PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Diplomový seminář I - JSM045
Anglický název: Diploma seminar I
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: oba
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Patří ke studentské práci typu: diplomová práce
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=1469#section-0
Poznámka: povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.
doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D.
Mgr. Jiří Remr, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D.
doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D.
Mgr. Jiří Remr, Ph.D.
doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc.
Neslučitelnost : JSM554
Je neslučitelnost pro: JSM554
Je prerekvizitou pro: JSM046
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D. (26.09.2022)
Cílem je pomoci studetům a studentkám při psaní diplomové práce. V průběhu kurzu studenti představují části textu své diplomové práce a spolu s vyučujícími a ostatními diskutují jejich argumentační a stylové vlastnosti.

Diplomový seminář I. (SAQ), vedoucí semináře: Jakub Grygar, Martin Hájek
PEK 211
úterý, 11:00 - 12:50

Seminář na rozhraní výzkumného a psacího semináře diskutuje projekty a postup vytváření diplomových prací. I když je seminář určen primárně studentům specializace SAQ, je otevřený i studentům ostatních specializací, jejichž práce jsou ukotveny v kvalitativním výzkumu.

V ZS 2022/23 je Diplomový seminář I zaměření SAQ vyučován prezenčně.
Podrobný sylabus dostupný v Moodle zde: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=1469

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Diplomový seminář I. (SVP), vedoucí semináře: Milan Tuček::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Diplomový seminář I. (AVM), vedoucí semináře: Jiří Remr

Studenti zaměření ASV se setkávají v Pekařské, v místnosti IT 308, vždy ve čtvrtek od 12:30 do 13:50.

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (22.11.2019)

Povinná literatura:

ŠANDEROVÁ, J. 2005. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Praha: Slon

 

Doporučená literatura:

COHEN, Robert F a Judy L MILLER. Reason to write: strategies for success in academic writing. New York: Oxford University Press, 2006, 210 s. ISBN 0-19-436583-2.
ECO, U. 1997. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia
FOWLER, Alastair. How to write [online]. Oxford: Oxford University Press, 2006, x, 202 p.
GAY Y BLASCO, P. / WARDLE, H. 2007. How to Read Ethnography. London: Routledge
LEVIN, P. 2009. Write great essays [online]. 2nd ed. Maidenhead, England: Open University Press, xvii, 162 p. ISBN 9780335237272.
MURRAY, R.  2011. How to write a thesis. [online] -- 3rd ed.. -- Maidenhead, England : McGraw Hill, 2011. -- xviii, 325 s.
THESIS RULES AND GUIDELINES: MASTER’S IN SOCIOLOGY
Manual for Writing a Thesis
Stručný průvodce psaním odborného textu

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D. (01.10.2021)

Podmínkou zápisu do kursu je schválený projekt diplomové práce zveřejněný v SISu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK