PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2009/2010
  
Antropologický seminář II - JSB500
Anglický název: Seminar in Antropology II
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2008 do 2009
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Vendula Řezáčová, M.A., Ph.D.
prof. PhDr. Josef Kandert, CSc.
Prerekvizity : JSB053
Anotace
Poslední úprava: prof. PhDr. Josef Kandert, CSc. (10.10.2011)
Program semináře:
15.XI.: Martin Stehlík - Třídní spravedlnost;
22.XI.: Veronika Hypšová - Proměny chápání spravedlivých;
29.XI,: Veronika Čípová - Boží spravedlnost;
6.XII.: Vitězslav Slíva - Člověk spravedlivý;
13.XII.: Lenka Kohoutová - Proměny chápání spravedlivých + Jaromír Musil - Spravedlnost z pohledu teorie multikulturalismu.
Přibude ještě kolega Musil, případně kolegyně Geržová a Hofhanzlová až ohlásí témata svých referátů k tématu "chápání spravedlnosti". Jejich referáty připojím k některému z "obsazených" dnů, tj. budou dva (2) referáry v jednou semináři.
Připomínám, že jeden referát by měl pokrýt zhruba půlhodinu (30 minut).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK