PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Bakalářský seminář II - prezentace částí prací - JSB060
Anglický název: Bachelor thesis seminar II - unfinished thesis presentation
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Patří ke studentské práci typu: bakalářská práce
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Ing. Olga Angelovská, Ph.D.
Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D.
Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D.
Mgr. Michal Lehečka, Ph.D.
Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D.
Prerekvizity : JSB031
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (14.02.2021)
Cílem kurzu je vytvořit kritické a tvůrčí prostředí, v němž studenti dostanou zpětnou vazbu při rozvíjení bakalářských prací. Kurz je tvůrčí dílnou, prostorem pro výměnu zkušeností a pro dialog nejen mezi vyučujícím a studenty, ale i mezi účastníky kurzu navzájem. Kurz navazuje na Bakalářský seminář I, který proběhl v zimním semestru. Účastníci kurzu se budou soustředit na analýzu a interpretaci dat, dopracovávají bakalářskou práce a vyzkoušejí si její prezentaci.


Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D. (01.02.2022)

1. Aktivní účast na semináři.

2. Zpracování průběžných úkolů - částí bc. práce.

3. Závěrečná prezentace části bakalářské práce.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D. (01.02.2022)

Povinná literatura:

ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. Studijní texty. ISBN 80-86429-40-7.

Doporučená literatura:

KRČÁL, Martin a Zuzana TEPLÍKOVÁ. Naučte (se) citovat. Blansko: Citace.com, 2014. ISBN 978-80-260-6074-1.

GERŠLOVÁ, Jana. Vádemékum vědecké a odborné práce. Praha: Professional Publishing, 2009. ISBN 978-80-7431-002-7.

SPOUSTA, Vladimír. Vádemékum autora odborné a vědecké práce humanitního a sociálního zaměření. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009. ISBN 978-80-7204-617-1.

BECKER, Howard S. a Pamela RICHARDS. Writing for social scientists: how to start and finish your thesis, book, or article. Chicago: University of Chicago Press, c1986. ISBN 0-226-04108-5.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D. (15.02.2022)

Průběh semináře

Každý ze zapsaných studentů vystoupí v průběhu semestru se dvěma prezentacemi svého tématu. Rozpis vystoupení jednotlivých studentů určuje vyučující. V první prezentaci účastníci kurzu obeznámí kolegy s analýzou a interpretací dat. Ve druhé prezentaci studující představí odpověď na svou výzkumnou otázku a argumentaci, která jej k této odpovědi dovedla. Každý ze zapsaných studentů rovněž vystoupí s dvěma koreferáty, kritickým čtením a) analýzy dat a b) závěrů práce.


Ema Hrešanová - paralelka (úterý 9.30-10.50): v LS 2022 pouze online
moodle zde: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=11808
Setkávání přes google meets: https://meet.google.com/wwu-iskd-mkf

Jakub Grygar:
Podrobné informace naleznete v Moodle na stránkách seminární skupiny
V LS 2022 seminář probíhá pouze online.

Martin Hájek:
Podrobné informace v Moodle na adrese https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=928
https://cesnet.zoom.us/j/3135750651?pwd=ovayou9utxjhm09zdg56agdhs0u3ut09

 https://cesnet.zoom.us/j/98817198001

Magdalena Mouralová, Olga Angelovská
Podrobné informace v Moodle na adrese https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5403
Adresa společných zoomů https://cesnet.zoom.us/j/95110834232?pwd=Z0JCOXU3QnY3NnZkM1lIWDdXL05vZz09

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK