PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2009/2010
  
Aplikovaný sociologický výzkum - JSM032
Anglický název: Applied Social Research
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2009 do 2009
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jiří Remr, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jiří Remr, Ph.D. (17.10.2011)
Primárním cílem kursu je seznámit studenty s jednotlivými možnostmi uplatnění výzkumných znalostí
a dovedností v aplikační praxi. Každá z přednášek je věnována jednomu vždy konkrétnímu tématu/aplikační oblasti; v této souvislosti jsou prezentovány hlavní problémové okruhy, s nimiž se lze v praxi setkat, spolu s typickými přístupy k jejich praktickému řešení. Sekundárním cílem je poukázat na možnosti a limity jednotlivých metodologických přístupů v konkrétních aplikačních podmínkách
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Jiří Remr, Ph.D. (08.01.2020)

Obligatory reading

Hedrick, T. E., Bickman, L., Rog, D. J., 1993. Applied Research Design. A Practical Guide. London, SAGE Publication

 

Recommended reading

Batini, C., Scannapieco, M., 2006. Data Quality. Concepts, Methodologies and Techniques. Berlin, Springer-Verlag

Biemer, P. P., Lyberg, L. E., 2003. Introduction to Survey Quality. New Jersey, Wiley

Sudman, S., Bradburn, N. M., Schwarz, N., 1996. Thinking about Answers: The Application of Cognitive Processes to Survey Methodology. New Jersey, Wiley

Willis, G. B., 2005. Cognitive Interviewing. A Tool of Improving Questionnaire Design. London, SAGE Publications

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Jiří Remr, Ph.D. (17.10.2011)

Mystery shopping

Mediální výzkumy (výzkumy target audience, výzkumy pro média; současné mediální výzkumy)

Cenzus; práce s "tvrdými" daty, desk research

Jak se zkoumá BRAND (analýza povědomí a image značek, hodnocení parametrů značek, brand equity, brand values; příprava pozičních map; korespondenční analýza)

Jak se zkoumá CENA (specifika zjišťování důležitosti ceny při nákupu; standardní techniky pro výzkum ceny: PSM, GG, BPTO; mikromodely, conjoint analýza)

Jak se zkoumá REKLAMA (pre-test, concept test; post-test, výzkum účinnosti komunikačních kampaní; trackingové výzkumy)

Jak se zkoumá VÝROBEK (monadické × komparativní testy, hodnocení produktových parametrů; realizace hall-testů; příprava indexů a benchmarking)

Jak se zkoumá SPOTŘEBITEL (U&A studie, satisfakční výzkumy a analýza loajality; specifika use-testů; typologizace, segmentace)

Jak se zkoumá ZAMĚSTNANEC (technika Assessment Centre, výzkum vnitrofiremního klimatu, workflow analýza)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK