PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2009/2010
  
Obecné postupy při psaní analytických studií - JSB139
Anglický název: General Methods in Writing Analytical Studies
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2009 do 2009
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc.
Mgr. Anna Kopecká
Anotace
Poslední úprava: TUCEK (27.02.2007)
Cílem kurzu je naučit studenty napsat studii z kvantitativního výzkumu. Kurz navazuje na kvantitativní praktika II. Výsledkem by měla být publikace (sborník textů, článek v časopisu) pro širší veřejnost z výzkumu, který byl uskutečněný v rámci povinných praktik v 2. ročníku.
Sylabus
Poslední úprava: TUCEK (21.08.2007)
Stručná anotace předmětu:

Cílem kurzu je naučit studenty napsat studii z kvantitativního výzkumu. Kurz navazuje na kvantitativní praktika II. Výsledkem by měla být publikace (sborník textů, článek v časopisu) pro širší veřejnost z výzkumu, který byl uskutečněný v rámci povinných praktik v 2. ročníku.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK