Vysokoškolská vzdělávací politika I - JSB515
Anglický název: Higher education policy I
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023 do 2024
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: 8
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Dr. Mgr. Aleš Vlk
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Dr. Mgr. Aleš Vlk (19.09.2022)
Vysokoškolská politika netradičním pohledem. Základní cíle, parametry a aktéry vysokoškolského systému poznáváme prostřednictvím diskusí na dané téma, práce ve skupinách, simulační hry a setkání s vybranými hosty.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Dr. Mgr. Aleš Vlk (19.09.2022)

Cílem kurzu je poskytnout studentům pohled na vysokoškolskou vzdělávací politiku (její tvorbu, implementaci a dopady na její adresáty) netradiční formou. V rámci výuky využíváme rozličné formy – tj. simulační hry, práce s dokumenty, práce ve skupinách a diskuse s hosty. Po absolvování předmětu by měli mít studenti a studentky základní přehled o principech, které se v oblasti vysokoškolské vzdělávací politiky diskutovány jako zásadní. Volným pokračováním kurzu je Vysokoškolská vzdělávací politika II. v letním semestru. 


 

 

Literatura
Poslední úprava: Dr. Mgr. Aleš Vlk (22.08.2020)

Zdroje, které budeme při plnění zadání potřebovat, zahrnují odborné publikace a články, které popisují fungování a historii vysokoškolských systémů. Bude se jednat většinou o anglicky psanou literaturu.

Enders, J. & Fulton, O. 2002. Higher Education in a Globalising World. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

Fasora, L. & Hanuš, J. 2019. Mýty a tradice středoevropské univerzitní kultury. Brno: Masarykova univerzita.

Jirsa, J. (ed.). 2015. Idea university. Praha: Academia.

Jongbloed, B. Maassen, P. & Neave, G. (eds.) 1999. From the Eye of the Storm. Higher Educationʹs Changing Institution. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

World Bank. 2002. Constructing Knowledge Societies: New Challenges for Tertiary Education. Washington, D.C.: The World Bank

Metody výuky
Poslední úprava: Dr. Mgr. Aleš Vlk (19.09.2022)

Princip výuky je ze své podstaty podmíněn účastí a aktivním zapojením – a to jak v rámci kontaktní výuky, tak v rámci domácí přípravy. 

Studijní zátěž je rozložena rovnoměrně v průběhu celého kurzu. Studenti vždy připravují vstupy na další hodiny – významná část přípravy se odehrává mimo vlastní přednášky. Každý účastník individuálně zpracovává zadané úkoly, ze kterých připravuje drobné shrnutí na každou hodinu.  

Na závěrečné hodině probíhá prezentace studentů před pozvanými hosty. Součástí kurzu je nepovinná jednodenní exkurze na českou veřejnou vysokou školu ve vybraném městě v ČR (v případě vhodných epidemiologických podmínek). 

Po celou dobu trvání kurzu je možnost s vyučujícími konzultovat, a to buď formou e-mailu, telefonicky nebo osobně. 

Kurz je doporučen studentům se zájmem o danou problematiku. 

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Dr. Mgr. Aleš Vlk (22.08.2020)

Kurz vyžaduje pravidelnou účast a pravidelnou přípravu na zadané úkoly, účast na prezentaci výstupů a účast na závěrečné exkurzi na vybranou mimopražskou školu. Součástí hodnocení je také včasná a aktivní účast na výuce, včasné odevzdání a kvalita všech vypracovaných podkladů včetně závěrečné prezentace. Celkové hodnocení kurzu tvoří tyto složky s těmi to váhami: úkoly (40 %), aktivita během seminářů (30 %) a závěrečná prezentace (30 %).

Sylabus
Poslední úprava: Jana Vojanová (25.01.2024)

PŘEDMĚT: VYSOKOŠKOLSKÁ VZDĚLÁVACÍ POLITIKA I., JSB515
KDY: ČTVRTEK, 15:30 – 18:20, (blokově 1 x za týden), prvních sedm týdnů v semestru
KDE: KAMPUS HYBERNSKÁ, Hybernská 4, Praha 1, Budova A,

VYUČUJÍCÍ, LEKTOŘI:
Aleš Vlk, Pavel Doleček, Šimon Stiburek

Anotace
Vysokoškolská politika netradičním pohledem. Základní cíle, parametry a aktéry vysokoškolského
systému poznáváme prostřednictvím diskusí na dané téma, práce ve skupinách, simulační hry a
setkání s vybranými hosty.


Cíl předmětu
Cílem kurzu je poskytnout studentům pohled na vysokoškolskou vzdělávací politiku (její tvorbu,
implementaci a dopady na její adresáty) netradiční formou. V rámci výuky využíváme rozličné formy –
tj. simulační hry, práce s dokumenty, práce ve skupinách a diskuse s hosty. Po absolvování předmětu
by měli mít studenti a studentky základní přehled o principech, které se v oblasti vysokoškolské
vzdělávací politiky diskutovány jako zásadní. Volným pokračováním kurzu je Vysokoškolská
vzdělávací politika II. v letním semestru.


Metody výuky
Princip výuky je ze své podstaty podmíněn účastí a aktivním zapojením – a to jak v rámci kontaktní
výuky, tak v rámci domácí přípravy.
Studijní zátěž je rozložena rovnoměrně v průběhu celého kurzu. Studenti vždy připravují vstupy na
další hodiny – významná část přípravy se odehrává mimo vlastní přednášky. Každý účastník
individuálně zpracovává zadané úkoly, ze kterých připravuje drobné shrnutí na každou hodinu.
Na závěrečné hodině probíhá prezentace studentů před pozvanými hosty. Součástí kurzu je
nepovinná jednodenní exkurze na českou veřejnou vysokou školu ve vybraném městě v ČR (v
případě vhodných epidemiologických podmínek).
Po celou dobu trvání kurzu je možnost s vyučujícími konzultovat, a to buď formou e-mailu, telefonicky
nebo osobně.


Kurz je doporučen studentům se zájmem o danou problematiku.


Požadavky ke zkoušce
Kurz vyžaduje pravidelnou účast a pravidelnou přípravu na zadané úkoly a účast na prezentaci
výstupů. Součástí hodnocení je také včasná a aktivní účast na výuce, včasné odevzdání a kvalita
všech vypracovaných podkladů včetně závěrečné prezentace. Celkové hodnocení kurzu tvoří tyto
složky s těmito váhami: úkoly (40 %), aktivita během seminářů (30 %) a závěrečná prezentace (30 %).

Akademický rok 2022/2023

Literatura, zdroje (bude obsahovat povinnou i dobrovolnou literaturu)
Zdroje, které budeme při plnění zadání potřebovat, zahrnují odborné publikace a články, které popisují
fungování a historii vysokoškolských systémů. Bude se jednat většinou o anglicky psanou literaturu.
Enders, J. & Fulton, O. 2002. Higher Education in a Globalising World. Dordrecht: Kluwer Academic
Publishers.
Fasora, L. & Hanuš, J. 2019. Mýty a tradice středoevropské univerzitní kultury. Brno: Masarykova
univerzita.
Jirsa, J. (ed.). 2015. Idea university. Praha: Academia.
Jongbloed, B. Maassen, P. & Neave, G. (eds.) 1999. From the Eye of the Storm. Higher Educationʹs
Changing Institution. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
World Bank. 2002. Constructing Knowledge Societies: New Challenges for Tertiary Education.
Washington, D.C.: The World Bank

Mediální pokrytí kurzu z roku 2020: https://www.ukforum.cz/rubriky/aktuality/7777-vysoka-skola-hrou-i-

vzdelavaci-politiku-jde-ucit-hrave