Historický seminař - JSB066
Anglický název: Seminary of History
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2009 do 2009
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Jan Křen, DrSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (21.09.2010)
Jedná se o kurz Dvě století střední Evropy I vyučovaný prof. Janem Křenem pro studenty IMS, jehož přednáškovou část mohou navštěvovat i studenti ISS, ale zapisují si ho pod názvem JSB066 Historický seminář. Kurz pojednává středoevropský region v podobě syntetických a paralelních dějin českých historických sousedů - zemí a národů (Poláků, Slováků, Maďarů, Rakušanů, Němců a Židů) v mezinárodně politických, politických, sociálně ekonomických a kulturních souvislostech moderní éry od přelomu 18. století do roku 1945.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (21.09.2010)

Kurz je zakončen písemným testem, který píší i studenti ISS. Upozornění: test není snadný a vyžaduje důkladnou přípravu.