PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2009/2010
  
Politická sociologie - JSM012
Anglický název: Political Sociology
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2009 do 2009
Semestr: zimní
Body: 7
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Lukáš Linek, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Ondřej Císař, Ph.D. (09.02.2016)
Tento kurs studentům představí důležitá témata výzkumu na poli současné politické sociologie a jeho výsledky. Zaměřuje se na konkrétní problémy, otázky a přístupy aktuálního výzkumu a debat.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: LINEK (07.04.2008)

Po absolvování kursu budou studenti schopni se lépe orientovat v různých teoriích politické sociologie a jejich předpokladech a budou schopni provádět základní analýzy politického systému a chování.

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (03.12.2019)

Teorell, Jan. 2006. „Political Participation and Three Theories of Democracy: A Research Inventory and Agenda.” European Journal of Political Research 45(5): 787-810.

Archon Fung. 2003. „Associations and Democracy: Between Theories, Hopes, and Realties.“ Annual Review of Sociology 29: 515-539.

Dalton, Russell J. 2008. Citizen Politics: Public Opinion and Political Parties in Advanced Industrial Democracies. Washington, DC: CQ Press, 13-31.

Linek, Lukáš. 2010. Zrazení snů: Struktura a dynamika postojů k politickému režimu a jeho institucím a jejich důsledky. Praha: Slon, 38-61, 178-211.

Foa, Roberto Stefan a Yascha Mounk. 2016. „The Democratic Disconnect.“ Journal of Democracy 27(3): 5-17

Linek, L., Císař, O., Petrúšek, I. a Vráblíková, K. 2018. Občanství a politická participace v České republice. Praha: SLON, 23–58.

Norris, Pippa. 2002. Democratic Phoenix. Reinventing Political Activism. Cambridge: Cambridge University Press, 3-31.

Dalton, Russel J. 2008. Citizen Politics. Public Oppinion and Political Parties in Advanced Industrial Democracies. Washington, DC: CQ Press, 32-76.

Linek, L., Císař, O., Petrúšek, I. a Vráblíková, K. 2018. Občanství a politická participace v České republice. Praha: SLON, 124–142 a 175-192.

Deegan-Krause, Kevin. 2007. „New Dimensions of Political Cleavage.“ In The Oxford Handbook of Political Behaviour, eds. Russel Dalton a Hans-Dieter Klingemann. Oxford: Oxford University Press, 538-556.

Katz, Richard S. a Peter Mair. 1995. „Changing Models of Party Organization and Party Democracy: The Emergence of Cartel Party.“ Party Politics 1(1): 5-28.

Rovny, Jan a Erica Edwards. 2012. “Struggle over Dimensionality: Party Competition in Western and Eastern Europe.” East European Politics and Societies 26(1): 56-74.

Kriesi, Hanspeter. 2014. „The Populist Challenge.“ West European Politics 37(2): 361-378.

Greskovits Béla. 2015. „Hollowing and Backsliding of Democracy in East Central Europe.“ Global Policy 6(1): 28-37.

Bohle, Dorothee a Béla Greskovits. 2019. „Politicising Embedded Neoliberalism: Continuity and Change in Hungarys Development Model.“ West European Politics,https://doi.org/10.1080/01402382.2018.1511958

Statham, P. a Trenz, H. 2013. „How EU politicization can emerge through contestation.“ Journal of Common Market Studies (51): 965-980.

de Wilde, Pieter, Anna Leupold & Henning Schmidtke.2016. „Introduction: the differentiated politicisation of European governance,“ West European Politics39(1):3-22.

Council of Europe. 2017. Recommendation of the Committee of Ministers to member States on the legal regulation of lobbying activities in the context of public decision making.https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=0900001680700a40

Müller, K. Laboutková, Š. a Vymětal P. 2010. Lobbing v moderních demokraciích. 2010. Praha: Grada, kap. 1 a 4.

 

 

Metody výuky -
Poslední úprava: LINEK (07.04.2008)

Přednáška a seminář.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (03.12.2019)

1. Úvod (20. 2.)

 

2. Modely demokracie a občanská společnost (27. 2.)

Teorell, Jan. 2006. „Political Participation and Three Theories of Democracy: A Research Inventory and Agenda.” European Journal of Political Research 45(5): 787-810.

Archon Fung. 2003. „Associations and Democracy: Between Theories, Hopes, and Realties.“ Annual Review of Sociology 29: 515-539.

 

 

3. Demokratické postoje a veřejné mínění (6. 3.)

Dalton, Russell J. 2008. Citizen Politics: Public Opinion and Political Parties in Advanced Industrial Democracies. Washington, DC: CQ Press, 13-31.

Linek, Lukáš. 2010. Zrazení snů: Struktura a dynamika postojů k politickému režimu a jeho institucím a jejich důsledky. Praha: Slon, 38-61, 178-211.

Foa, Roberto Stefan a Yascha Mounk. 2016. „The Democratic Disconnect.“ Journal of Democracy 27(3): 5-17.

 

4. Podpora demokracie v ČR (13. 3.)

Linek, L., Císař, O., Petrúšek, I. a Vráblíková, K. 2018. Občanství a politická participace v České republice. Praha: SLON, 23–58.

 

5. Politická participace a demokracie (20. 3.)

Norris, Pippa. 2002. Democratic Phoenix. Reinventing Political Activism. Cambridge: Cambridge University Press, 3-31.

Dalton, Russel J. 2008. Citizen Politics. Public Oppinion and Political Parties in Advanced Industrial Democracies. Washington, DC: CQ Press, 32-76.

 

6. Politická participace v ČR (27. 3.)

Linek, L., Císař, O., Petrúšek, I. a Vráblíková, K. 2018. Občanství a politická participace v České republice. Praha: SLON, 124–142 a 175-192.

 

7. Cleavages a politická mobilizace (3. 4.)

Deegan-Krause, Kevin. 2007. „New Dimensions of Political Cleavage.“ In The Oxford Handbook of Political Behaviour, eds. Russel Dalton a Hans-Dieter Klingemann. Oxford: Oxford University Press, 538-556.

Katz, Richard S. a Peter Mair. 1995. „Changing Models of Party Organization and Party Democracy: The Emergence of Cartel Party.“ Party Politics 1(1): 5-28.

Rovny, Jan a Erica Edwards. 2012. “Struggle over Dimensionality: Party Competition in Western and Eastern Europe.” East European Politics and Societies 26(1): 56-74.

 

8. Krize a „populismus“ (ve středovýchodní Evropě) (10. 4.)

Kriesi, Hanspeter. 2014. „The Populist Challenge.“ West European Politics 37(2): 361-378.

Greskovits Béla. 2015. „Hollowing and Backsliding of Democracy in East Central Europe.“ Global Policy 6(1): 28-37.

Bohle, Dorothee a Béla Greskovits. 2019. „Politicising Embedded Neoliberalism: Continuity and Change in Hungarys Development Model.“ West European Politics,https://doi.org/10.1080/01402382.2018.1511958

 

9. Politizace evropské integrace (M. Hrubeš, 17. 4.)

Statham, P. a Trenz, H. 2013. „How EU politicization can emerge through contestation.“ Journal of Common Market Studies (51): 965-980.

de Wilde, Pieter, Anna Leupold & Henning Schmidtke.2016.Introduction: the differentiated politicisation of European governance,West European Politics39(1):3-22.

 

10. Lobbying (ve středovýchodní Evropě) (V. Nekvapil, 24. 4.)

Council of Europe. 2017. Recommendation of the Committee of Ministers to member States on the legal regulation of lobbying activities in the context of public decision making.https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=0900001680700a40

Müller, K. Laboutková, Š. a Vymětal P. 2010. Lobbing v moderních demokraciích. 2010. Praha: Grada, kap. 1 a 4.

 

11. Státní svátek (1. 5.)

 

12. Státní svátek (8. 5.)

 

13. Závěr kursu (15. 5.)

Hodina se v uvedený den nekoná a místo toho navštívíte konferenci FSV o populismu (alespoň jeden keynote speech nebo panel a pokud potřebujete, napíšete na tomto základě position paper) – 5th Prague Populism Conference, 27. – 28. května, viz http://populism.fsv.cuni.cz/

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK