PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2009/2010
  
Úvod do kvalitativní metodologie - JSB014
Anglický název: Introduction to qualitative methodology
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2009 do 2010
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=455
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Olga Šmídová, Ph.D.
doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D.
Prerekvizity : JSB012
P//Je prerekvizitou pro: JSB033
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (12.02.2007)
Semestrální bakalářský kurs seznamuje studenty formou přednášky se základními principy kvalitativního výzkumu a s vybranými procedurami získávání, analýzy a interpretace dat.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (07.04.2008)

Cílem předmětu je, aby studenti získali informace o designu a metodách kvalitativního výzkumu, základních způsobech analýzy kvalitativních dat a její interpretace a etických otázkách kvalitativního výzkumu.

Literatura -
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (04.10.2011)

Povinná literatura je uvedena u jednotlivých přednášek na moodlu

http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=455

Metody výuky -
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (07.04.2008)

Přednáška.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D. (16.09.2013)

Sylabus a ostatní informace o kurzu jsou na Moodle
http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=455


Povinnosti ke splnění zkoušky:
Úspěšné zakončení kurzu je spojeno se splněním třech úloh:

1. zpracování projektu kvalitativního výzkumu na zvolené téma - max. 35 bodů
2. zpracování recenze jedné z knih ze zadaného seznamu - max. 35 bodů
3. závěrečný znalostní test - max. 25 bodů

Za aktivní přístup ke kurzu (na přednáškách, vynikající projekt nebo recenzi) lze získat bonus max. 5 bodů.

Celkem: 95-100 bodů

Klasifikace:
méně než 50 bodů - neprospěl/a
50 až 64 bodů - dobře
65 až 79 bodů - velmi dobře
80 a více bodů - výborně

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK