PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Oborová sociologie - JSB003
Anglický název: General Sociology
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (118)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: JSB583
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D.
Třída: Kurzy pro CZV
Neslučitelnost : JSB583
Prerekvizity : JSB530
Je neslučitelnost pro: JSB583
Je prerekvizitou pro: JSB564
Cíl předmětu

Cílem kurzu je poskytnout vstupní systematické znalosti v oblasti sociologie. Soustředí se na mikro-, meso- a makro- úroveň společenského života a zdůrazňuje vzájemnou souvislost mezi těmito úrovněmi. Důraz je kladen jak na sociální, tak i symbolické aspekty společnosti. Zaměří se tudíž na vztahy mezi sociálními aktéry, skupinami a institucemi a stejně tak i na procesy utváření sociálních významů, v nichž hraje důležitou roli jazyk a vědění.

Poslední úprava: Numerato Dino, doc. PhDr., Ph.D. (24.01.2022)
Metody výuky

Přednášky

Poslední úprava: Numerato Dino, doc. PhDr., Ph.D. (24.01.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK