PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Sociologie jako současná vědní disciplína - JSDS04
Anglický název: Sociology as a Contemporary Scientific Discipline
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 20
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D.
Patří mezi: Sociologie DK_SOC
Sociologie DP_SOC
Sociology DK_SOCA
Sociology DP_SOCA
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (23.03.2022)
Kurz je určen pro začínající adepty výzkumné práce. Je zaměřen na rozšíření a prohloubení znalostí o strategiích a podmínkách základního výzkumu v oblasti sociálních věd. Reflektuje potřebu cíleně se věnovat přípravě doktorandů a doktorandek pro vědeckou práci a seznamuje je se základními principy vědecké práce v soudobých podmínkách vědy a výzkumu v ČR. Kurz je pojednán jako systematický výklad vybraných okruhů a poskytne ucelený přehled o procesech tvůrčí vědecké práce. Přednášející jsou významné osobnosti výzkumu v sociologii. Část přednášek bude v anglickém jazyce. Prameny a literatura ke studiu budou doporučeny na každé přednášce zvlášť.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. (27.04.2022)

Aktivity a úkoly:

1. Aktivní účast na seminářích.
2. Publikování původního článku nebo recenze knihy v recenzovaném časopise v oblasti společenských věd.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. (27.04.2022)

Studijní literatura bude doporučena na každé přednášce zvlášť.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (23.03.2022)

Přednášející a témata přednášek:

1. března 2022
Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.
1. Veřejná výzkumná instituce – pracoviště základního výzkumu v sociálních vědách
PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.
2. Měření veřejného mínění dotazníkovým průzkumem a interpretace výsledků

8. března 2022
Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D.
1. Metody zkoumání preferencí v oblasti bydlení, experimentální výzkum i specifický design kvalitativního výzkumu
Mgr. Paulina Tabery
2. Rozděleni klimatem ? - třídní rozdíly ve vnímání klimatické změny

15. března 2022
Mgr. Petr Vašát, Ph.D.
1. Co dělá mural makromuralem? O neurčitosti kulturní formy v Latinské Americe
Mgr. Nina Fárová, Ph.D.
2. Maskulinita a femininita v českém základním školství

22. března 2022
doc. PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D.
1. The Impact Factor and beyond: sociological publications and scientometrics
Mgr. Johana Chylíková, Ph.D.
2. Sdílení dat v sociálních vědách

29. března 2022
doc. Mgr. Radka Dudová, Ph.D.
1. Etika v sociologickém kvalitativním výzkumu
doc. RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.
2. Milníky vědecké kariéry ve vědecké instituci

5. dubna 2022
Mgr. Petr Gibas, Ph.D.
1. Urban nature(s) in contemporary social science: Introducing urban political ecology
Mgr. Marie Heřmanová, Ph.D.
2. What is “social” about social media: qualitative research in online communities
 
12. dubna 2022
Mgr. Zuzana Uhde, Ph.D
1. Rozvoj výzkumného tématu ve světle současných změn paradigmat v sociologii
doc. PhDr. Petra Guasti, Ph.D., Dr. rer. pol.
2. Comparing Graduate Studies in the Czech Republic and Abroad: SWOT Analysis

Kurz bude realizován v on-line režimu, vždy v úterý od 16,00 do cca 19,00 hodin, rozsahu dvou přednášek po cca 90 minutách, s krátkou přestávkou mezi dvěma přednáškami.

Důležité informace pro připojení:
Technicky bude připojení zajišťovat odborný pracovník IT SOÚ Peter Fajnor. Kontakt:  
Peter Fajnor
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
IT oddělení
Jilská 361/1, 110 00 Praha 1
Česká republika
Tel:     +420 210 310 258
Email: it@soc.cas.cz

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK