PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2009/2010
  
Úvod do sociální antropologie - JSB051
Anglický název: The Introduction to Social Antropology
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2008 do 2011
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Josef Kandert, CSc.
Anotace
Poslední úprava: prof. PhDr. Josef Kandert, CSc. (10.10.2011)
Kurs kombinující přednášku se seminářem poskytne přehled o antropologii jako vědě o člověku; pozornost bude věnována
jak základním paradigmatům jak antropologie, tak příbuzných věd. V polovině kurzu bude psán test z povinné literatury, kterou je kniha Vojtěcha Novotného "Papuánské polopravdy" (Praha 2010, nakl. Dokořán).

Literatura
Poslední úprava: prof. PhDr. Josef Kandert, CSc. (10.10.2011)

Povinná lkiteratura:

Barley, Nigel: Antropologie se nepočítá mezi nebezpečné sporty. Nakl. Tichá Byzanc, Kutná hora 2010. ISBN 978-80-86359-19-9;

Merryl Wyn Davies, Piero: Kulturní antropologie. Nakl. Portál, Praha 2003. ISBN 80-7178-778-7;

Novotný, Vojtěch: Papuánské polopravdy. Nakl. Dokořán, Praha 2010. ISBN 978-80-7363-279-3.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D. (13.09.2017)

Harmonogram přednášek a povinná literatura

 

Antropologie jako věda o člověku; základní směry oboru - tj. biologická, sociální, kulturní a lingvistická.

Doporučená literatura:

Hunter, D.E. + Ph. Whitten: The Study of Anthropology. London 1976.

Datum: 4/10

 

 

Kultura a lidská rozmanitost

Literatura:

Chaudhuri-Brill, Shukti. (2016). Úloha antropologie v rozvíjení „konceptu kultury“ ve veřejném diskurzu. Český lid 103, 347–370. doi:http://dx.doi.org/10.21104/CL.2016.3.02

Datum: 11/10

 

 

 

Co je etnografie a etnologie z antropologického hlediska.

Literatura:

Szenássy, Edit. 2013(2011). Understanding care, pain and responsibilization – making sense of policy and practice. Rozhovor se S. Trnka. Cargo 1,2. Dostupné online: http://cargojournal.org/index.php/cargo/article/view/60/66

Datum: 18/10

 

 

Antropologie a její vztah k sociologii a historii.

Literatura:

Bauman, Z.2000. „Příroda a kultura.“ Pp.143-160. In. Myslet sociologicky. Praha: SLON.

Datum: 25/10

 

 

Biologická a kulturní evoluce. Vznik a vývoj člověka jako druhu.

Literatura:

Tůma et al. 2012. Proměny přístupů studia neandertálců – s příkladem výzkumů v Portugalsku. Antropowebzin 3: 209-220. Dostupné online z:http://www.antropoweb.cz/cs/promeny-pristupu-studia-neandertalcu-s-prikladem-vyzkumu-v-portugalsku

Datum: 1/11

rozšiřující literatura:

Havlíček J., M. Konečná. 2010. Čím se lišíme a co máme společného? Lidská sexualita v evoluční perspektivě. Antropowebzin 2: 73-77. Dostupné z: http://www.antropoweb.cz/cs/specifika-lidske-sexuality

 

 

Lidská reprodukce, lidský vývoj  a gender.

Literatura:

Shor a Trnka (eds.). 2013. Marilyn Strathern. Chapetr. 12. Gender ideology. Property relations and Melanisia. The Field of M. In: Up Close and personal. Bergahn Books

Datum: 8/11

 

 

Jazyk a komunikace. Lingvistická antropologie a folkloristika.

Literatura:

Salzmann, Zdeněk: Jazyk, kultura a společnost. Kap. 1 (úvodem o linguistické antropologii). 1996.

Datum: 15/11

 

 

Etnicita a rasa

Literatura:

Šatava, Leoš. (2016). Roviny novodobé lužickosrbské etnické identity. Český lid 103, 419–437. doi:http://dx.doi.org/10.21104/CL.2016.3.0

Datum: 22/11

 

 

Průběžný test z povinné literatury

Datum: 29/11

 

Antropologie a archeologie

Literatura:

Brunclíková, Lenka, Dan Sosna. 2012. Garbologie: zrcadlo konzumní společnosti. Antropowebzin 3:131-139. Dostupné online z: http://www.antropoweb.cz/cs/garbologie-zrcadlo-konzumni-spolecnosti

Datum: 6/12

 

 

Co je a jak vypadá antropologický výzkum

Literatura:

Prokopík, Petr. 1999.Metody a techniky terénního výzkumu? V romské osadě Svinia.Cargo 2: 124-127. Dostupné online: http://cargojournal.org/index.php/cargo/issue/archive

Datum: 13/12

 

 

Klasické antropologické výzkumy: Miklucho-Maklaj, Franz Boas, Bronislaw Malinowski.

Literatura:

Malinowski, B. 2005 (1932). Argonauts of the Western Pacific. Kap. 1 (INTRODUCTION: THE SUBJECT, METHOD AND SCOPE OF THIS ENQUIRY.Summary of argument. The native’s vision of his world) London: Routledge.

Datum: 20/12

 

Datum: 3/1/2017

NAMÍSTO PŘEDNÁŠKY SE KONÁ OPRAVNÝ ZÁPOČTOVÝ TEST

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK