PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Experiment v sociálních vědách a sociologii - JSB799
Anglický název: Experiment in Social Sciences and Sociology
Český název: Experiment v sociálních vědách a sociologii
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jan Urban, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jan Urban, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jan Urban, Ph.D. (13.02.2023)
Kurz je určen primárně pro bakalářské studenty a studentky sociologie a umožní jim seznámit se základními principy experimentálního výzkumu v sociologii a příbuzných sociálních vědách. Kurz bude kombinovat frontální přednášky a samostatnou práci skupin studentů a studentek na přípravě a realizaci menších experimentálních studií. Studenti a studentky budou také sledovat a kriticky komentovat přípravu většího mezinárodního výzkumu a budou se moci do některých částí tohoto výzkumu aktivně zapojit.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jan Urban, Ph.D. (13.02.2023)

Cíle kurzu:

(a) zvýšit znalosti o výhodách a nevýhodách randomizovaných experimentů a možnosti jejich uplatnění ve výzkumném portfoliu v sociologii a příbuzných sociálních vědách;

(b) naučit vybírat výzkumné otázky, které jsou vhodné pro experimentální výzkum a formulovat hypotézy, které je možné experimentálně testovat; 

(c) zlepšit schopnost chápat a kriticky hodnotit výsledky experimentálního výzkumu publikovaného v odborných časopisech;

(d) zvýšit povědomí o etických náležitostech a souvislostech experimentálního výzkumu.

 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Urban, Ph.D. (13.02.2023)

Experiment v sociálních vědách a sociologii (JSB799)Přednášející: Mgr. Jan Urban, Ph.D.

 

Forma kurzu: přednáška a cvičení (1/1)

 

Forma atestace: zápočet (5 kreditů)

 

Abstrakt

Kurz je určen primárně pro bakalářské studenty a studentky sociologie a umožní jim seznámit se základními principy experimentálního výzkumu v sociologii a příbuzných sociálních vědách. Kurz bude kombinovat frontální přednášky a samostatnou práci skupin studentů a studentek na přípravě a realizaci menších experimentálních studií. Studenti a studentky budou také sledovat a kriticky komentovat přípravu většího mezinárodního výzkumu a budou se moci do některých částí tohoto výzkumu aktivně zapojit

 

Cíle kurzu:

(a) zvýšit znalosti o výhodách a nevýhodách randomizovaných experimentů a možnosti jejich uplatnění ve výzkumném portfoliu v sociologii a příbuzných sociálních vědách;

(b) naučit vybírat výzkumné otázky, které jsou vhodné pro experimentální výzkum a formulovat hypotézy, které je možné experimentálně testovat; 

(c) zlepšit schopnost chápat a kriticky hodnotit výsledky experimentálního výzkumu publikovaného v odborných časopisech;

(d) zvýšit povědomí o etických náležitostech a souvislostech experimentálního výzkumu.

 

Jazyk

Kurz bude vyučován v českém jazyce, ale v kurzu budeme převážně pracovat s materiály v anglickém jazyce.

  

Jednotlivá témata přednášek budou spojena s rozborem konkrétních experimentů. Tyto příklady budeme používat pro vysvětlení abstraktních pojmů. Témata přednášek budou následující:

 

 1. Co jsou a proč jsou experimenty důležité, historie experimentů.

 2. Typy experimentů, deskriptivní a teoreticky zakotvené experimenty, vhodné typy výzkumných otázek pro experimentální výzkum, kauzální usuzování.

 3. Randomizované experimenty, fundamentální problém kauzálního usuzování.

 4. Validita, hypotézy, velikost efektů, výběr vzorku.

 5. Pracovní kroky při přípravě experimentů v rámci postupů otevřené vědy (předregistrace, registrovaný report, analýza dat, preprint).

 6. Uspořádání randomizovaných experimentů, výhody a nevýhody vnitrosubjektových, mezisubjektových a dalších uspořádání.

 7. Důležité stavební části experimentu: manipulace, kontrola manipulace, měření závislé proměnné, pilotování experimentů, externí validita experimentů.

 8. Randomizované experimenty v sociologii a dalších sociálních vědách.

 9. Kanonické problémy z teorie her a jejich využití pro měření chování a postojů.

 10. Etické aspekty experimentů.

 11. Analýza a interpretace výsledků experimentů.

 12. Shrnutí, náměty pro další práci.

 

Zdroje

Baldassarri, D. and M. Abascal (2017). “Field Experiments Across the Social Sciences.” Annual Review of Sociology 43: 41-73.

Dunning. (2012). Natural Experiments in the Social Sciences. Cambridge University Press.

Field, A. and G. Hole. (2003). How to Design and Report Experiments. Sage Publications.

Holland, P.W. (1986). “Statistics and Causal Inference.” Journal of the American Statistical Association 81: 945-960.

Mutz, D. (2011). Population-Based Survey Experiments. Princeton University Press.

Orr, L. L. (1998). Social Experiments: Evaluating Public Programs With Experimental Methods (1st ed.). Sage Publications.

Pearl, J., & Mackenzie, D. (2018). The book of why: The new science of cause and effect. Basic Books.

Shadish, W., T. Cook and D. Campbell. (2002). Experimental and Quasi-Experimental Designs for Generalized Causal Inference. Wadsworth Cenage Learning.

Webster, M., & Sell, J. (2007). Laboratory Experiments in the Social Sciences. Academic Press.

Willer, D., & Walker, H. (2007). Building Experiments: Testing Social Theory (1st ed.). Stanford Social Sciences.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK