PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Praktika z kvalitativního výzkumu - JSB556
Anglický název: Practice of qualitative research
Český název: Praktika z kvalitativního výzkumu
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Alessandro Testa, Ph.D.
Mgr. Jitka Wirthová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Ivan Cuker
Mgr. Ing. Olga Gheorghiev, Ph.D.
doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D.
PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D.
Mgr. Barbora Spalová, Ph.D.
doc. Alessandro Testa, Ph.D.
PhDr. Eva Veisová, Ph.D.
Neslučitelnost : JSB033
Prerekvizity : JSB014
Je neslučitelnost pro: JSB033
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Techniky kvalitativního dotazování_sylabus_FIN.pdf Jana Vojanová
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK