PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2009/2010
  
Sociologie II (oborová sociologie) - JSB003
Anglický název: Sociology II (Disciplinary Sociology)
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2009 do 2009
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Jiří Kabele, Ph.D.
Prerekvizity : JSB002
Anotace
Poslední úprava: prof. PhDr. Jiří Kabele, Ph.D. (23.02.2012)
Přednášky, četba a samostatné studium mají poskytnout studentovi vstupní systematické znalosti v základní problematice sociologie změřené na mezo- a makroúroveň společenského života.
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D. (07.10.2019)

Seznam literatury

 

1. Uvedení kurzu + Zrod Self, teorie jednání a socializace (7.10.2019)

Bourdieu, P. (1999). Teorie jednání. Praha: Karolinum (s. 9 – 40)

Berger, P.L. a Luckmann, T. (2000): Sociální konstrukce reality. (s. 128 – 160)

2. Sociální skupiny, sociální sítě a skupinové dynamiky (14.10.2019)

Keller, J. (2009). Nejistota a důvěra aneb K čemu je modernitě dobrá tradice. Praha: SLON. (s. 11 - 33)

3. Rodinná dynamika a gender (21.10.2019)

Možný, I. (2006). Rodina a společnost. Praha: SLON. (str. 229 - 250)

4. Organizace, deviantní chování a sociální kontrola (4.11.2019)

Keller, J. (1996). Sociologie byrokracie a organizace. Praha: SLON. (s. 47-66)

5. Kultura, jazyk a diskurz (11.11.2019)

Foucault, M. (1994). Diskurs, Autor, Genealogie. Praha: Svoboda. (s. 7-40)

6. Ideologie, náboženství a vědění (18.11.2019)

Nešpor, Z. R., Dušan Lužný. 2007. Sociologie náboženství. Praha: Portál. (s. 141-169)

7. Identita a nacionalismus (25.11.2019)

Anderson, B. (2003). Pomyslná společenství. In Hroch, M. (ed.) Pohledy na národ a nacionalismus. Čítanka textů. Praha: SLON. (s. 239 - 269)

8. Globalizace a glokalizace (2.12.2019)

Beck, U. Co je to globalizace. Omyly a odpovědi. Brno: CDK (s. 133-179)

9. Veřejná sféra a média (9.12.2019)

McLuhan, M. (1991). Jak rozumět médiím, Praha: Odeon. (s. 19–49)

10. Sociální hnutí a revoluce (16.12.2016)

Barša, P., Císař, O. (2004). Levice v postrevoluční době. Občanská společnost a nová sociální hnutí v radikální politické teorii 20. století. Brno: CDK. (s. 164 - 196)

11. Sociologie životního prostředí (14.1.2020)

Librová, H. (1994). Pestří a zelení. Brno: Duha a Veronica. (s 15-44)

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D. (16.09.2019)

Podmínky pro splnění studijních povinností:

(a) 2 průběžné testy z povinné literatury (18.11.2019 – přednášky 1-6 - a 14.1.2020 - přednášky 7-12): maximum 36 bodů (test A,B,C,D, jediná volba správná, testování porozumění textu)

(b) Písemná zkouška (maximum 64 bodů):

* výklad čtyř pojmů (40 bodů) (testování znalostí)

* miniesej: sociologická interpretace aktuálního problému (24 bodů)  (testování schopnosti interpretovat sociální realitu: použití sociologických konceptů a aplikace teorie

 

 

Hodnocení kurzu:

Hodnocení kurzu:

91 % a více       =>          A

81-90 %            =>         B

71-80 %            =>         C

61-70 %            =>         D

51-60 %            =>         E

0-50 %              =>          F

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D. (29.10.2019)

Sylabus

(bližší informace ke kurzu jsou k dispozici zde https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4820)

 

1. Uvedení kurzu + Zrod Self, teorie jednání a socializace (7.10.2019)

2. Sociální skupiny, sociální sítě a skupinové dynamiky (14.10.2019)

3. Rodinná dynamika a gender (21.10.2019)

28.10. státní svátek

4. Organizace, deviantní chování a sociální anomie (4.11.2019)

5. Kultura, jazyk a diskurz (11.11.2019)

6. Ideologie, náboženství a vědění (18.11.2019)

7. Identita a nacionalismus (25.11.2019)

8. Globalizace a glokalizace (2.12.2019)

9. Veřejná sféra a média (9.12.2019)

10. Sociální hnutí a revoluce (16.12.2019)

11. Sociologie životního prostředí (14.1.2020 - náhradní výukový týden)

 

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D. (11.09.2017)

Absolvování kursu Základy sociologického myšlení (JSB001) nebo Úvod do sociologického myšlení (JSB530)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK