PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Doktorský seminář I. - JSD001
Anglický název: Doctoral Seminar I.
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 30 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Ing. Olga Angelovská, Ph.D.
prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.
Patří mezi: Public and Social Policy DK_VESPA
Public and Social Policy DP_VESPA
Veřejná a sociální politika DK_VESP
Veřejná a sociální politika DP_VESP
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout DS1_3_Syllabus_ZS20_21_v200924.pdf Sylabus 2020 prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., M.Sc. (09.09.2018)
Základní fórum pro setkávání, komunikaci a diskusi o rozvíjení výzkumu v daném oboru mezi doktorandy, školiteli, garantem a pozvanými hosty. Studenti zde předkládají k diskusi své odborné stati, pracovní verze svých doktorských prací nebo jejich částí, zaznívají referáty pracovníků Katedry veřejné a sociální politiky FSV UK a externích specialistů na témata věnovaná především teorii, metodologii a praxi oboru a kritické reflexe odborných děl. Jsou diskutovány aktuální teoretické a metodologické otázky veřejné a sociální politiky u nás i ve světě.


Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Ing. Olga Angelovská, Ph.D. (27.10.2019)

Black, Thomas R. Doing Quantitative Research in the Social Sciences : An Integrated Approach to Research Design, Measurement, and Statistics. Thousand Oaks, CA: Sage, 1999.

Blaikie, N. 2000. Designing social research. Oxford: Blackwell.

Blaikie, Norman. 2007. Approaches to Social Enquiry. Cambridge: Polity Press,

Gerring, J. 2001. Social Science Methodology: A Criterial Framework. Cambridge: Cambridge University Press.

Nekola, M., Geissler, H. a Mouralová, M. Současné metodologické otázky veřejné politiky. Praha: Karolinum.

Potůček, M. et al. 2017. Public Policy. Prague: Karolinum Press.

 

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Ing. Olga Angelovská, Ph.D. (27.10.2019)

Pro absolvování kurzu je potřeba účast minimálně na 4 seminářích.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Ing. Olga Angelovská, Ph.D. (19.09.2022)

 

 

1.      Title and code of the course

JSD001 Doctoral seminar I.

JSD003 Doctoral seminar III.

2.      Lecturers

Guarantor:

Prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.

Lecturers:

Prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.

Ing. Mgr. Olga Angelovská, Ph.D.

3.      Number of credits

5 credits

4.      Abstract

Essential forum for PhD. students of Public and social policy to meet, interact and discuss the advancement of research, involving doctoral students, mentors, guarantors and invited guests. This semester focuses upon advanced introduction to research methodology. The students of DS I. will be introduced to advanced methodological issues related to their dissertation while students of DS III. will present development of their dissertation in terms of methodology.

Students put forward their papers, the working versions of their doctoral theses or their parts; academics from the Department of Public and Social Policy, faculty of Social Sciences, Charles University in Prague, along with external specialists present papers focusing above all on the theory, methodology, and practice of the field and critical reflection of scientific works. The seminar will discuss also topical issues of theory and methodology of public and social policy in the Czech Republic and the world at large.

 

5.      Requirements

For recognizing semester a student must attend at least 4 doctoral seminars.

6.      Venue

Without further notice, CESES Lecture Room 508, Voršilská 1, Praha 1.

 

7.      Contact and consultations

Prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.    E-mail: veselya@fsv.cuni.cz

Assistant - Ing. Mgr. Olga Angelovská, Ph.D    E-mail: olga.angelovska@fsv.cuni.cz

 

8.      Moodle

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4659

9.      Basic topics of DS I. a DS III.

-          Research aims and questions

-          Research design

-          Review of literature

 

10.  Basic literature

Black, Thomas R. Doing Quantitative Research in the Social Sciences : An Integrated Approach to Research Design, Measurement, and Statistics. Thousand Oaks, CA: Sage, 1999.

Blaikie, N. 2000. Designing social research. Oxford: Blackwell.

Blaikie, Norman. 2007. Approaches to Social Enquiry. Cambridge: Polity Press,

Gerring, J. 2001. Social Science Methodology: A Criterial Framework. Cambridge: Cambridge University Press.

Nekola, M., Geissler, H. a Mouralová, M. Současné metodologické otázky veřejné politiky. Praha: Karolinum.

Potůček, M. et al. 2017. Public Policy. Prague: Karolinum Press.

 

11.  Tentative schedule

 

Date

Time

Venue

Instructor

Topic

1.

We

5.10.

16.30

CESES

AV, OA

Introduction to the course and doctoral study

Practical information (GAUK, CDS etc.)

 

Internal defense – Lucie Trlifajová

2.

We

26.10.

16.30

CESES

AV

Research goals and questions (homework for 23/11)

Internal defense – Choirul Anam

3.

We

2.11.

16.30

CESES

AV

Research design (homework for 5/12)

Internal defense – Alexandr Kasal

4.

We

23.11.

16.30

CESES

AV

Presentation of research questions

5.

We

14.12.

17.00

CESES

AV

Presentation of research design

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK