PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Kapitalistické kultury: antropologický pohled na postsocialistickou ekonomickou transformaci - JSB476
Anglický název: Cultures of the capitalismus
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2011
Semestr: letní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Lucie Cviklová, M.A., Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: TUCEK (16.12.2009)
Cílem tohoto kursu je vysvětlit procesy, nejčastěji chápané jako odklon od státně socialistické modernizace a
ustavení/znovuustavení tržní organizace společnosti po pádu reálného socialismu v roce 1989. Konkrétněji, jedná se o
antropologické vysvětlení společných a odlišných rysů kapitalistických transformací ustavených v důsledku strukturace
postsocialistického společenského uspořádání. Nejprve se budeme zabývat různými "kulturními kořeny" ekonomických
systémů včetně evropských a neevropských verzí kapitalismu, vytvořených různými moderními společenskými teoriemi
konceptualizujími ekonomické kategorie jako kulturní konstrukce významů určených myšlenkovými tradicemi a měnících se
v důsledku praxí. Tyto kulturní přístupy jsou často vytvářeny antropologickými a sociologickými myšlenkovými směry, které
často považují ekonomické systémy za komplex společenských a symbolických transakcí/komunikací.
Sylabus
Poslední úprava: TUCEK (16.12.2009)
Harmonogram setkáni:

1.Klasické a současné antropologické studie věnované ekonomickým systémům.

2. Konceptualizace kapitalismu na základě moderní společenské a antropologické teorie.

3. Antropologické pojetí trhu v pozdní moderně.

4. Výsledky antropologického zkoumání postsocialistických kapitalistických transformací.

5.Dekolektivizace a vlastnické proměny na základě antropologické perspektivy.

6. Noví podnikatelé, manažeři a ekonomické elity na základě antropologické perspektivy.

7. Antropologické aspekty proměny způsobu výroby a práce.

8. Antropologická perspektiva: sítě v černé, šedé a bílé podobě.

9. Antropologický pohled na každodenní flexibilní strategiee, na staré a nové nerovnosti.

10. Antropologické pojetí trhu, tržiště a dalších klíčových mist v městkém a rurálními uspořádání.

11. Antropologický pohled na vznik konzumních návyků v postkomunistických konzumních společnostech.

12. Globální aspekty postsocialistického kulturního vývoje.

13. Závěrečné poznámky.

Základní literatura:

Carrier, James, C. (2005): Introduction. In A Handbook of Economic Antropology. Ed. Carrier, Edward Elgar: 1-12

Hart, Keith (2001): Money in an Unequal World. New York: Texere, Chapter 3. Capitalism: Making Money with Money.

Carrier, G. James (1997): Introduction. In Meanings of the Market. The Free Market in Western Culture. J.Carrier ed. Oxford: Berg Publishers: 1-32

Hann, C.M.; Caroline Humphrey; Katherine Verdery (2002): Introduction: Postsocialism as a topic of anthropological investigation. In Postsocialism: 317-334

Stark, David (1998): Recombinant property in East European capitalism. In The Laws of the Market. In The Laws of the Market.

Eyal, Gil, Iván Szelényi, Eleanor Townsley, eds. (1998): Making Capitalism Without Capitalists. London: Verso: 159-193

Ost, David (2005): Communist and Postcommunist Experience of Class. In The Defeat of Solidarity. Cornell University Press: 121-148

Kideckel, David A. (2002): The unmaking of an East-Central European working class. In Postsocialism: 114-131

Borocz, Jozef (2002): Informality Rules. East European Politics and Society. Vol. 14.no.2: 348-389

Stewart Michael (2002): Deprivation, the Roma and the Underclass. In Postsocialism: 133-135

Creed Gerald W. (2002): Economic Crisis and Ritual Decline in Eastern Europe. In Postsocialism: 57-73

Greenberg, Jessica (2006): Noc Reklamozdera: Democracy, Consumption and the Contradiction of Representation in Post-Socialist Serbia. Political and Legal Anthropology Review Vol 29, No.2: 181-207

Keough Leyla J. (2005) Globalizing "Postsocialism:"Mobile Mothers and Neoliberalism on the Margins of Europe. Anthropological Quarterly, Vol 79 Number 3, Summer: 431-461

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK