PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Research Colloquium - JSM127
Anglický název: Research Colloquium
Český název: Výzkumné kolokvium
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: oba
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. (09.09.2023)
Výzkumné kolokvium je prostor pro společný výzkum učitelů a studentů. Studenti buď zapojí do probíhajícího výzkumného projektu s pedagogem, nebo připraví a provedou výzkum s pedagogem. Cílem je společně projít všemi fázemi týmového výzkumu, včetně veřejné prezentace.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. (09.09.2023)

Cílem předmětu je vytvořit studentům prostor k účasti na badatelské činnosti pedagogů a prezentovat výsledky této činnosti formou semináře, veřejné prezentace nebo formou publikace.

Literatura -
Poslední úprava: doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. (09.09.2023)

Literatura bude stanovena podle tematického zaměření výzkumného projektu.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. (09.09.2023)

- Předložení projektu výzkumu s pedagogem včetně předpokládaného výstupu a jeho prezentace.

- Uskutečnění plánované výzkumné aktivity.

- Prezentace výsledku a jeho dalšího případného využití při studiu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK