Anthropological Seminar - JSB602
Anglický název: Anthropological Seminar
Český název: Antropologický seminář
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: oba
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (20)
letní:neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. Alessandro Testa, Ph.D.
Vyučující: doc. Alessandro Testa, Ph.D.
Neslučitelnost : JSB053, JSB561
Je neslučitelnost pro: JSB053, JSB561
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Rozvrh LS   Nástěnka