Antropologie příbuzenství - JSB586
Anglický název: Anthropology of Kinship
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 20 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Lenka Jakoubková Budilová, Ph.D.
Neslučitelnost : JSB502
Je neslučitelnost pro: JSB502
Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka