PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Transnational Lives - JSM134
Anglický název: Transnational Lives
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (12)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.
Neslučitelnost : JSM062
Je neslučitelnost pro: JSM062
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. (25.01.2023)
Cílem kurzu je prohloubit znalost studentů v oblasti teorie migrace a transnacionalismu. Kurz usiluje o to naučit studenty konceptualizovat jednotlivé kauzy, zařazovat je do přiměřených teoretických rámců a vyvíjet a objevovat nástroje, jak transnacionalismus studovat. Kurz využívá okolnosti, že Fakulta sociálních věd je skutečně internacionální fakultou se studenty mnoha zázemí, kteří nejen mohou přijímat znalosti svých učitelů, ale mohou si předávat transnacionální zkušenosti sami mezi sebou. Kombinuje proto přednášku a seminář, ve kterém se studenti sami budou podílejí na vytváření příkladů transnacionalismu a jejich analýzy.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. (25.01.2023)

Cílem kurzu je prohloubit znalost studentů v oblasti teorie migrace a transnacionalismu. Kurz usiluje o to naučit studenty konceptualizovat jednotlivé kauzy, zařazovat je do přiměřených teoretických rámců a vyvíjet a objevovat nástroje, jak transnacionalismus studovat. Kurz využívá okolnosti, že Fakulta sociálních věd je skutečně internacionální fakultou se studenty mnoha zázemí, kteří nejen mohou přijímat znalosti svých učitelů, ale mohou si předávat transnacionální zkušenosti sami mezi sebou. Kombinuje proto přednášku a seminář, ve kterém se studenti sami budou podílejí na vytváření příkladů transnacionalismu a jejich analýzy.

Literatura -
Poslední úprava: doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. (09.03.2023)

Povinná

Bloch, Natalia. 2017. Beyond Integration. Tibetan Diaspora’s Separation Strategy in Multicultural India, [in:] The World of Encounters. The Role of Migration and Ethnicity in the Contemporary World. Ed. A. Posern-Zieliński, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2017, pp. 75-96.

Castles, S., Haas, H. de, Miller, S. 2014. The Age of Migration. New York: Palgrave MacMillan. 2nd Chapter

de Haas, H. A theory of migration: the aspirations-capabilities framework. CMS 9, 8 (2021). https://doi.org/10.1186/s40878-020-00210-4

Lee, E. (1966). A Theory of Migration. Demography 3 (1): 47-57.

Massey, D. et al.  (1993). Theories of International Migration. Population and Development Review 19 (3)

Vertovec, S. (2009). Transnationalism. New York: Routledge. 2nd Chapter

 

Doporučená

Bloch, Natalia. 2017. Beyond Integration. Tibetan Diaspora’s Separation Strategy in Multicultural India, [in:] The World of Encounters. The Role of Migration and Ethnicity in the Contemporary World. Ed. A. Posern-Zieliński, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2017, pp. 75-96.

Bloch, Natalia. 2014. Constructing Borders within Diaspora. „Born Refugees”, Newcomers and Bargaining Tibetan Identity [in:] Middle Grounds, Ambiguous Frontiers and Intercultural Spaces. Ed. A. Posern-Zieliński, L. Mróz, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2014, pp. 135-154.

Drbohlav, D., Uherek, Z. 2007. Reflexe migračních teorií. Geografie – Sborník České geografické společnosti 112, 2: 125–141.

Patzer, Helena. 2018. Unpacking the Balikbayan box. Long-Distance care through Feeding and Food Consumption in the Philippines, STUDIA SOCJOLOGICZNE 2018, 4 (231), s. 131-148.

Patzer, Helena. 2018b. Meeting the Pretextual: Intersubjective Knowledge of Long-Distance Care in the Philippines. In: Tomasz Rakowski and Helena Patzer (eds) Pretextual Ethnographies. Challenging the Phenomenological Level of Anthropological Knowledge-Making. Canon Pyon: Sean Kingston Publishing.

Petersen, W. 1958. General Typology of Migration. American Sociological Review 23 (3): 256-266.

Metody výuky -
Poslední úprava: doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. (25.01.2023)

Kurz kombinuje přednášku a seminář. První polovina semestru bude věnována základním teoretickým pojmům a konceptů vázaných na transnacionalismus. Seminární část kurzu bude věnována diskusi nad tématy, do kterých se studenti ve druhé polovině semestru zapojí. Druhá polovina semestru bude věnována kauzám, které si vyberou samotní studenti. Limitovaný počet studentů, maximálně 2 – 3 bude prezentovat transnacionální kauzu, která bude diskutována dalšími studenty a pedagogem. Ke své kauze přednesené za 20 minut si připraví power pointovou prezentaci a písemnou přípravu v podobě textu min 3 600 znaků včetně mezer a včetně referencí a seznamu literatury, které minimálně v předstihu jednoho dne uploaduje do Moodle. Přednesené výsledky budou diskutovány a doplněny výkladem učitele.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. (25.01.2023)

Studující bude ohodnocen na základě aktivní účasti na přednáškách a seminářích (povoleny jsou dvě absence) a na základě powerpointové prezentace a písemné přípravy, kterou nahraje do Moodle. Dále na základě znalosti literatury, kterou prokáže při diskusích v rámci výuky.

Bodové skóre bude následující:

Powerpoinová prezentace a následná diskuse: 50 bodů

Účast na přednáškách a seminářích 30 bodů

Aktivita při výuce 20 bodů

Výsledné hodnocení:

91 – 100 bodů = A

81 – 90 bodů = B

71 – 80 bodů = C

61 – 70 bodů = D

51 – 60 hobů = E

Méně než 51 = FSylabus -
Poslední úprava: doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. (26.03.2023)

1. přednášející Zdeněk Uherek

Uvedení do kurzu a podmínky kurzu

Úvod do teorie migrace – smysl studia migrace a základní pojmy a koncepty

Literatura:

Petersen, W. (1958). General Typology of Migration. American Sociological Review 23 (3): 256-266.

Lee, E. (1966). A Theory of Migration. Demography 3 (1): 47-57.

2. přednášející Zdeněk Uherek

Migrační teorie a jejich aplikace, možnosti a limity využití migračních teorií

Integrační teorie, jejich aplikace a využití

Diskuse o tématech pro seminární vystoupení

Literatura

Massey, D. et all. (1993). Theories of International Migration. Polulation and Development Review 19 (3)

Drbohlav, D., Uherek, Z. (2007). Reflexe migračních teorií. Geografie – Sborník České geografické společnosti 112, 2: 125–141.

de Haas, H. A theory of migration: the aspirations-capabilities framework. CMS 9, 8 (2021). https://doi.org/10.1186/s40878-020-00210-4

 

3. přednášející: Zdeněk Uherek

Úvod do studia transnacionalismu – základní pojmy a koncepty

Diskuse o tématech pro seminární vystoupení

Literatura

Castles, S., Haas, H. de, Miller, S. 2014. The Age of Migration. New York: Palgrave MacMilan. 2nd Chapter

Vertovec, S. (2009). Transnationalism. New York: Routledge. 2nd Chapter4. Lecturer: Agata Ładykowska

To Be(long) or not to Be(long): Born refugees (second generation diaspora).

Costs and benefits, short and long-term, contexts of acculturation

Readings:

Natalia Bloch. 2017. Beyond Integration. Tibetan Diaspora’s Separation Strategy in Multicultural India, [in:] The World of Encounters. The Role of Migration and Ethnicity in the Contemporary World. Ed. A. Posern-Zieliński, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2017, pp. 75-96.

Natalia Bloch. 2014. Constructing Borders within Diaspora. „Born Refugees”, Newcomers and Bargaining Tibetan Identity [in:] Middle Grounds, Ambiguous Frontiers and Intercultural Spaces. Ed. A. Posern-Zieliński, L. Mróz, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2014, pp. 135-154.

5. Lecturer: Agata Ładykowska

Migrants and tourists – varieties of spatial mobility

Readings:

Natalia Bloch. 2020. Beyond a sedentary Other and a mobile tourist. Transgressing mobility categories in the informal tourism sector in India, “Critique of Anthropology” vol. 40, 2020, issue 2, s. 218-237, https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0308275X20908302

6. Lecturer: Agata Ładykowska

Long-distance care: love, care, intimacy or power, tensions, and control in transnational families

Readings:

Helena Patzer. 2018. Unpacking the Balikbayan box. Long-Distance care through Feeding and Food Consumption in the Philippines, STUDIA SOCJOLOGICZNE 2018, 4 (231), s. 131-148.

or

Patzer, Helena. 2018b. Meeting the Pretextual: Intersubjective Knowledge of Long-Distance Care in the Philippines. In: Tomasz Rakowski and Helena Patzer (eds) Pretextual Ethnographies. Challenging the Phenomenological Level of Anthropological Knowledge-Making. Canon Pyon: Sean Kingston Publishing.

Film: “Money Tree” Dir.: Helena Patzer. Dir. of Photography: Kacper Czubak. Production: Helena Patzer Poland 2013. 40’ https://vimeo.com/110595519, password: We are online

 

7. seminář: vedoucí Zdeněk Uherek

Vystěhovalectví z vybraných zemí do zahraničí a diaspory v cizích zemích – sociální a kulturní aktivity diaspor

 

8. seminář: vedoucí Zdeněk Uherek

Krajané a expati: politika států vůči svým občanům žijícím v zahraničí

 

9. seminář: vedoucí Zdeněk Uherek

Jak studovat transnacionalismus: návrhy výzkumných nástrojů a jejich efektivita

 

10. seminář: vedoucí Zdeněk Uherek

Remitence. Transnacionalismus a rozvoj, transnacionalismus jako prostředek politického nátlaku

 

11. seminář: vedoucí Zdeněk Uherek

Zpětné migrace a repatriace; přenos kulturních vzorců a reintegrace

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK