PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Nové postupy v metodologii sociálního výzkumu - JSDS03
Anglický název: New Approaches to Methodology of Social Research
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 20
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc.
Patří mezi: Sociologie DK_SOC
Sociologie DP_SOC
Sociology DK_SOCA
Sociology DP_SOCA
Sylabus
Poslední úprava: Ing. Pavel Kot (25.02.2022)

* Nové postupy v metodologii sociálního výzkumu
* FSV UK, ISS, Katedra sociologie
* Rozsah kurzu: (5 - 7 setkání za semestr) LS každý druhý rok 2017/2018 atd.�

* Termín konání: čtvrtek 17:45-19:15 
* 22.2., 15.3., 12.4. 26.4., 10.5.,17.5.  2018 vždy ve čtvrtek 17:45-19:15 hod.   
* Garant kurzu: Prof.PhDr. Hynek Jeřábek, CSc.
konzultační hodiny: úterý 12:50 - 13:50 pracovna
* Vyučující, témata a termíny: dle seznamu

Přednáší:

Téma:

Datum:

Čas:

Hynek  Jeřábek

Základy analytické metodologie v díle Lazarsfelda a Mertona[1]

22.2. 2018

17:45-19:15

Tomáš Katrňák

bude doplněno

15.3. 2018

17:45-19:15

Zdeněk Uherek

bude doplněno

12.4. 2018

17:45-19:15

Dan Ryšavý

Komparativní metody

26.4. 2018

17:45-19:15

Angel Hoekstra

Mixed method approach

10.5. 2018

17:45-19:15

Ema Hrešanová

Digitální antropologie

17.5. 2018

17:45-19:15[1] Témata budou doplněna nebo změněna jednotlivými přednášejícími

e-mail: hynek.jerabek@gmail.com

konzultační hodiny: dle individuálního rozpisu
* Obsah kurzu:
Povinný (pro první dva ročníky studia) kurz doktorandského studia sociologie. Seznamuje s významnými postupy metodologie sociologického a sociálního výzkumu formou přednášek a diskusí. Přednášky jsou věnovány výkladu metodologických přístupů a nových metod v sociálním výzkumu. V každém ročníku kurzu bude probráno 5 až 7 témat, podle možností přednášejících. Student absolvuje kurz přijetím seminární práce vyučujícím za předpokladu aktivní účasti nebo nahrazené neúčasti na přednáškách s diskusí.

* Zásady práce v kurzu:
Každý přednášející seznámí s relativně uzavřeným metodologickým tématem v přednášce s diskusí. Předem stanoví nebo rozešlou vyučující doktorandům alespoň jeden reprezentativní text k tématu. Od posluchačů se očekává studium zadané základní literatury ke všem probíraným problémovým okruhům. Garant přednášky navrhne odborné stati k tématu a bibliografické údaje spolu s literaturou
k vypsanému tématu zašle před nebo po přednášce Janě Vojanové a ta je dle možnosti buď vyvěsí na webovou nástěnku nebo rozešle přihlášeným doktorandům. Každý z účastníků kurzu si zvolí téma své seminární práce v rámci okruhu témat některého z vyučujících, tj. nejpozději do 27. dubna se přihlásí k některému z vyučujících a získá jeho souhlas s tématem své seminární práce. Poté, nejpozději do 30.6. 2018, zašle seminární práci (článek) na schválené téma zvolenému vyučujícímu. Ten zhodnotí seminární práci, případně její přepracovanou verzi. Hodnocení zašle studentovi a garantovi kurzu. Povinností doktoranda je získat toto hodnocení nejpozději do 7.9. 2018. Pro doktorandy, kteří jsou prokazatelně na dlouhodobých zahraničních stážích platí obdobné termíny. Také zpracují, po dohodě s některým přednášejícím, seminární práci. Návštěvu přednášek tito účastníci nahrazují třemi tématickými konspekty (v rozsahu 3-5 stran) z literatury zadané jednotlivými přednášejícími dle své volby. Studenti, kteří se nezúčastní více než dvou přednášek, mají za povinnost psát konspekty jako píší studenti na dlouhodobých zahraničních stážích, avšak z témat, na nichž absentovali.
* Literatura:
Bude zadána garantem tématu v souvislosti s přednáškou.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK