PředmětyPředměty(verze: 942)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Anthropology of East - Central Europe - JSB539
Anglický název: Anthropology of East - Central Europe
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2020 do 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5039
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D.
Dr. phil. Agata Ładykowska
doc. Alessandro Testa, Ph.D.
doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.
Třída: Courses for incoming students
Záměnnost : JSB052
Je záměnnost pro: JSB052
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D. (30.01.2023)
Kurs je přednostně určen studentům SP Sociologie se specializací Sociální antropologie aSP Social Sciences.

Anotace
Tento kurz poskytuje přehled témat, která jsou základem debat o povaze zeměpisu, kultuře, identitě a společnostech zemí východní a střední Evropy. V průběhu kurzu prozkoumáme procesy a podrobnosti toho, co se stalo známým jako „přechody od socialismu k kapitalismu“.

Budeme se zabývat oborem postsocialistických studií a studií evropanizace z antropologického hlediska: to je ten, který začíná zkoumáním každodenního života lidí a jak bojují a dokáží předefinovat své zkušenosti s ohledem na nové instituce a logiku ekonomické a sociální činnosti vybalené od 90. let. Tato perspektiva si klade za cíl lepší pochopení toho, jak jsou životy v této části Evropy definovány, prožívány a chápány těmi, kdo je žijí, a jakou roli v těchto procesech hraje postsocialistická transformace a europeanozace (EU-ization). Přitom se zaměříme na rozpory, paradoxy a nejasnosti postsocialismu a evropanizace tím, že se podrobně podíváme na vznikající formy nacionalismu, příbuzenské vztahy, vztahy mezi pohlavími, používání jazyka, výrobu a spotřebu, identifikaci s místem a nové předpoklady o identitě, paměť, osobnost a národ.
Cíl předmětu - angličtina
Poslední úprava: doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. (26.10.2019)

Course Objectives
In this class, students will gain a broadened perspective on the Centra and Eastern European states and an awareness of the ways how identity politics are enacted locally as well as internationally. In particular, the students will:

understand the culture and social identity as a social construction, shaped by historical, political, social and cultural contexts;
understand structural conditions that push people to live their lives in particular ways;
understand the unique experiences and perspectives of life in the area of Eastern and Central Europe; and
gain basic knowledge and understanding of the relationship between changing political regimes and identities in Europe.

 

Cíle předmětu
V kurzu studenti získají širší pohled na státy střední a východní Evropy a budou si vědomi způsobů, jak se politika identity provádí na místní i mezinárodní úrovni. Studenti se zejména zejména naučí:

chápat kulturu a sociální identitu jako sociální strukturu utvářenou historickým, politickým, sociálním a kulturním kontextem;
porozumět strukturálním podmínkám, které nutí lidi žít svůj život konkrétním způsobem;
porozumět jedinečným zážitkům a perspektivám života v oblasti východní a střední Evropy; a
získat základní znalosti a porozumění vztahu mezi měnícími se politickými režimy a identitami v Evropě.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Petr Skácel, DiS. (27.04.2022)

Pod,ínky ke splnění předmětu

Účast na přednáškách
Term paper (2,000-2,500 slov na konci semestru). Příspěvek se odevzdává na konci semestru. Témata příspěvků mohou být shodná s jakýmkoli z týdenních témat kurzu. Příspěvek může být také formou referátu na hlavní čtení týdenní přednášky, mini-literární přehled, který přesahuje zadanou četbu, teoretický diskusní příspěvek, empirická případová studie atd. Práce by měly obsahovat hlavní argumenty klíčového čtení (s), porovnávat pozice různých autorů v dané problematice, nebo diskutovat celkové závěry čtení, atd. V každém vybraném semestrálním článku jsou studenti vybízeni k reflexi na jasně uvedených důvodech (např. metodických, teoretických, ideologických, empirických atd.). Vyhněte se zobecnění a silným úsudkům bez odůvodnění. Osobní hlas je vítán, ale tón a úroveň diskuse by měla být vědecká.


Konečná je tvořena následovně:

    docházka a účast na seminářích: max. 10%;
    seminární práce: max. 30% (minimálně 15%);
    kritická recenze knihy: max. 60% (minimálně 30%).

 

Klasifikace:

100 - 91: A (Výborně. Student prokázal vynikající výkon, originalitu a mimořádně pochopil předmět.)
81 - 90: B (Velmi dobře. Student dobře chápe předmět a ukázal určitou originalitu myšlení. Nadprůměrným výkonem, ale s určitými chybami.)
71 - 80: C (Dobře. Obecně dobrá práce s řadou významných chyb.)
61 - 70: D (Uspokojivý. Student prokázal určité porozumění předmětu, ale nepodařilo se mu toto porozumění převést do důsledně originální práce. Celkově dobrý výkon s řadou významných chyb.)
51 - 60: E (Dostatečný. Přijatelný výkon se značnými nevýhodami. Výkon splňuje minimální požadavky.)
50 - 0: F (neúspěšně. Student se nepodařilo zvládnout předmět předmětu.)

 

Termíny

31. května: Výzkumný příspěvek (lhůty pro opětovné podání: 15. června, 28. června)
31. května: Recenze knihy (lhůty pro opětovné podání: 15. června, 28. června)

 

Literatura -
Poslední úprava: doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. (27.10.2019)

BERDAHL, Daphne. 1999. Where the World Ended: Re-Unification and Identity in the German Borderland. Berkeley: University of California Press.

BROWN, Kate. 2005. A Biography of No Place. From Ethnic Borderland to Soviet Heartland. Cambridge: Harvard Iniversity Press.

BÚRIKOVÁ,  Zuzana & Daniel MILLER. Au Pair. London: Polity.

BUZALKA, Juraj. 2006. Nation and Religion. The Politics of Commemoration in South-East Poland. Münster: LIT Verlag.

CREED, Gerald W. 2012. Masquerade and Postsocialism. Ritual and Cultural Dispossession in Bulgaria. Indiana University Press.

ČERVINKOVÁ, Hana.  Playing Soldiers in BohemiaAn Ethnography of NATO Membership. Praha: SetOut.

DUNN, Elizabeth. 2004. Privatizing Poland. Baby Food, Big Business, and the Remaking of Labor. Cornell University Press.

FOLLIS, Karolina S. 2012. Building Fortress Europe. The Polish- Ukrainian Frontier. University of Pennsylvania Press.

GHODSEE, Kristen. 2009. Muslim Lives in Eastern Europe: Gender, Ethnicity, and the Transformation of Islam in Postsocialist Bulgaria. Princeton Unoversity Press: NJ.

GORDY, Eric. 1999. The Culture of Power in Serbia: Nationalism and the Destruction of Alternatives. Pennsylvania State University Press.

HANN, Chris. 2006. "Not the horse we wanted!" Postsocialism, Neoliberalism, and Eurasia. Münster: LIT Verlag.

HOLY, Ladislav. 1996. The Little Czech and the Great Czech Nation: National Identity and the Post-Communist Social Transformation. Cambridge University Press.

KIDECKEL, David A. 2008. Getting By in Postsocialist Romania. Labor, the Body, and Working-Class. Bloomington: Indiana University Press. 

LEDENEVA, Alena V. 2013. Can Russia Modernise? Sistema, Power Networks, and Informal Governance. Cambridge: Cambridge University Press.

STEWART, Michael. 1997. The Time of the Gypsies. Westview Press.

TORSELLO, Davide. 2003. Trust, Property and Social Change in a Postsocialist Slovakian Village. Münster: LIT Verlag.

TORSELLO, Davide. 2012. The New Environmentalism? Corruption and Civil Society in the Enlarged EU. Routledge.

VERDERY, Katherine. 1997. What Was Socialism and What Comes Next? Princeton University Press.

VERDERY, Katherine. 1999. The Political Lives of Dead Bodies: Reburial and Political Change. NY: Columbia University Press.

 
Metody výuky - angličtina
Poslední úprava: doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D. (28.01.2019)

Lectures, seminars, fieldtrips.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK