PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2009/2010
  
Antropologický seminář I. - JSB053
Anglický název: The Seminar in Antropology I
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2008 do 2010
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Vendula Řezáčová, M.A., Ph.D.
prof. PhDr. Josef Kandert, CSc.
Mgr. Jitka Cirklová, M.A., Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jitka Cirklová, M.A., Ph.D.
prof. PhDr. Josef Kandert, CSc.
Mgr. Vendula Řezáčová, M.A., Ph.D.
P//Je prerekvizitou pro: JSB500
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D. (09.01.2019)
Jednosemestrální kurs určený studentům bakalářského studia oboru sociální antropologie. Cílem kursu je představit studentům vybraná antropologická témata, která obvykle stojí na okraji pozornosti zájmu ostatních kursů vyučovaných na FSV UK, ale přesto jsou výraznou součástí našeho každodenního vztahování se ke světu. Studenti se v kursu setkávají s přednáškami k dílčím tématům, pracují s komentovanou četbou, učí se vyhledávání, sběru a interpretaci různých druhů dat. Důraz je kladen na rozvoj teoretické citlivosti a schopností vedení argumentace opřenou o relevantní sociálně vědní teorii a empirický materiál.


Podrobné informace o kursu, podmínkách pro jeho absolvování, termínech a aktuální sylabus jsou dostupné na stránkách kursu v Moodle (http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=3512).

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D. (09.01.2019)

Základní literatura:
Nichols, Bill. 2010. Úvod do dokumentárního filmu. Praha: NAMU. (Str. 21-59; 188-227)
Nichols, Bill. 2010. Introduction to Documentary (2nd edition). Bloomington: Indiana University Press. (Pp. 22-41; 172-211)

Další liteartura k jednotlivýým dílčím tématům probíraným v semináři je uvedena na stránkách kursu v Moodle.

Metody výuky
Poslední úprava: doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D. (09.01.2019)

Kurs má seminární charakter. Vuka je založena na diskusi společně shlédnutýých etnografických a dokumentárních filmů, předem zadaných textů, případně také na společné práci v terénu.

Podrobnější informace jsou uvedeny na stránkách kursu v Moodle

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK