PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
The Introduction to Sociology - JSB990
Anglický název: The Introduction to Sociology
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: The course is intended primarily for visiting students and students of english-taught programmes. Students studying sociology aren't allowed to enroll.
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D.
Neslučitelnost : {Je třeba mít splněny předměty: JSB008, JSB012, JSB015, JSB018}, JSB998
Záměnnost : JSB998
Je neslučitelnost pro: JSB998
Je záměnnost pro: JSB998
Anotace - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. (08.02.2019)
Course for non-sociological branches of study try to show sociological style of thinking.
Requirements for exam:
1) Essay approx. 2 pages long. It has to be original (i.e. most of idea are not copied). The topic for essay is: The current society is….

Evaluation 0-20 points.

2) Written test 2 parts:
a) discussion of selected text from Masery (see above), understanding to the text and description by sociological terms (0-8 points)
b) description of 6 sociological terms from Giddens textbook (0-12 points)

Evaluation 0-20 points.

Total grading: 0-40 points, grading scheme: A-F according to Faculty rules.
Cíl předmětu - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. (08.02.2019)

The goal is to understand basics of sociological thinking.

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Jana Vojanová (14.06.2018)

Basic textbook:

Giddens, A., M. Duneier, R.P. Appelbaum, D. Carr. 2012. Introduction to Sociology (8th ed.). W.W. Norton

not necessary to read chapters 12, 13, 14 and 17

Reader:

Massey, G. (Ed.). 2012. Readings for sociology (7th ed.). W.W.Norton

Metody výuky - angličtina
Poslední úprava: Jana Vojanová (14.06.2018)

lecture

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. (08.02.2019)

1.Establishing of sociology. Marx, Durkheim, Weber. (chap. 1)

2. Structure of sociology. Paradigms of sociology. (chap.1, 4)

3. Traditional society, modern and postmodern (postindustrial). Information, mcdonaldized, credit card societies.  (chap. 3)

4. Sociological research. qualitative and or quantitative research. (chap. 2)

5. Socialization, everyday life. Sociology and culture. Mass culture. (chap. 4,5)

6. Socialization and social control. Social deviation and its theories: anomy, labeling, differential associatons. Permissive society.  (chap.¨7)

7.  Gender as new topic in sociology. Gender and race inequality. Identity and sexuality. Feminism as philosophy and social movement.Family, marriage and kinship. (chap. 10)

8. Family, sexuality.(chap. 15,18)

9. Social inequality.Class, strata. Underclass, global poverty. (chap. 10,15)(chap. 8, 9)

10. Globalization. Role of goverments. Time, space, family in the globalization era. (chap. 20)

11. Organizations and institutions. Sociology of organizations and bureaucracy. Small groups as opposite to organizations. (chap. 6)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK