Oborová sociologie - JSB003
Anglický název: General Sociology
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (118)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: JSB583
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D.
Třída: Kurzy pro CZV
Neslučitelnost : JSB583
Prerekvizity : JSB530
Je neslučitelnost pro: JSB583
Je prerekvizitou pro: JSB564
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D. (24.01.2022)

Cílem kurzu je poskytnout vstupní systematické znalosti v oblasti sociologie. Soustředí se na mikro-, meso- a makro- úroveň společenského života a zdůrazňuje vzájemnou souvislost mezi těmito úrovněmi. Důraz je kladen jak na sociální, tak i symbolické aspekty společnosti. Zaměří se tudíž na vztahy mezi sociálními aktéry, skupinami a institucemi a stejně tak i na procesy utváření sociálních významů, v nichž hraje důležitou roli jazyk a vědění.

Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D. (24.01.2022)

Přednášky