PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Urban Anthropology - JSM124
Anglický název: Urban Anthropology
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (8)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.
Třída: Courses for incoming students
Anotace - angličtina
The course aims to acquaint students with: how the city is defined and what is called urbanization; How does the
image of the urban man and the city change?
Poslední úprava: Frantál Daniel, Mgr. (04.12.2019)
Literatura - angličtina

Compulsory

Gottdiener, M., Budd, L., Lehtovouri, P. 2015. Key Concepts in Urban Studies. NY: Sage.

Hannerz Ulf, Exploring the City. Columbia University Press 1980.

Jaffe, R, , Koning, A. 2023. Introducing Urban Anthropology. NY, London: Routledge.

Sassen Saskia: The Global City: Introducing a concept. The Brown Journal of World Affairs XI, 2005, 2.

Uherek, Zdeněk: Antropologie města. In: Cichá Martina (ed.) Integrální antropologie. Praha: Triron 2014: 263 – 268.

Uherek Zdeněk, Město. In: Brouček, S. a kol. 2007. Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Praha: Mladá fronta 550 – 553.

 

Recommended

Bausinger, Hermann: Grundzüge der Volkskunde. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1978.

Brunt, Lodevijk. Coping with Urban Danger. In: Uherek, Z. (ed.) City in Supranational and Regional Networks. Praha, Institute of Ethnology 1992.

Cahiers du CEFRES no. 10. Antologie francouzských společenských věd – město. Praha, CEFRES 1996.

Douglas Mary, How Institutions Think. Syracuse University Press 1986.

Ek, Sven B. Nöden i Lund. Lund: Liber vörlag 1982.

Epstein, A. L. Senes from African Urban Life: Collected Copperbelt Papers. Edinburgh, Edinburgh University Press 1992.

Garreau Joel: Edge City: Life on the frontiers. New York, Doubleday 1991.

Goffman E.: Asylums. Essays on the social situations of mental patiens and other inmates. Harmondsworth : Penguin Books 1968.

Gottdiener, M., Hohle, R., King, C. 2019. The New Urban Sociology.  6ed., NY: Routledge.

Hannerz U.: Global Ecumene as a Network of Network. In: Conceptualizing society / edited by Adam Kuper. London, New York: Routledge 1992.

Lynch Kevin: Obraz města. The Image of the City. Praha, Polygon 2004.

Musil Jiří, Sociologie soudobého města. Praha, Svoboda 1967.

Park Robert Ezra, The City. Suggestions for the Investigation of Human Behavior in the Urban Environment. New York 1924.

Pradelle, Michéle De La: Několik poznámek k urbánní antropologii. Český lid 83, 1996, s. 189–195.

Redfield, R. The Primitive World and its Transformations. Ithaca, N.Y., Cornell University Press 1953.

Salner Peter, Taká bola Bratislava. Bratislava 1991.

Sirovátka Oldřich, Město pod Špilberkem. Brno 1993.

Slova města. Cahiers du CEFRES No. 18. Praha, 2000.

Soukupová Blanka, Hroch Miroslav, Salner Peter, Godula-Weclawowict Róza (eds) Úvod do urbánní antropologie. Praha: FHS UK 2012.

Uherek Zdeněk: L'ethnologie urbaine en pays tchćques. Genèses.  Sciences sociales et histoire. Septembre 1997: 111 -  127.

Poslední úprava: Uherek Zdeněk, doc. PhDr., CSc. (06.11.2023)
Požadavky ke zkoušce - angličtina

Conditions for completing the course:
1. participation in lessons
2nd activity in discussions on this topic
3. passing: the oral exam or a presentation during the teaching hours


Marking:

100 - 91: A (excellent, excellent performance with small errors)
81-90: B (very good, above-average performance, but with some bugs)
71 - 80: C (good, overall good performance with some significant errors)
61-70: D (satisfactory, acceptable performance, but with significant shortcomings)
51-60: E (sufficient, performance meets minimum requirements)
50 - 0: F (did not meet the requirements for the course)

Poslední úprava: Uherek Zdeněk, doc. PhDr., CSc. (04.12.2023)
Sylabus - angličtina

Themes of lectures (face to face).

1. How to learn the city; Definition of the city and urban settlement       

2. Chicago School and Theory of Social Ecology.

3. Manchester School and Research in African Urban Environment - British Colonial City, Concepts of Detribalization, Disqualification, Modernity, Social Network Research, Situational Analysis.

4. Globalization and global culture and the use of social networking theory to describe global culture. 

5. Erving Goffman and his concept of total institution.

6. Mary Douglas, How the Institution Thinks.

7. German approaches to the city, urban culture and nationalism, the concept of community and society, urban society as a tribal community metaphor, Gemeinschaft and Gesellschaft, Baussinger's "third way", anthropology and mass media, German contemporaries.

8. Urban research in Central and Eastern Europe: cultural and historical probes into the urban environment, urban sociology of the interwar period, urban and working class research, Sallner ethnology of the city.

9.  a)  Kevin Lynch and his The Image of the City. 

      b) Amsterdam urban anthropology, concept of city danger and exploration of mental maps ..

10. Francouzská škola, sociální antropologie ve městě, město jako pluralita prostředí s odlišným sociálním klimatem, koncept kulturní konstrukce cizince, teorie ne-místa (Michelle de la Pradelle, Marc Augé, Gérard Althabe).

11. a) As explored postmodern city - morphology and consciousness, redefinition center of peripheral relations, research of edge cities, suburban fringe zones, exurban areas and recombinat cities.

      b) The global city.

Poslední úprava: Uherek Zdeněk, doc. PhDr., CSc. (19.09.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK