers. Routledge.

Masako Ishii-Kuntz 1994: Ordinal Log-Linear Models. Sage.

Luke 20043 Multilevel models. Sage.

Norusis. 2005. SPSS 13. Statistical procedures companion. Prentice Hall.

Field, A. 2009. Disovering statistics using SPSS. 3rd edtion. Sage

česky:

Petr Hebák, Jiří Hustopecký, Iva Malá 2005: Vícerozměrné statistické metody (2), Informatorium.

Hebák a kol. 2005: Vícerozměrné statistické metody (3), Informatorium.

Hendl J. 2004. Přehled statistických metod zpracování dat. Praha: Portál

Metody výuky -
Poslední úprava: PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. (20.02.2011)

přednáška/cvičení

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. (20.02.2011)

Obsah kurzu (kurz vyučován blokově - viz rozvrh):

1. blok

1. Klasifikace vícerozměrných metod a možnosti jejich použití. Statistika v MS Excelu. Ukázky základních statistických metod v prostředí MS Excel.

5. Kontingenční tabulky, řádkové, sloupcové profily, korespondenční analýza.

2. blok

3. Kontingenční tabulky, chi-kvadrát test(aneb nezávislost), kontingenční koeficienty, práce v SPSS s vícerozměrnými kontingenčními tabulkami, využití maker v SPSS - znaménkové schéma. Šance, podíly šancí, logity, loglineární modely, základní dvourozměrné modely, interakce, testování vhodnosti a kritéria.

4. Lineární regresní a víceúrovňové modely v SPSS.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK