Diplomový seminář II - JSM046
Anglický název: Diploma seminar II
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Patří ke studentské práci typu: diplomová práce
Poznámka: povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.
doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D.
Mgr. Jiří Remr, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D.
Mgr. Jiří Remr, Ph.D.
doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc.
Neslučitelnost : JSM554
Prerekvizity : JSM045
Je neslučitelnost pro: JSM554
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D. (02.02.2024)
Cílem je pomoci studetům a studentkám při psaní diplomové práce. V průběhu kurzu studenti představují části textu své diplomové práce a spolu s vyučujícími a ostatními diskutují jejich argumentační a stylové vlastnosti.

Kurz probíhá prezenčně.

Studenti se zapisují do seminární skupiny kursu vyučujícího, u kterého absolvovali kurs Diplomový seminář I. Typicky se jedná o seminář studované specializace.

Seminární skupina SVP (Tomáš Dvořák)
Link na harmonogram semestru (Tomáš Dvořák): https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FURtyYhdrCx2jqMkNhE1h-RAuhcC4zp5CzGwHaBgdIM/edit#gid=0
Upozornění: Diplomový seminář (skupina Dvořák) probíhá pouze prezenčně

Seminární skupina AVM (Jiří Remr)

Seminární skupina SAQ (Jakub Grygar, Martin Hájek)
https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=1469
Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (22.11.2019)

Povinná literatura:
ŠANDEROVÁ, J. 2005. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Praha: Slon

Doporučená literatura:
COHEN, Robert F a Judy L MILLER. Reason to write: strategies for success in academic writing. New York: Oxford University Press, 2006, 210 s. ISBN 0-19-436583-2.
ECO, U. 1997. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia
FOWLER, Alastair. How to write [online]. Oxford: Oxford University Press, 2006, x, 202 p.
GAY Y BLASCO, P. / WARDLE, H. 2007. How to Read Ethnography. London: Routledge
LEVIN, P. 2009. Write great essays [online]. 2nd ed. Maidenhead, England: Open University Press, xvii, 162 p. ISBN 9780335237272.
MURRAY, R.  2011. How to write a thesis. [online] -- 3rd ed.. -- Maidenhead, England : McGraw Hill, 2011. -- xviii, 325 s.
THESIS RULES AND GUIDELINES: MASTER’S IN SOCIOLOGY
Manual for Writing a Thesis
Stručný průvodce psaním odborného textu