PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2009/2010
  
Zpracování dat pomocí ATLAS - JSB030
Anglický název: Data analysis using ATLAS
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2009 do 2009
Semestr: oba
Body: 2
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 24 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (60)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
letní:neurčen / neurčen (60)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: V ZS 2005-2006 jako kompaktní kurz
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Tomáš Čížek
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Marie Pospíšilová, Ph.D. (10.02.2015)
KURZ NENÍ URČEN PRO STUDENTY PRVNÍCH ROČNÍKŮ!!!! Předpokládá se základní znalost kvalitativních (a kvantitativních) metod.

Kurz seznamuje studenty se základními postupy analýzy kvalitativních dat v prostředí programu pro kvalitativní analýzu
ATLAS.ti. Cílem je nejen naučit se ovládání programu a jeho hlavním funkcím, ale prostřednictvím toho také hlouběji
porozumět principům kvalitativní analýzy dat v sociologii.


Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Marie Pospíšilová, Ph.D. (10.02.2015)

Zpracování dat pomocí ATLAS - JSB030

Organizace
Kurz je vyučován jako kompaktní nebo blokový. Kurz je vyučován zpravidla v každém semestru, někdy i vícekrát podle počtu přihlášených studentů. Maximální kapacita je vzhledem k možnostem počítačové učebny omezena na 20 studentů v jednom běhu, další přihlášení mají možnost zúčastnit se v následujícím termínu. Předpokládá se plná účast po celou dobu trvání kurzu.

Podmínky splnění kurzu

Podmínkou udělení zápočtu je účast na celé blokové výuce a vypracování domácího úkolu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK