Praktika z kvalitativního výzkumu - JSB556
Anglický název: Practice of qualitative research
Český název: Praktika z kvalitativního výzkumu
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 66 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Ivan Cuker
Mgr. Eva Hejzlarová, Ph.D.
Dr. phil. Agata Ładykowska
Mgr. Barbora Spalová, Ph.D.
doc. Alessandro Testa, Ph.D.
PhDr. Eva Veisová, Ph.D.
Neslučitelnost : JSB033
Prerekvizity : JSB014
Je neslučitelnost pro: JSB033
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Techniky kvalitativního dotazování_sylabus_FIN.pdf Jana Vojanová