PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2009/2010
  
Antropologie ekonomických a politických systémů - JSB110
Anglický název: Economic Antropology and Theory of Political Systems
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2008 do 2011
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Josef Kandert, CSc.
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout sylabus 121005.docx PODROBNÝ SYLABUS KURSU doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: prof. PhDr. Josef Kandert, CSc. (10.10.2011)
Anotace: Přednáška seznámí se základními ekonomickými a politickými skupinami, do nichž se lidí sdružují a s názory antropologů na studium politického a ekonomického chování lidí.
Povinnosti: ZK, předpokladem pro složení zkoušky jsou dvě (2) písemné práce na zadané téma (jedna bude věnována ekonomickému a druhá politickému chování).
Literatura
Poslední úprava: prof. PhDr. Josef Kandert, CSc. (10.10.2011)

Povinná literatura:

Balandier, Georges: Politická antropologie. Praha.

Holý, Ladislav: Malý český člověk a skvělý český národ.Praha 2000

Morgan, Lewis Henry: Pravěká společnost. Praha 1954

Parsons, Talcott: Společnosti - vývojové a srovnávací hodnocení. Praha 1971

Referát:

Leopold Pospíšil: Etnologie práva. Praha.

Evans-Pritchard, Edward E.: 1956 - The Nuer. Oxford, str. 16-50;

Goody, Ester, N.: 1982 - From Craft to Industry. Cambridge, str.1-38

Pospisil, Leopold: 1966 - The Kapauku Papuans. New York, str. 5-31

Shack, W.A.: 1966 - The Gurage. A People of the Ensete Culture. Oxford, str. 50-83

Sylabus
Poslední úprava: prof. PhDr. Josef Kandert, CSc. (10.10.2011)
Hlavní témata/osnova předmětu:
1) Dějiny politické antropologie.

Literatura: Balandier, Georges: Politická antropologie. Praha;

2) Problém odvetného boje a krevní msty. Systémy ?velkých mužů" a tzv. věkových tříd. Systémy rodové společnosti. Role náboženských bratrstev a společenstev.

Literatura: Mauss, Marcel: Esej o daru. Praha; Evans-Pritchard, Edward E. + Meyer Fortes: African Political Systems.

3) Náčelnictví a nejvyšší náčelnictví. Systémy tzv. vojenských demokracií. Teorie o vzniku státu a teorie raných států.

Literatura: Claessen, Henry + Petr Skalník: Early State. Hague;

4) Teorie o počátcích společenské stratifikace. Středomořské a afro-asijské otrokářské systémy; africký a asijský ?feudalismus".

Literatura: Sahlins, Marshall: Social Stratification in Polynesia; Leach, Edmund: Political Systems of Highland Burma;

5) Antropologie práva. Studium konfliktů a válek, jejich symbolika. Válka jako ekonomický jev.

Literatura: Pospíšil, Leopold: Etnologie práva; týž: Anthropology of Law; Goody, Jack: Technology, Tradition and State in Africa;

6) Feudalismus a teorie o jeho vzniku. Historická antropologie. Klasifikace státních útvarů v Africe, Asii a Latinské Americe. Antiklasifikační teorie.

Literatura: Bloch, Marc: Feudal Society; Mair, Lucy: African Political Systems; Parsons, Talcott: Společnosti. Vývojové a srovnávací hodnocení. Praha 1971.

7) Národní hnutí a nacionalismus. Studium ?malých a velkých světů".

Literatura: Gellner, Arnošt: Národy a nacionalismus; Holý, Ladislav: Malý český člověk a velký český národ. Praha.

8) Ekonomická antropologie, úvod a dějiny.

Literatura: Herskowitz, Melville.: Economic Anthropology; Dalton, G.: The Economic System.

9) Lovecké a sběračské skupiny; pastevecké skupiny.

Literatura: Sahlins, Marshall: Stone Age Economics; Lee, R.B. + R. Daly /eds./: 1999 - Cambridge Encyclopedia of Hunters and Gatherers.

10) Zemědělské skupiny. Technologie předindustriálních společností.

Literatura: Goody, Esther: From Craft to Industry; Pospisil, Leopold: Kapauku Papuans Economy; Shack, W.A.: 1966 - The Gurage. A People of the Ensete Culture. Oxford.

11) Obchod a směna předkoloniálních společností. Marcel Mauss a teorie daru.

Literatura: Mauss, Marcel: Esej o daru. Praha; Malinowski, Bronislaw: Argonauts of the Western Pacific. 1922.

12) Práce a odpočinek, majetek a bohatství v různých antropologických perspektivách.

13) Kapsy "primitivů" v industriálních společnostech. Soužití malých a velkých skupin v industriálních společnostech.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK