Základy sociologického výzkumu - JSB529
Anglický název: Introduction to Sociological Research
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / 122 (170)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=15271
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D.
Vyučující: Bc. Magdalena Bubeníková
Bc. Daniel Burian
doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D.
prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc.
Bc. Jan Kašík
Bc. Anna Kopecká
Bc. Anna Maxová
Mgr. Simona Rutová
Mgr. Filip Rybín
Bc. Růžena Smrčková
Třída: Kurzy pro CZV
Neslučitelnost : JSB012
Je neslučitelnost pro: JSB012, JSM692
Je prerekvizitou pro: JSB131, JSB132
Ve slož. prerekvizitě: JSB014, JSB015, JSB023
Ve slož. neslučitelnosti pro: JSB998
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (22.01.2022)
Úvodní kurz do problematiky metodologie sociologického výzkumu. Hlavní témata kurzu: Sociologická teorie a sociologický výzkum; Dějiny sociologických výzkumů a základní paradigmata; Základy sociálního výzkumu: výzkumný problém, výzkumná otázka, hypotéza; Výzkumný design; Výzkumná etika; Vzorkování; Získávání dat: pozorování a odvozené formy; Získávání dat: dotazování a odvozené formy; Kvalitativní data a jejich analýza; Kvantitativní data a jejich analýza; Příprava, realizace a zveřejnění výzkumu.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (22.01.2022)

Cíle předmětu:
1. Osvojit si základní znalosti metodologie sociologického výzkumu.
2. Procvičit postup při formulaci výzkumného problému, výzkumných otázek a výběru metod zkoumání.
3. V rámci studia jednotlivých metod a postupů si osvojit etické a profesionální zásady výzkumné práce.

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (16.09.2023)

Základní literatura:
Babbie, E.: The Practice of Social Research. Belmont,CA, Wadsworth Publ. 2020,

Novotná, H., Špaček, O., & Jantulová, M. Š. (2019). Metody výzkumu ve společenských vědách. Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (16.09.2023)

Podrobný sylabus je v Moodle https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=15271

1. Úvod
2. Sociologická teorie a sociologický výzkum
3. Výzkumný problém, výzkumná otázka, hypotéza
4. Výzkumný design
5. Výzkumná etika
6. Vzorkování
7. Získávání dat: dotazování a odvozené formy
8. Získávání dat: pozorování a odvozené formy
9. Kvantitativní data a jejich analýza
10. Kvalitativní data a jejich analýza
11. Standardní proces kvantitativního výzkumu
12. Standardní proces kvalitativního výzkumu