PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Antropologický seminář - JSB053
Anglický název: The Seminar in Antropology
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=3512
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Barbora Spalová, Ph.D.
doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D. (09.01.2019)
Jednosemestrální kurs určený studentům bakalářského studia oboru sociální antropologie. Cílem kursu je představit studentům vybraná antropologická témata, která obvykle stojí na okraji pozornosti zájmu ostatních kursů vyučovaných na FSV UK, ale přesto jsou výraznou součástí našeho každodenního vztahování se ke světu. Studenti se v kursu setkávají s přednáškami k dílčím tématům, pracují s komentovanou četbou, učí se vyhledávání, sběru a interpretaci různých druhů dat. Důraz je kladen na rozvoj teoretické citlivosti a schopností vedení argumentace opřenou o relevantní sociálně vědní teorii a empirický materiál.


Podrobné informace o kursu, podmínkách pro jeho absolvování, termínech a aktuální sylabus jsou dostupné na stránkách kursu v Moodle (http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=3512).

Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D. (09.01.2019)

Cílem kursu je naučit studující interpretovat etnografická data ve vztahu ke kontextu jejich vyvtváření, k sociálním situacím, prostoru a kultuře, které mají ilustrovat a k antropologické odborné produkci.

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D. (09.01.2019)

Základní literatura:
Nichols, Bill. 2010. Úvod do dokumentárního filmu. Praha: NAMU. (Str. 21-59; 188-227)
Nichols, Bill. 2010. Introduction to Documentary (2nd edition). Bloomington: Indiana University Press. (Pp. 22-41; 172-211)

Další liteartura k jednotlivýým dílčím tématům probíraným v semináři je uvedena na stránkách kursu v Moodle.

Metody výuky
Poslední úprava: doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D. (09.01.2019)

Kurs má seminární charakter. Vuka je založena na diskusi společně shlédnutýých etnografických a dokumentárních filmů, předem zadaných textů, případně také na společné práci v terénu.

Podrobnější informace jsou uvedeny na stránkách kursu v Moodle

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK