PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Introduction to Visual Sociology - JSB534
Anglický název: Introduction to Visual Sociology
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Ludmila Maria Wladyniak, M.A., Ph.D.
Třída: Courses for incoming students
Je prerekvizitou pro: JSM581
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Ludmila Maria Wladyniak, M.A., Ph.D. (15.09.2021)
The course is an introduction to visual sociology and visual studies. It gives students the opportunity to get to know the basics of visual sociology, both in theory and practice. The course is designed not only to present theoretical approach and methodological background of the subdiscipline, but also to give students the opportunity to explore the filed themselves and gain some research practice. The course is completed by in-class workshops and students’ own projects.
Cíl předmětu - angličtina
Poslední úprava: Ludmila Maria Wladyniak, M.A., Ph.D. (17.09.2019)

 Objectives:

·         to present the basic assumptions and main currents of the subdiscipline

·         to help to understand the visual culture – offline and online

·         to let students explore the field themselves

·         to involve students into the practical exercises and activities

·         to show the usability of sociological approach outside the academic environment

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Ludmila Maria Wladyniak, M.A., Ph.D. (15.09.2021)

Requirements & assessment:

·         active participation in classes – 40% 

·         project – 60%

·         attendance - students may skip two classes (no excuse needed)

 

Grading:

91 - 100 points: A - excellent (outstanding performance with only minor mistakes)
81 -  90 points: B - very good (above average performance with some mistakes)
71 - 80 points: C - good (overall good performance with a number of notable mistakes)
61 - 70 points: D - satisfactory (acceptable performance with significant mistakes)
51 - 60 points: E - sufficient (performance fulfils only minimum criteria)
less than 51 points: F - insufficient/failed (more effort needs to be made)

 

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Ludmila Maria Wladyniak, M.A., Ph.D. (15.09.2021)

John Grady (2001) Becoming a Visual Sociologist. Sociological Imagination, no 1/2, vol. 38, p. 83-106.

Susan Sontag (2005) ‘On Photography’. New York: Rosetta Books, p. 1-20.

Judith Butler (2009) Torture and the Ethics of Photography: Thinking with Sontag, in: ‘Frames of War’. New York: Verso, p. 63-101.

Erving Goffman (1986) Gender commercials, in: ‘Gender Advertisement’. New York: Harper Torchbooks, p. 24-27.

Marcus Banks (2001) “Making images”, in: “Visual methods in social research”, SAGE publications, p. 111-132.

Douglas Harper (2012) Photo elicitation, in ‘Visual Sociology’, London and New York: Routledge, p. 155-188.

Clark-Ibánez, Marisol (2004) Framing the Social World With Photo-Elicitation Interviews. American Behavioral Scientist, Vol. 47, No. 12, pp. 1507-1527.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Ludmila Maria Wladyniak, M.A., Ph.D. (15.09.2021)

COURSE PROGRAM

1.   Introduction to the course I

FILM: John Berger Ways of seeing (1972), part 1

2.   Introduction to the course II

own images & presentations

3.     History of image and photography

 Sontag, Susan (2005) ‘On Photography’. New York: Rosetta Books, p. 1-20.

4.     Workshop I  - social interactions in public place

5.     Workshop II - social interactions in public place

6.   War photography

Butler, Judith (2009) Torture and the Ethics of Photography: Thinking with Sontag, in: ‘Frames of War’. New York: Verso, p. 63-101.

FILM: The War Photographer (2001)

7.   Advertisements & hypervisuality in public sphere

Goffman, Erving (1986) Gender Advertisement. Harper Torchbooks. 

8.     Methods I: photo-essay

Bourgois,  Philippe & Jeff Schonberg (2009) Righteous dopefined. California University Press: chapter 7. 

9. Final project discussion

10.  Methods II: photo-elicitation 

 Clark-Ibánez, Marisol (2004) Framing the Social World With Photo-Elicitation Interviews. American Behavioral Scientist, Vol. 47, No. 12, pp. 1507-1527.

11 & 12. The final projects presentation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK