PředmětyPředměty(verze: 904)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Public Policy for doctoral students - JSD009
Anglický název: Public Policy for doctoral students
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5646
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., M.Sc.
Vyučující: prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., M.Sc.
Anotace -
Poslední úprava: prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., M.Sc. (13.09.2022)
Kurs seznamující s pojmovým aparátem, teoriemi a přístupy veřejné politiky jako vědní disciplíny (ve vazbě na problematiku veřejné politiky jako sociální praxe). Uvádí studenty do oboru veřejné politiky. Činí tak představením základů její teoretické výbavy a jejího užití v procesu poznání. Vede studenty k samostatnému studiu, ke kritickému myšlení, k systematické práci s odbornou literaturou a k základům psaní odborného textu.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., M.Sc. (13.09.2022)

Basic sources in English

Potůček, M. et al. 2017. Public Policy. A comprehensive Introduction. Prague, Karolinum Press. This is the key textbook for this course. It is available free of charge for students of Charles University on the E-resources Portal of the Student Information System (SIS).

Howlet, M., Ramesh, M., Perl, A. 2009. 3rd edition. Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems. Oxford: Oxford University Press.

Peters, Guy B.: 2015. Advanced Introduction to Public Policy. Northampton: Edward Elgar Publishing.

Potůček, M., LeLoup, L., Jenei, G. and Váradi, L. 2003. Public Policy in Central and Eastern Europe: Theories, Methods, Practices. Bratislava: NISPAcee.

Routledge Handbook of Public Policy. 2013. London and New York: Routledge.

 

Základní literatura v češtině

Potůček, M. a kol. 2016. Veřejná politika. Praha: C. H. BECK. Jde o základní učebnici pro tento kurs dostupnou v českém jazyce.

Potůček, M. a kol. 2005 (2. vyd. 2010). Veřejná politika. Praha: Sociologické nakladatelství.

Veselý, A., Nekola. M. (eds.) 2008. Analýza a tvorba veřejných politik: Přístupy, metody a praxe. Praha: Sociologické nakladatelství.

 

Notes on reading

·       Further reading will be submitted during individual lecture presentations.

·       Students are expected to follow the media covering policy problems on an ongoing basis.

 

Journals

Public Policy

Central European Journal of Public Policy (CEJPP): http://cejpp.eu/

Journal of European Public Policy: http://www.tandfonline.com/toc/rjpp20/current

Journal of European Social Policy: http://esp.sagepub.com/

Journal of Public Policy: http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=PUP

Policy and Society: http://www.journals.elsevier.com/policy-and-society

Public Policy and Administration: http://ppa.sagepub.com/

Global Policy: https://www.globalpolicyjournal.com/

Policy Analysis

European Policy Analysis: http://www.ipsonet.org/publications/open-access/epa

Evaluation: http://evi.sagepub.com/

Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice: http://www.tandfonline.com/toc/fcpa20/current
Journal of Policy Analysis and Management: http://www.appam.org/publications/jpam/

Review of Policy Research: http://www.ipsonet.org/publications/journals/review-of-policy-research/

Governance, Public Administration

Gouvernement et action publique: http://www.cairn-int.info/about_this_journal.php?ID_REVUE=E_GAP

Governance: http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1468-0491
International Review of Administrative Sciences: http://ras.sagepub.com/

Lex localis - Journal of local self-government:  http://journal.lex-localis.press

NISPAcee Journal of Public Administration and Policy: http://www.nispa.org/journal.php

Public Administration: http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1467-9299

Public Management Review: http://www.tandfonline.com/loi/rpxm20

Political Science

Critical Policy Studies: http://www.tandf.co.uk/journals/rcps

Policy and Politics: http://www.ingentaconnect.com/content/tpp/pap;jsessionid=68u3luqoo56n6.victoria

Policy Sciences: http://link.springer.com/journal/11077

Policy Studies Journal: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15410072

Politiques et Management Public: http://pmp.revuesonline.com/accueil.jsp

 

Internet sources

Almanac of Policy Issues: http://www.policyalmanac.org/directory/General-Organizations.shtml

European Union: http://www.europa.eu/

European Union Policy Agendas Project: http://www.policyagendas.eu/

International Conference on Public Policy: http://www.icpublicpolicy.org/

Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe (NISPAcee): http://www.nispa.sk/

Organization for Economic Collaboration and Development: http://www.oecd.org/

Policy Design Lab: http://policy-design.org/

Public Policy Exchange, UK: http://www.publicpolicyexchange.co.uk/

The Comparative Agendas Project: http://www.comparativeagendas.net/

The Institute for Public Policy Research, UK: http://www.ippr.org/

The World Bank: http://www.worldbank.org

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., M.Sc. (13.09.2022)

Table 1: Points can be earned in the following ways:

Item

Min

Max

Evaluation of critical reflections

12

24

Written examination

25

50

 

Table 2: Final grading shall be based on the following key (provided the student earns at least the minimum number of points for each particular item – consult Table 1):

Final point score

Credit

51 or more

A

Pass (započteno)

50 or less

F

Fail (nezapočteno)

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., M.Sc. (13.09.2022)

Course title: PUBLIC POLICY for doctoral students
Course number: JSD009, Fall Term 2022/2023
Course leader: Prof. Dr. Martin Potůček
Office hours: https://konzultace.fsv.cuni.cz
The volume of instruction: 2
Lectures will be delivered in the room P 105 of the Pekařská 16, Prague 5, and/or
mediated via Zoom Meeting
https://cesnet.zoom.us/j/94992581490?pwd=SUdVaGIvaXBwNXZkWThWUkk2Qlhjdz09
Meeting ID: 949 9258 1490
Passcode: 356779
Course materials are available on Moodle https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5646.
Goals of instruction:
The course aims to introduce students to the study of public policy as a discipline, within
a broader context of the development of contemporary societies; to exemplify public policy’s
practical application and the ways public policy as a scientific discipline attempts to
apprehend social problems and devise solutions thereof; to do so by defining the key
terms, theories, and approaches of public policy; and to engage students in critical thinking
and studying, systematic work with scholarly literature, and writing scholarly texts.
Registration prerequisites:
This course is offered exclusively to students of the doctoral programs of Veřejná a sociální
politika and Public and Social Policy; with the permission of the course leader, students of
other Ph.D. programs may register as well.
Lectures: Mondays, 3:30-6:20 pm.
Day Content
3 Oct Lecture #1

Introduction to the course.
A1 Public interests and public policy.
A2 Values in Public Policy. Historical Institutionalism.
Themes of critical reflection published on Moodle.
17 Oct Lecture #2

A3 Governance. Corporatist Intermediation. Policy Networks.
A4 Actors and Institutions. Actor-Centred Institutionalism.
Themes of critical reflection published on Moodle.
31 Nov Lecture #3

A5 Public policy instruments. Discursive institutionalism. Advocacy Coalition
Framework.
A6 Public Policy Process. The Stage of Problem Delimitation and Problem
Recognition. Agenda Setting.
Themes of critical reflection published on Moodle.
14 Nov Lecture #4

A7 Policy Formulation and Decisionmaking. Veto Players. Multiple Streams
Framework.
A8 Policy Implementation. Theories of Bureaucracy. Principal-Agent Model.
Themes of critical reflection published on Moodle.

2

28 Nov Lecture #5

A9 Policy Evaluation. Rational (Public) Choice Theory.
A10 How to Understand Public Policy

12 Dec Final recapitulation, getting ready for the examination.
Critical Reflections on lecture topics
Students should choose one of two topics offered for critical reflection, associated with the
content of lectures #2 to #5. Both topics will be published on the day of the preceding
lecture in question. The submission deadline for critical reflections will be one day before
the next lecture on the Moodle course (e.g., Sunday, October 16 th 23:59 will be the deadline
term for critical reflection offered on Monday, October 3 rd ). Critical reflections should be
uploaded on the course Moodle and will be evaluated by up to 6 points.
Table 1:
Timetable of
critical reflections

L#1 to L#2 L#2 to L#3 L#3 to L#4 L#4 to L#5

Themes of critical
reflections published on
Moodle

Monday
October 3 rd

Monday
October 17 th

Monday
October 31 st

Monday
November 14 th

Critical reflection
submitted on Moodle

Sunday
October 16 th
Sunday
October 30 th

Sunday
November 13 th

Sunday
November 27 th

Guidelines for Lecture Critical Reflections
The length of students’ answers: 5.000 to 7.000 characters, spaces included, references
excluded. If the answer is shorter or longer than that, its content will not be evaluated, and it
will receive 0 points. In addition to references in-text or footnotes, students need to attach a
reference list. 
Table 2: The evaluation of students´ critical reflections on PP Course lecture topics
Hodnocení kritických reflex studentů kursu PP na témata z lekcí
The nature of answer
Charakteristika odpovědi

Point
s
Body

The topic was very well understood.
The theoretical framework and empirical evidence were applied properly.
Relevant reference to at least four scientific sources in addition to the course’s
textbook.
Value-added: inventions, unusual but relevant perspective, an appropriate case that
fits to illustrate the given problematics.
---
Výborné porozumění problematice.
Správné uplatnění teoretického rámce a empirické evidence. Relevantní reference
minimálně na čtyři další odborné prameny kromě učebnice.
Přidané hodnoty: Ocenění hodná invence, nevšední, ale relevantní pohled, nabídka
případu vhodně ilustrujícího danou problematiku.

6

The topic was taken right away.
The theoretical framework and empirical evidence were applied properly.
Relevant reference to at least three scientific sources in addition to the course
textbook.

5

3

Value-added: a relevant broader perspective, an appropriate case that might
illustrate the given problematics.
---
Dobré porozumění problematice.
Uspokojivé uplatnění teoretického rámce a empirické evidence. Relevantní
reference minimálně na tři další odborné prameny kromě učebnice.
Přidané hodnoty: relevantní širší pohled, nabídka případu, který může ilustrovat
danou problematiku.
Reflection corresponds with the topic, but it is more or less descriptive and does
not provide a satisfactory explanation of a given topic.
Relevant reference to at least two scientific sources in addition to the course’s
textbook.
---
Reflexe souvisí s problematikou, ale je spíše popisná a nepodává její uspokojivé
vysvětlení.
Relevantní reference minimálně na dva další odborné prameny kromě učebnice.
4

The reflection only very loosely corresponds with the topic, and its explanatory
power is minimal.
Relevant reference to a scientific source in addition to the course textbook.
---
Reflexe souvisí s problematikou jen velmi volně a její vypovídací síla je
minimální.
Relevantní reference na jeden další odborný pramen kromě učebnice.

2

Reflection does not correspond with the topic.
Failed reasoning, with logical failure or uncritical application of ideological cliché.
The ‘common sense’ answer without the attempt to scientific analysis and
reference to the literature outside of the course´s textbook.
Response delivered after the deadline, shorter, or longer than required.
---
Otázce nebylo porozuměno, odpověď se s ní míjí.
Argumentace závadná – s logickými chybami nebo nekriticky přejímající
ideologická klišé.
Odpověď zůstává v rovině „common sense“, bez uplatnění odborného pohledu a
reference na literaturu.
Odpověď byla dodána po termínu, případně kratší nebo delší než požadováno.

0

Note: Consider looking at chapters B2, B3, and B4 of the Public Policy textbook for
inspiration on how to apply public policy theories.
Conditions for passing
Table 3: Points can be earned in the following ways:
Item Mi
n
Max
Evaluation of critical reflections 12 24
Written examination 25 50
Table 4: Final grading shall be based on the following key (provided the student earns at
least the minimum number of points for each particular item – consult Table 3):
Final point score Credit

4
51 or more A Pass (započteno)
50 or less F Fail (nezapočteno)
Anti-plagiarism and citing rules
Students submit their assignments to Moodle. All assignments are scanned by Turnitin
column, an anti-plagiarism software that will detect instances of plagiarism and will inform
instructors whether or not a student has plagiarised parts of their assignment.
Plagiarism refers to cases where students are not properly citing sources in an assignment, but
copying other authors' work, ideas, materials, or data, and passing them off as their own. This
also pertains to copying parts of earlier work without properly acknowledging it. 
Charles University treats instances of plagiarism very seriously. Any form of plagiarism is
unacceptable and will be dealt with using official procedures. Therefore, students are advised
to take special precautions and make sure that they cite all the sources they are using in their
assignments properly. 
Sources shall be consistently credited in line with the latest version of the ISO 690 standard or
another internationally accepted referencing standard (e.g. APA, MLA, Chicago/Turabian,
Harvard). For more information, please see the following guide on bibliographic citation of
our faculty: 
https://fsv.cuni.cz/en/academics/forms-and-regulations/study-regulations/bibliographic-
citation-guide

Basic sources in English
Potůček, M. et al. 2017. Public Policy. A comprehensive Introduction. Prague, Karolinum
Press. This is the key textbook for this course. It is available free of charge for students of
Charles University on the E-resources Portal of the Student Information System (SIS).
Howlet, M., Ramesh, M., Perl, A. 2009. 3rd edition. Studying Public Policy: Policy Cycles
and Policy Subsystems. Oxford: Oxford University Press.
Peters, Guy B.: 2015. Advanced Introduction to Public Policy. Northampton: Edward Elgar
Publishing.
Potůček, M., LeLoup, L., Jenei, G. and Váradi, L. 2003. Public Policy in Central and Eastern
Europe: Theories, Methods, Practices. Bratislava: NISPAcee.
Routledge Handbook of Public Policy. 2013. London and New York: Routledge.
Základní literatura v češtině
Potůček, M. a kol. 2016. Veřejná politika. Praha: C. H. BECK. Jde o základní učebnici pro
tento kurs dostupnou v českém jazyce.
Potůček, M. a kol. 2005 (2. vyd. 2010). Veřejná politika. Praha: Sociologické nakladatelství.
Veselý, A., Nekola. M. (eds.) 2008. Analýza a tvorba veřejných politik: Přístupy, metody a
praxe. Praha: Sociologické nakladatelství.
Notes on reading
 Further reading will be submitted during individual lecture presentations.
 Students are expected to follow the media covering policy problems on an ongoing basis.
Journals

5

Public Policy
Central European Journal of Public Policy (CEJPP): http://cejpp.eu/
Journal of European Public Policy: http://www.tandfonline.com/toc/rjpp20/current
Journal of European Social Policy: http://esp.sagepub.com/
Journal of Public Policy: http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=PUP
Policy and Society: http://www.journals.elsevier.com/policy-and-society
Public Policy and Administration: http://ppa.sagepub.com/
Global Policy: https://www.globalpolicyjournal.com/
Policy Analysis
European Policy Analysis: http://www.ipsonet.org/publications/open-access/epa
Evaluation: http://evi.sagepub.com/
Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice:
http://www.tandfonline.com/toc/fcpa20/current
Journal of Policy Analysis and Management: http://www.appam.org/publications/jpam/
Review of Policy Research: http://www.ipsonet.org/publications/journals/review-of-policy-
research/
Governance, Public Administration
Gouvernement et action publique: http://www.cairn-
int.info/about_this_journal.php?ID_REVUE=E_GAP
Governance: http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1468-0491
International Review of Administrative Sciences: http://ras.sagepub.com/
Lex localis - Journal of local self-government: http://journal.lex-localis.press
NISPAcee Journal of Public Administration and Policy: http://www.nispa.org/journal.php
Public Administration: http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1467-9299
Public Management Review: http://www.tandfonline.com/loi/rpxm20
Political Science
Critical Policy Studies: http://www.tandf.co.uk/journals/rcps
Policy and Politics:
http://www.ingentaconnect.com/content/tpp/pap;jsessionid=68u3luqoo56n6.victoria
Policy Sciences: http://link.springer.com/journal/11077
Policy Studies Journal: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15410072
Politiques et Management Public: http://pmp.revuesonline.com/accueil.jsp
Internet sources
Almanac of Policy Issues: http://www.policyalmanac.org/directory/General-
Organizations.shtml
European Union: http://www.europa.eu/
European Union Policy Agendas Project: http://www.policyagendas.eu/
International Conference on Public Policy: http://www.icpublicpolicy.org/
Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe
(NISPAcee): http://www.nispa.sk/
Organization for Economic Collaboration and Development: http://www.oecd.org/
Policy Design Lab: http://policy-design.org/
Public Policy Exchange, UK: http://www.publicpolicyexchange.co.uk/
The Comparative Agendas Project: http://www.comparativeagendas.net/
The Institute for Public Policy Research, UK: http://www.ippr.org/
The World Bank: http://www.worldbank.org/

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK