PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2009/2010
  
Politická sociologie II - JSB116
Anglický název: Political Sociology II
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2009
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://konzultační hodiny: středa 10,00-12,00 hod., č. 3008
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Vilém Novotný, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: NOVOTNYY (27.02.2008)
Předmět navazuje na kurz Politická sociologie I (JSB115). V jeho rámci budou studenti bakalářského stupně studia seznámeni s vybranými tématy týkajícími se politické sociologie (vymezení politické sociologie; stát; kolektivní akce a zájmové skupiny; studium veřejné akce jako studium veřejných politik). Kurz je směřován k práci s důležitými oborovými texty a debatami o zmíněných tématech.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: NOVOTNYY (21.02.2008)

Cílem předmětu je seznámit studenty bakalářského cyklu se základním vymezením politické sociologie v kontextu oborových debat a uvést je do problematiky vybraných tématických okruhů (stát; kolektivní akce a zájmové skupiny; studium veřejné akce jako studium veřejných politik) tak, aby získali základní vědomosti, které by mohli využít při svém dalším studiu.

Literatura -
Poslední úprava: NOVOTNYY (21.02.2008)

Základní literatura:

BRAUD, Philippe. Sociologie politique. 6. vydání, Paris : L.G.D.J., 2002.

Ke každému probíranému okruhu bude vybrána doplňková literatura, která bude přístupná zapsaným studentům prostřednictvím moodlu.

Metody výuky -
Poslední úprava: NOVOTNYY (09.04.2008)

Přednáška

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: NOVOTNYY (21.02.2008)

Aktivní účast na výuce (docházka, zapojování se do debat apod.)

Aktivní práce s probíranými texty (četba a debata o nich).

Prokázání znalostí probraných textů a práce s nimi při ústní zkoušce.

K úspěšnému získání atestace je zapotřebí min. 60% úspěšnost v každé výše uvedené oblasti.

Termíny zkoušky (podle čl. 6 odst. 16 Studijního a zkušebního řádu UK) budou upřesněny po vzájemné dohodě vyučujícího a studentů

Sylabus -
Poslední úprava: NOVOTNYY (21.02.2008)

Úvodní hodina (22. února 2008, 9.30-10.50)

Představení kurzu a projednání požadavků ke kontrole studia.

Blok 1 Politická sociologie (7. března 2008, 9.30-13.50)

Téma 1: Vymezení politické sociologie

Téma 2: Kořeny současných přístupů k politické sociologii: behavioralismus

Téma 3: Od sociologie politiky k politické sociologii

Blok 2: Stát (28. března 2008, 9.30-13.50)

Téma 1: Stát z pohledu politické sociologie

Téma 2: Návrat státu v amerických sociálních vědách (Bringing the State Back In a debata Return to the State)

Blok 3 Kolektivní akce a zájmové skupiny (11. dubna 2008, 9.30-13.50)

Téma 1: Kolektivní akce a zájmové skupiny

Téma 2: Zájmové skupiny

Téma 3: Participace v tvorbě politik

Blok 4 Studium veřejných politik (25. dubna 2008, 9.30-13.50)

Téma 1: Americký vzor studia veřejných politik

Téma 2: Evropské přístupy ke studiu veřejných politik

Téma 3: Závěrečná diskuze a shrnutí kurzu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK