Antropologie rodu a příbuzenství - JSB502
Anglický název: Antropology of Gender and Kinship
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2007 do 2013
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Josef Kandert, CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: prof. PhDr. Josef Kandert, CSc. (10.10.2011)

Přednáška seznámí se základními příbuzenskými skupinami, do nichž se lidí sdružují a s názory antropologů na studium
příbuzenského chování lidí.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D. (19.02.2017)

Literatura:
Fox, Roy: Kinship and Marriage. Harmondsworth 1967;
Goody, Jack: Double Descent. Current Anthropology 1960.
Goody, Jack /ed./: The Developmental Cycle in Domestic Groups. Cambridge 1971;
Goody, Jack /ed./: The Character of Kinship. Cambridge 1973;

Goody, Jack: Proměny rodiny v evropské historii. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2006.

Holy, Ladislav: Strategies and Norms in a Changing Matrilineal Society.
Lévi-Strauss, Claude: The Elementary Structures of Kinship. Boston.
MacCormack, C. + Marylin Strathern /eds./: Nature, Culture and Gender. Cambridge 1980.
Schneider, David M.: American Kinship. A Cultural Account. Chicago 1968;

Povinná literatura:
Horský, Jan + M. Seligová: Rodina našich předků. Praha 1996;

Morgan, Lewis Henry: Pravěká společnost. Praha
Murdock, George Peter: Social Structure. 1949; kapitoly 6 a 7.
Murphy, R.F.: Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha 1998; kapitoly 3, 4 a 5;
Segalen, M.: Historical Anthropology of the Family. Cambridge 1986; kapitoly 7 a 8.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D. (19.02.2017)
Hlavní témata/osnova předmětu:
1. Stručný přehled dějin antropologického studia příbuzenství.

2. Biologická versus kulturní podstata příbuzenských vztahů, kulturní/sociální konstruování příbuzných a příbuzenských vztahů.

3. Odvozování původu: matrilinearita, patrilinearita, bilinearita, bilateralita.

4. Unilineární skupiny pokrevních příbuzných: rod - klan - frátrie/moieta.

5. Příbuzenská terminologie, klasifikace George P. Murdocka.

6. Faktory ovlivňující výběr manželského partnera; australské manželské třídy.

7. Rodina a její typy; faktory ovlivňující existující typy rodiny - teorie J. Hajnala.

8. Rodová studia jako "alternativa" ke studiu příbuzenského chování.

9. Změny příbuzenského chování - odvozování původu, měnící se unilineární pokrevně-příbuzenské skupiny, měnící se rodina.

10. Příbuzenská symbolika v politickém, náboženském, ekonomickém a jiném chování lidí.